Brochure

Twee sjabbatsverhalen van Lukas de Jood - Peter van 't Riet - 2012
De discipelen die aren plukken en De genezing van een verdroogde hand

Folianti-reeks nr. 31 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-28-4 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti

In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet twee sjabbatsverhalen van de evangelist Lukas. Hij laat zien welke betekenis deze verhalen krijgen als we ze lezen als joodse verhalen uit de eerste eeuw CJ.

Nadat hij in de vorige brochure tien bouwstenen voor een leeswijze van de evangeliën op basis van Tenach (de Hebreeuwse Bijbel) en joodse traditie op een rij heeft gezet, laat de auteur in deze brochure zien wat die bouwstenen betekenen als we ze toepassen op afzonderlijke evangelieverhalen. 

Behandeld worden de verhalen "De discipelen die aren plukken op sjabbat" (Lukas 6:1-5) en "De genezing van een verdroogde hand in een synagoge" (Lukas 6:6-11). Het zal blijken dat Jezus in deze verhalen niet ingaat tegen de sjabbatsbeleving van het jodendom, noch tegen de voorschriften van de Tora, maar dat hij de beleving van de sjabbat juist heeft willen intensiveren en mensen naar de Tora toe heeft willen leiden.

Deze brochure geeft twee duidelijke voorbeelden van de andere betekenis die evangelieverhalen krijgen als zij worden gelezen met kennis van het toenmalige jodendom en op een joodse manier.

 

Inhoud

Inleiding
1 Aren plukken op sjabbat
1.1 Het verhaal : Lukas 6:1-5
1.2 De op een na eerste sjabbat (vers 1)
1.3 Door de korenvelden (vers 1)
1.4 Het plukken, wrijven en eten van de aren (vers 1)
1.5 Sommigen van de Farizeeën (vers 2)
1.6 David en de toonbroden (vers 3 en 4)
1.7 Alleen de priesters mogen daarvan eten (vers 4)
1.8 De zoon van de mens is heer over de sjabbat (vers 5)
1.9 Slotopmerking
2 De genezing van een verdroogde hand
2.1 Het verhaal Lukas 6:6-11
2.2 Op een andere sjabbat (vers 6)
2.3 Onderwijs in de synagoge (vers 6)
2.4 Een man met een verdroogde rechterhand (vers 6)
.5 Schriftgeleerden en Farizeeën (vers 7)
2.6 Zij letten terzijde op hem of hij zou genezen (vers 7)
2.7 Maar hij kende hun wijze van redeneren (vers 8)
2.8 Sta op en ga in het midden staan (vers 8)
2.9 Goed te doen of kwaad te doen (vers 9)
2.10 Hij zei tot hem: Strek je hand uit (vers 10)
2.11 Hij deed het en hersteld was zijn hand (vers 10)
2.12 Zij raakten volkomen in verwarring (vers 11)
2.13 Slotopmerking
3 Verschillen met Markus en Matteüs
3.1 Aren plukken synoptisch vergeleken
3.2 De genezing van de verdroogde hand synoptisch vergeleken
4 Samenvatting en conclusies
Literatuur

 


This is the website of Peter van 't Riet