Uitverkocht

De volgende brochures in de Folianti-reeks zijn momenteel uitverkocht. Sommige zullen in de toekomst wellicht weer herdrukt worden. Heb je belangstelling om voor studiedoeleinden 10 of meer exemplaren van een bepaalde titel af te nemen, dan bestaat de mogelijkheid dat we een bijdruk voor je maken. De kosten zijn dan € 4,00 per exemplaar. Je kun daarvoor contact opnemen met folianti@hotmail.com.

Talenten en ponden - Peter van 't Riet - 2022
Twee verschillende gelijkenissen - Matteüs 25:14-30 en Lukas 19:11-27 - Folianti-reeks 45 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-63-5. Bestel nu bij Folianti. Meer/More info...
Het Sjêma-gebed - Peter van 't Riet - 2021
De geloofsbelijdenis van het Jodendom - Folianti-reeks 43 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-54-3. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud is opgenomen in het boek Onze Vader, onze Koning. Het Sjêma-gebed is een van de belangrijkste gebeden uit de joodse gebedspraktijk. Het... Meer/More info...
Het Onze Vader - Peter van 't Riet - 2020
Een joods gebed - Folianti-reeks 42 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-53-6. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud is opgenomen in het boek Onze Vader, onze Koning. Het Onze Vader geldt al eeuwenlang als een christelijk gebed bij uitstek. Het is... Meer/More info...
Joodse scheppingsverhalen - Peter van 't Riet - 2014
Als antwoorden op vragen uit het religieuze debat van hun tijd - Folianti-reeks nr. 35 - Folianti, Zwolle - ISBN: 978-90-76783-34-5 - 20 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet oude joodse scheppingsverhalen en de religieuze discussies waarin zij zijn... Meer/More info...
Joodse groepen in de tijd van Jezus - Peter van 't Riet - 2010
Herodianen, Sadduceeën, Farizeeën, Essenen, Zeloten, Volk van het land, Grieks-sprekenden en Hellenisten - Folianti-reeks nr. 29 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-20-9 - 21 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
Het boek Jona als midrasj - Peter van 't Riet - 2007
Van ziener tot profeet, van Israël tot de wereldvolken - Folianti-reeks nr. 28 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-20-9 - 21 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud ervan is opgenomen in het boek Als een duif naar het land van de oorlog. Meer/More info...
Het begin van de schepping - Peter van 't Riet - 2005
Inleiding en commentaar op Genesis 1:1-2 - Folianti-reeks nr. 27 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-19-5 - 21 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. De inhoud ervan is verwerkt in het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Meer/More info...
Het Alef-Beet - Peter van 't Riet - 2005
Een kennismaking met het Hebreeuwse alfabet tegen de achtergrond van de Hebreeuwse taal - Folianti-reeks nr. 26 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-18-7 - 29 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
Drie openingsgebeden uit de Siddoer - Peter van 't Riet - 2005
Over de gebeden Mah-tovoe, Jiegdal en Adon-olam - Folianti-reeks nr. 25 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-17-9 - 21 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. De tekst is opgenomen in het boek Onze Vader, onze Koning. Meer/More info...
Inleiding tot de Siddoer - Peter van 't Riet - 2005
Over ontstaan en inhoud van het joodse gebedenboek - Folianti-reeks nr. 24 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-16-0 - 21 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud is opgenomen in het boek Onze Vader, onze Koning. Meer/More info...
Leren tot in de komende wereld - Peter van 't Riet - 2004
Over levenslang leren in de joodse traditie - Folianti-reeks nr. 23 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-15-2 - 24 pagina's. Deze brochure is in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 2 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Dit boek kan besteld worden bij Folianti. Meer/More info...
En hij begon bij Mozes en bij al de profeten - Peter van 't Riet - 2003
Het midrasj-karakter van de evangeliën (Lukas de Jood, hoofdstuk 4) - Folianti-reeks nr. 22 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-14-4 - 20 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud ervan is te lezen in het boek Lukas de Jood (hoofdstuk 4). Meer/More info...
De Jozua-midrasj bij Lukas - Peter van 't Riet - 2003
Nieuwe ontdekkingen in het Evangelie van Lukas - Folianti-reeks nr. 21 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-13-6 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Deze brochure is in 2005 gepubliceerd als hoofdstuk 7 in het boek Lukas versus Matteüs. Dit boek kan besteld worden bij Folianti. Meer/More info...
De Bijbelse geschiedenis van Pseudo-Philo - Peter van 't Riet - 2003
Een zelotische midrasj - Folianti-reeks nr. 20 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-12-8 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
De David-midrasj bij Matteüs - Peter van 't Riet - 2003
Nieuwe ontdekkingen in het Evangelie van Matteüs - Folianti-reeks nr. 19 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-11-X - 28 pagina's. Deze brochure is in 2005 gepubliceerd als hoofdstuk 8 in het boek  Lukas versus Matteüs. Dit boek kan besteld worden bij Folianti. Meer/More info...
