Biografie

Levensloop van Peter van 't Riet

Peter van 't Riet werd geboren in 1948 en groeide op in een protestants milieu in de kop van Noord-Holland. Hij studeerde wiskunde en psychologie en promoveerde op een onderwijspsychologisch onderzoek.

Bijbelkundige studie en publicaties
Halverwege de jaren '70 raakte Peter van 't Riet bevriend met Will J. Barnard (1923-1993) in wiens leerhuis te Bussum hij de eerste beginselen van het jodendom en de rabbijnse bijbeluitleg leerde kennen. Sindsdien studeert hij in zijn vrije tijd jodendom en bijbelkunde. Van 1984 tot 1989 publiceerde hij mede onder de naam van Will Barnard vier boeken over het joodse karakter van de Bijbel (in het bijzonder van de synoptische evangeliën en het boek Jona). Het vierde boekje ging over de mogelijke impact daarvan op de christelijke liturgie. Deze vier boeken werden gepubliceerd bij Uitgeverij Kok te Kampen.

In 1996 verscheen bij Uitgeverij Ten Have een studie over het vierde evangelie, in 2001 gevolgd door een boek over de herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen: Christendom à la Jezus. Een vergelijkende studie van de evangeliën van Matteüs en Lukas (Lukas versus Matteüs) verscheen in 2005 weer bij Uitgeverij Kok. In het najaar van 2006 volgde het boek Het mensbeeld van de Tora en in 2008 De filosofie van het scheppingsverhaal.

Sinds 2012 geeft Peter van 't Riet zijn boeken uit bij Uitgeverij Folianti tot 2016 gevestigd te Zwolle, daarna in Kampen. In 2012 zag zijn eerste boek over Paulus het licht: De levensloop van Paulus. Dat was een verkenning van de brieven van Paulus met oog op een omvangrijker studie daarna. Van die omvangrijke studie verscheen in 2018 het eerste deel: Paulus´ vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu: Paulus' jeugd en jonge jaren deel 1. In 2019 volgde het tweede deel: Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld : Paulus' jeugde en jonge jaren deel 2. Een derde deel: Paulus' leertijd bij de Farizeeën, is in voorbereiding.

Vanaf 1998 schreef Peter van 't Riet vele brochures over tal van bijbelse, joodse en joods-christelijke thema's. Die verschenen in de Folianti-reeks. Een aantal daarvan werd in de jaren na hun verschijning opgenomen als hoofdstuk in een van bovenstaande boeken.

Engelse vertalingen
Vanaf 2010 zijn vier boeken van Peter van ´t Riet door Dick Broeren Sr. vertaald in het Engels. Zij zijn uitgeven als e-boek zowel als paperback bij Amazon.com onder de titels: Luke, the Jew (2012), Reading Torah, The Key to the Gospels (2012), The Image of Man in the Torah (2014) en A Dove to the Land of War (2018). Een vijfde vertaling is in voorbereiding.

Vanaf de jaren 1980 schreef Peter van 't Riet bovendien diverse artikelen in dagblad Trouw, het theologische tijdschrift Interpretatie, het Judaica Bulletin en andere bladen. Voor meer informatie over zijn publicaties kunt u de rubrieken Artikelen, Boeken en Brochures op deze site raadplegen. Een overzicht van al zijn publicaties is te vinden in de rubriek Bibliografie. Ook houdt hij een rubriek Vragen&Antwoorden bij op deze website.

Cursussen en lezingen
In 1983 was Peter van 't Riet betrokken bij initiatieven om de synagoge van Zwolle te restaureren. Sinds de oprichting in 1985 is hij lid van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle, die het historische gebouw beheert. In 1986 startte hij samen met Dr. Willem H. Zuidema (1932-2000) een Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora in de Zwolse synagoge. Een jaar later richtte hij met een aantal vrienden de Stichting Judaica Zwolle op, die als doel heeft de verspreiding van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur, en die haar werkterrein voornamelijk in de Zwolse synagoge heeft. Van deze stichting was hij 25 jaar voorzitter en docent. Daarnaast gaf en geeft hij op tal van plaatsen in Nederland en België lezingen en cursussen over joodse onderwerpen, vooral over het joodse karakter van het Nieuwe Testament (zie ook de rubrieken Lezingen en Lectiografie op deze website).

Studie en beroep
Peter van 't Riet studeerde in zijn jonge jaren wiskunde en psycholgie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de jaren 1970 gaf hij vijf jaar les in wiskunde aan het Comenius College te Hilversum. Daarna was hij wetenschappelijk medewerker didactiek van de wiskunde aan de Technische Universiteit Delft. In 1980 werd hij aangesteld als hoofddocent wiskunde en later opleidingscoördinator exacte vakken aan de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle. In die periode publiceerde hij diverse artikelen over het leren en onderwijzen van wiskunde. Hij promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een onderwijspsychologisch proefschrift.

In de jaren '90 werkte hij als organisatieadviseur en dienstdirecteur bij de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Daar was hij van 2003 tot 2006 instellingsdirecteur strategisch informatiebeleid (CIO). In 2007 werd hij benoemd tot lector ICT en Onderwijsinnovatie bij Windesheim, waar hij op 10 oktober 2008 zijn lectorale rede uitsprak. Op 18 september 2013 gaf hij zijn afscheidscollege, waarin hij zijn visie op de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland uiteenzette aan de hand van zijn kort daarvoor verschenen boek Slimmer in 2030.

Contact-informatie
Wie Peter van 't Riet wil uitnodigen voor het geven van een lezing, kan contact opnemen via e-mail: folianti[ad]hotmail.com.

This is the website of Peter van 't Riet