Biografie

Levensloop van Peter van 't Riet

Studie en beroep
Peter van 't Riet werd geboren in 1948 en groeide op in een protestants milieu. Hij studeerde wiskunde en psycholgie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de jaren '70 was hij wiskundeleraar aan het Comenius College te Hilversum en wetenschappelijk medewerker didactiek van de wiskunde aan de Technische Universiteit Delft. In de jaren '80 was hij verbonden als hoofddocent wiskunde en opleidingscoördinator exacte vakken aan de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle. In die periode publiceerde hij diverse artikelen over het leren en onderwijzen van wiskunde. Hij promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een onderwijs-psychologisch proefschrift. In de jaren '90 werkte hij als organisatieadviseur en dienstdirecteur bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle, bij welke instelling hij van 2003 tot 2006 instellingsdirecteur strategisch informatiebeleid (CIO) was. In 2007 werd hij bij Windesheim benoemd tot lector ICT en Onderwijsinnovatie. Op 18 september 2013 hield hij zijn afscheidscollege bij Windesheim waarin hij zijn visie op de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland uiteenzette naar aanleiding van zijn zojuist verschenen boek Slimmer in 2030.

Bijbelkundige publicaties
Halverwege de jaren '70 raakte Peter van 't Riet bevriend met Will J. Barnard (1923-1993) in wiens leerhuis te Bussum hij de eerste beginselen van het jodendom en de rabbijnse bijbeluitleg leerde kennen. Sindsdien studeert hij in zijn vrije tijd jodendom en bijbelkunde. Van 1984 tot 1989 publiceerde hij mede onder de naam van Will Barnard vier boeken over het joodse karakter van de Bijbel (speciaal de synoptische evangeliën en het boek Jona) en over de mogelijke impact daarvan op de christelijke liturgie. Deze vier boeken werden uitgegeven door Uitgeverij Kok te Kampen.

In 1996 verscheen van zijn hand bij Uitgeverij Ten Have een studie over het vierde evangelie, in 2001 gevolgd door een boek over de herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen (Christendom à la Jezus). Een vergelijkende studie tussen het evangelie van Matteüs en dat van Lukas (Lukas versus Matteüs) verscheen in 2005 wederom bij Uitgeverij Kok, in het najaar van 2006 gevolgd door het boek Het mensbeeld van de Tora. In 2008 verscheen het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Sinds 2012 geeft de auteur zijn boeken uit bij Uitgeverij Folianti, eerst te Zwolle, sinds 2016 gevestigd in Kampen. In 2012 zag zijn eerste boek over Paulus het licht: De levensloop van Paulus, in 2018 gevolgd door het boek Paulus´ jeugd en jonge jaren. Van 1998 tot heden verschenen in de Folianti-reeks vele brochure over tal van bijbelse, joodse en joods-christelijke thema's. Een groot aantal daarvan werden in de jaren na hun verschijning opgenomen als hoofdstuk in een van bovenstaande boeken.

Vanaf 2010 zijn vier boeken van Peter van ´t Riet door Dick Broeren Sr. vertaald in het Engels. Zij zijn uitgeven als e-boek bij Amazon onder de titels: Luke the Jew (2012), Reading Torah, The Key to the Gospels (2012), The Image of Man in the Torah (2014) en A Dove to the Land of War (2018). Sinds 2018 zijn van deze boeken ook als paperback te koop bij Amazon.

Vanaf de jaren '80 in de vorige eeuw publiceerde Peter van 't Riet bovendien diverse artikelen in dagblad Trouw, in het theologische tijdschrift Interpretatie, in het Judaica Bulletin en andere bladen. Voor meer informatie over zijn publicaties kunt u de rubrieken Artikelen, Boeken en Brochures op deze site raadplegen. Een overzicht van al zijn publicaties is te vinden in de rubriek Bibliografie. Ook houdt hij een rubriek Vragen&Antwoorden bij op deze website.

Cursussen en lezingen
In 1983 was Peter van 't Riet betrokken bij initiatieven om de synagoge van Zwolle te restaureren. Sinds de oprichting in 1985 is hij lid van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle, die het historische gebouw beheert. In 1986 startte hij samen met Dr. Willem H. Zuidema (1932-2000) een Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora in de Zwolse synagoge. Een jaar later richtte hij met een aantal vrienden de Stichting Judaica Zwolle op, die als doel heeft de verspreiding van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur, en die haar werkterrein voornamelijk in de Zwolse synagoge heeft. Van deze stichting was hij 25 jaar voorzitter en docent. Daarnaast gaf en geeft hij op tal van plaatsen in Nederland en België lezingen en cursussen over joodse onderwerpen, vooral over het joodse karakter van het Nieuwe Testament (zie ook de rubrieken Lezingen en Lectiografie op deze website).

Contact-informatie
Wie Peter van 't Riet wil uitnodigen voor het geven van een lezing, kan contact opnemen via e-mail: folianti@hotmail.com.

This is the website of Peter van 't Riet