Drie daden houden de wereld in stand - Peter van 't Riet - 2003
Commentaar bij Misjna Avot 1:2 - Folianti-reeks nr. 17 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90 76783 09 8 - 28 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
Sjaloom is meer dan vrede - Peter van 't Riet - 2003
Over de betekenis van sjaloom in de Bijbel en in het jodendom - Folianti-reeks nr. 16 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90 76783 08 X - 28 pagina's. Deze brochure is in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 5 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Bestel dit boek bij Folianti Meer/More info...
Zet een haag om de Tora - Peter van 't Riet - 2002
Commentaar bij Misjna Avot 1:1 - Folianti-reeks nr. 15 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90 76783 07 1 - 25 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. Meer/More info...
Inleiding tot het Misjna-traktaat Pirké Avot - Peter van 't Riet - 2001
Over de joodse ethiek rond het begin van de christelijke jaartelling - Folianti-reeks nr. 14 - Folianti, Zwolle, 2001 - ISBN: 90-76783-06-3 - 29 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. Meer/More info...
Gebed als brug tussen aarde en hemel - Peter van 't Riet - 2001
Over gebed in het jodendom - Folianti-reeks nr. 13 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-05-5 - 24 pagina's. Delen van deze brochure zijn in 2001 verwerkt in hoofdstuk 7 van het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse... Meer/More info...
De doop als daad van levensvernieuwing - Peter van 't Riet - 2000
Over de oorspronkelijke betekenis van de christelijke doop - Folianti-reeks nr. 12 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-04-7 - 28 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 8 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen.... Meer/More info...
Sjabbat en zondag - Peter van 't Riet - 2000
Over de wekelijkse rustdag van jodendom en christendom - Folianti-reeks nr. 11 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-03-9 - 24 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen. Meer/More info...
Gerechtigheid en liefhebbende vriendschap - Peter van 't Riet - 2000
Over de joodse opvatting van barmhartigheid en de waarde ervan voor het christendom - Folianti-reeks nr. 10 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-02-0 - 24 pagina's. Deze brochure is in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 4 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Bestel dit boek bij Folianti. Meer/More info...
Het joodse karakter van de evangeliën - Peter van 't Riet - 2000
Een heroriëntatie op de bronnen van het christendom - Folianti-reeks nr. 9 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-01-2 - 21 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 2 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen. Meer/More info...
Inleiding tot het Misjna-traktaat Chagiga - Peter van 't Riet - 1999
Over de joodse pelgrimsfeesten in de tijd van de tempel in Jeruzalem - Folianti-reeks nr. 8 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-0-7 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti. Meer/More info...
Eredienst in kerk en synagoge - Peter van 't Riet - 1999
Bijdrage aan een heroriëntatie - Folianti-reeks nr. 7 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-9-0 - 20 pagina's.  Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 6 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen. Meer/More info...
Het mensbeeld van de Tora - Peter van 't Riet - 1999
Over de mens en het menselijk handelen in Tora en joodse traditie - Folianti-reeks nr. 6 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-8-2 - 20 pagina's. Deze brochure is in 2006 gepubliceerd als hoofdstuk 1 in het boek Het mensbeeld van de Tora. Bestel dit boek bij Folianti. Meer/More info...
Inleiding tot het Misjna-traktaat Pèsachiem - Peter van 't Riet - 1999
Over het joodse Paasfeest in de tijd van de tempel in Jeruzalem - Folianti-reeks nr. 5 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-7-4 - 23 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. Meer/More info...
De joodse oorsprong van de christelijke eredienst - Peter van 't Riet - 1998
Bijdrage aan een heroriëntatie - Folianti-reeks nr. 4 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-6-6 - 24 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 1 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen.... Meer/More info...
De liturgische grondhouding in christendom en jodendom - Peter van 't Riet - 1998
Bijdrage aan een heroriëntatie - Folianti-reeks nr. 3 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-5-8 - 20 pagina's. Deze brochure is in 2001 gepubliceerd als hoofdstuk 5 in het boek Christendom à la Jezus : De herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen. Meer/More info...
Wat is midrasj? - Peter van 't Riet - 1998
Over midrasj in de rabbijnse literatuur en de betekenis van het midrasj-paradigma voor de evangeliën - Folianti-reeks nr. 2 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-802435-4-X - 24 pagina's. Deze brochure is in 2005 gepubliceerd als hoofdstuk 2 in het boek Lukas versus Matteüs. Dit boek kan besteld worden bij Folianti. Meer/More info...
Verzoening in bijbels perspectief - Peter van 't Riet - 1997
Een bijdrage aan de leerhuisdiscussie - Folianti-reeks nr. 1 - Folianti, Zwolle, 2009 - ISBN: 978-90-76783--22-2, 20 pagina's. Deze brochure is oorspronkelijk in 1997 gepubliceerd. De 2e herziene uitgave  is verschenen in 2009, maar is inmiddels uitverkocht. In 2001 werd de tekst... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet