Brochures

Jochanan ben Zakkai - Peter van 't Riet - 2021
Grondlegger van het rabbijnse Jodendom

Folianti-reeks 44 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-58-1.
Bestel nu bij Folianti.

Jochanan ben Zakkai was een van de belangrijkste joodse geleerden uit de 1e eeuw CJ. Behorend tot de verlichte en vredelievende farizese school van zijn leermeester Hillel heeft hij de brug weten te slaan tussen het Jodendom van vóór en van na de verwoesting van Jeruzalem in 70 CJ. Door zijn leerhuis in Javne werd hij na 70 de grondlegger van het huidige rabbijnse Jodendom.

In deze brochure volgen we eerst het leven van Jochanan ben Zakkai, van zijn tijd als student in Jeruzalem via zijn verblijf als geleerde in Galilea en daarna terug in Jeruzalem tot aan de Joodse opstand in 66 CJ. Zijn dramatische vlucht uit de belegerde stad wordt beschreven en vervolgens zijn opbouwwerk in de kustplaats Javne. De brochure eindigt met een korte beschouwing over Jochanans betekenis voor het Jodendom tot de dag van vandaag.

Het leven en werk van Jochanan ben Zakkai – later Rabban (‘onze Leraar’) genoemd – is interessant en belangwekkend genoeg om afzonderlijk kennis van te nemen. Maar omdat hij tijdgenoot was van Jezus, de apostelen en de evangelisten, is zijn leven ook voor de studie van het Nieuwe Testament van belang. Door kennis te nemen van zijn leven kunnen Christenen de joodse sfeer, waarin de evangeliën zich afspelen, beter leren begrijpen.

Inhoud

1.      Inleiding
2.      De tijd waarin Jochanan leefde
3.      Het leven van Jochanan ben Zakkai
4.      Jochanans opleiding
5.      Jochanans verblijf in Galilea
6.      Jochanans optreden in Jeruzalem
7.      Jochanan als leraar
8.      Jochanans mystieke belangstelling
9.      Het uitbreken van de Joodse oorlog
10.    Het beleg van Jeruzalem
11.    Jochanans vlucht uit Jeruzalem
12.    De val van de stad
13.    Jochanans vestiging in Javne
14.    De verwerking van de verwoesting
15.    Vernieuwing van de halachah
16.    Grondlegger van het Jodendom
17.    Jochanans dood
18.    Jochanans erfenis
Literatuur

De inhoud van deze brochure verscheen eerder als serie van drie korte artikelen in het Judaica Bulletin Jrg. 34.


This is the website of Peter van 't Riet