Brochure

De offerdienst van Israël - Peter van 't Riet - 2014
Zijn historische ontwikkeling en godsdienstige betekenis

Folianti-reeks nr. 34 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-33-8 - 28 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet de ontwikkeling en godsdienstige betekenis van de offerdienst van Israël.

De offerdienst van Israël is een gecompliceerd geheel van woorden en daden, offertaal en offerhandelingen, soorten offers en offeraars, offerplaatsen en heiligdommen. Dat alles is bovendien afkomstig uit verschillende perioden in Israëls geschiedenis, maar wordt als één tijdloos geheel in de bijbelteksten gepresenteerd.

In deze brochure laat Peter van 't Riet de historische ontwikkeling van de offerdienst zien op hoofdlijnen. Het zal blijken dat de offerdienst in de loop van Israëls geschiedenis verschillende vormen heeft aangenomen. Ook wordt ingegaan op de theologische opvattingen achter de offerdienst.

Aansluitend verkent de auteur enkele woorden en begrippen die van belang is om de godsdienstige betekenis van Israëls offerdienst te begrijpen. Ingegaan wordt op diverse misverstanden die heersen over de offerdienst van Israël, misverstanden die de christelijke theologie vaak diepgaand hebben beïnvloed.

Inhoud

1. De offerdienst voor en in de tijd van de tabernakel
2. De offerdienst in de tempel van Salomo
3. De offerdienst in en na de Babylonische ballingschap
4. De offerdienst in andere tempels
5. De offerdienst in en na de tempel van Herodes
6. De taal van de offerdienst
6.1. Offeren
6.2. Zonde
6.3. Verzoening
6.4. Rein en onrein
6.5. Heiligheid
Literatuur 

 


This is the website of Peter van 't Riet