Agenda


0-0-2021  - Meer weten over de lezingen van Peter van 't Riet?

- Voor veel gevraagde onderwerpen van de lezingen, klik op: Lezingen.
- Voor een overzicht van de lezingen in de afgelopen jaren, klik op: Lectiografie.
- Voor aankondigingen van lezingen kun je je abonneren op de Nieuwsbrief.


1-9-2024  - ********** Najaar 2024 **********

21-10-2024  - Lezing Verzoening in Bijbels perspectief
Inhoud: Het begrip 'verzoening' speelt een belangrijke rol in Jodendom en Christendom, maar in beide godsdiensten wordt er iets anders onder verstaan. In deze lezing gaan we op zoek naar de Bijbelse oorsprong van het verzoeningsbegrip en naar de wijze waarop verzoening in Jodendom en Christendom beleefd en gepraktiseerd wordt. De stof is ontleend aan hoofdstuk 10 van het boek Christendom à la Jezus. Organisatie: Joods Leerhuis Bunnik-Odijk. Plaats: Het Witte Kerkje, Zeisterweg 34, 3984 NL Odijk. Tijd: 19.30 uur.
31-10-2024  - Lezing Verzoening in Bijbels perspectief
Inhoud: Het begrip 'verzoening' speelt een belangrijke rol in Jodendom en Christendom, maar in beide godsdiensten wordt er iets anders onder verstaan. In deze lezing gaan we op zoek naar de Bijbelse oorsprong van het verzoeningsbegrip en naar de wijze waarop verzoening in Jodendom en Christendom beleefd en gepraktiseerd wordt. De stof is ontleend aan hoofdstuk 10 van het boek Christendom à la Jezus. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israel. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur. Entree: 5,00 euro.
4-11-2024  - Lezing Wrede Bijbelverhalen?
Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: PKN Emmeloord, Commissie Lerende Gemeente. Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN Emmeloord. Aanvang: 20.00 uur.
1-1-2025  - ********** Voorjaar 2025 **********

19-3-2025  - Lezing Is het vierde evangelie anti-joods?
Inhoud: Het vierde evangelie, meestal Evangelie van Johannes genoemd, wordt ervan verdacht het meest anti-joodse evangelie in het Nieuwe Testament te zijn. Maar wordt dit evangelie wel goed verstaan? In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er ook een heel andere benadering van dit evangelie mogelijk is. Zie ook zijn boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
This is the website of Peter van 't Riet