Brochures

Sinds 1997 schreef Peter van 't Riet in het kader van de Folianti-reeks veel brochures over het Jodendom en over het joodse karakter van het Nieuwe Testament. Sommige zijn nog steeds leverbaar bij internetboekhandel Folianti, andere zijn uitverkocht. Veel van de uitverkochte brochures zijn later als hoofdstuk verwerkt in een van zijn boeken.

LEVERBARE
BROCHURES
VINDT U HIERONDER

                        

VOOR UITVERKOCHTE
BROCHURES:
KLIK HIER

Over de onderwerpen van deze brochures kan Peter van 't Riet in pricipe ook lezingen of workshops verzorgen, aan te vragen via folianti@hotmail.com.


Talenten en ponden - Peter van 't Riet - 2022
Twee verschillende gelijkenissen - Matteüs 25:14-30 en Lukas 19:11-27 - Folianti-reeks 45 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-63-5. Bestel nu bij Folianti. Meer/More info...
Jochanan ben Zakkai - Peter van 't Riet - 2021
Grondlegger van het rabbijnse Jodendom - Folianti-reeks 44 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-58-1. Bestel nu bij Folianti. Jochanan ben Zakkai was een van de belangrijkste joodse geleerden uit de 1e eeuw CJ. Behorend tot de verlichte en vredelievende farizese school van zijn... Meer/More info...
Het Sjêma-gebed - Peter van 't Riet - 2021
De geloofsbelijdenis van het Jodendom - Folianti-reeks 43 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-54-3. Bestel nu bij Folianti. Het Sjêma-gebed is een van de belangrijkste gebeden uit de joodse gebedspraktijk. Het dankt zijn naam aan de eerste woorden van de openingstekst:... Meer/More info...
Het Onze Vader - Peter van 't Riet - 2020
Een joods gebed - Folianti-reeks 42 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-53-6. Bestel nu bij Folianti. Het Onze Vader geldt al eeuwenlang als een christelijk gebed bij uitstek. Het is waarschijnlijk de belangrijkste gebedstekst in de kerken. In deze brochure... Meer/More info...
Oorlogsverhalen in Tenach - Peter van 't Riet - 2019
Bijdrage aan een actuele discussie - Folianti-reeks 41 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-51-2. Bestel nu bij Folianti. Oorlogsverhalen in de Bijbel – en speciaal die in Tenach (Oude Testament) – zijn voor veel hedendaagse bijbellezers een steen des aanstoots. Wat... Meer/More info...
Philo van Alexandrië - Peter van 't Riet - 2017
De belangrijkste joodse wijsgeer uit de tijd van Jezus - Wegbereider voor het christendom - Folianti-reeks 40 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-43-7. Bestel nu bij Folianti. Philo van Alexandrië was de belangrijkste filosoof van het hellenistische jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling. In zijn omvangrijke... Meer/More info...
De Septuagint - Peter van 't Riet - 2017
Van Joodse tot Christelijke Bijbel en weer terug - Folianti-reeks 39 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-42-0. Bestel deze brochure nu bij Folianti. De Septuagint is de oudste Bijbelvertaling waaraan al begonnen werd zo’n 300 jaar voordat Jezus leefde. Toen gingen de Grieks-sprekende... Meer/More info...
De vasthoudende weduwe - Peter van 't Riet - 2016
Een gelijkenis van Lukas als politiek traktaat - Folianti-reeks nr. 38 - Folianti, Zwolle - ISBN: 978-90-76783-40-6 - 21 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet de gelijkenis van Lukas over de onrechtvaardige rechter en de vasthoudende... Meer/More info...
Soekot - Loofhutten - Peter van 't Riet - 2015
Het vreugdefeest van de messiaanse tijd - Folianti-reeks nr. 37 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-39-0 - 21 pagina's. Bestel nu deze brochure bij Folianti. In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet het joods-Bijbelse Soekot of Loofhuttenfeest. Behandeld worden de Bijbelse... Meer/More info...
De rijke man en de arme Lazarus - Peter van 't Riet - 2015
Een gelijkenis uit het Evangelie van Lukas de Jood - Folianti-reeks nr. 36 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-38-3 - 28 pagina's. Bestel nu deze brochure bij Folianti. In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31). De... Meer/More info...
Joodse scheppingsverhalen - Peter van 't Riet - 2014
Als antwoorden op vragen uit het religieuze debat van hun tijd - Folianti-reeks nr. 35 - Folianti, Zwolle - ISBN: 978-90-76783-34-5 - 20 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet oude joodse scheppingsverhalen en de religieuze discussies waarin zij zijn... Meer/More info...
De offerdienst van Israël - Peter van 't Riet - 2014
Zijn historische ontwikkeling en godsdienstige betekenis - Folianti-reeks nr. 34 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-33-8 - 28 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet de ontwikkeling en godsdienstige betekenis van de offerdienst van Israël. Meer/More info...
Schriftelijke en mondelinge Tora - Peter van 't Riet - 2014
Hun ontstaan en hun onderlinge relatie - Folianti-reeks nr. 33 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-32-1 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet het ontstaan van de schriftelijke en mondelinge Tora. Meer/More info...
Jozefs leerschool in leiderschap - Peter van 't Riet - 2013
Folianti-reeks nr. 32 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-30-7 - 20 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet het verhaal over Jozef de "dromer" in Genesis 37. Meer/More info...
Twee sjabbatsverhalen van Lukas de Jood - Peter van 't Riet - 2012
De discipelen die aren plukken en De genezing van een verdroogde hand - Folianti-reeks nr. 31 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-28-4 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.  In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet twee sjabbatsverhalen van de evangelist Lukas. Hij laat zien welke betekenis deze... Meer/More info...
Tien bouwstenen voor het lezen van de evangeliën - Peter van 't Riet - 2012
Op basis van Tenach en joodse traditie - Folianti-reeks nr. 30 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-27-7 - 20 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
Joodse groepen in de tijd van Jezus - Peter van 't Riet - 2010
Herodianen, Sadduceeën, Farizeeën, Essenen, Zeloten, Volk van het land, Grieks-sprekenden en Hellenisten - Folianti-reeks nr. 29 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-20-9 - 21 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
Het Alef-Beet - Peter van 't Riet - 2005
Een kennismaking met het Hebreeuwse alfabet tegen de achtergrond van de Hebreeuwse taal - Folianti-reeks nr. 26 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-18-7 - 29 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
Drie openingsgebeden uit de Siddoer - Peter van 't Riet - 2005
Over de gebeden Mah-tovoe, Jiegdal en Adon-olam - Folianti-reeks nr. 25 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-17-9 - 21 pagina's. Deze brochure is verkrijgbaar bij Folianti. Meer/More info...
Inleiding tot de Siddoer - Peter van 't Riet - 2005
Over ontstaan en inhoud van het joodse gebedenboek - Folianti-reeks nr. 24 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-16-0 - 21 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
De joodse begraafplaats - Peter van 't Riet - 2003
Een handleiding voor bezoekers - Folianti-reeks nr. 18 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-10-1 - 28 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet