Agenda


0-0-2021  - Meer weten over de lezingen van Peter van 't Riet?

- Voor veel gevraagde onderwerpen van de lezingen, klik op: Lezingen.
- Voor een overzicht van de lezingen in de afgelopen jaren, klik op: Lectiografie.
- Voor aankondigingen van lezingen kun je je abonneren op de Nieuwsbrief.


1-1-2023  - ********** Voorjaar 2023 **********

7-3-2023  - Lezing Leviticus als theologie van daden
Leviticus wordt door veel bijbellezers gezien als een achterhaald bijbelboek over een offerdienst die niet meer bestaat. Maar wat heeft Leviticus ons te vertellen als we het lezen als een "theologie van daden" in plaats van als een droge opsomming van offervoorschriften? Organisatie: PKN Assen, Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, Assen. Tijd: 10.00 uur.
9-3-2023  - Leerhuis Hoe joods was Paulus?
Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde (Fr.). Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2020 van start gaat en meerdere avonden bijeenkomt, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
15-3-2023  - Lezing Wrede Bijbelverhalen?
Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
19-3-2023  - Leerdienst Wrede Bijbelverhalen?
Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
29-3-2023  - Lezing Wie waren de Farizeeën?
Inhoud: Voor de meeste mensen hebben de Farizeeën als felle tegenstanders van Jezus een slechte reputatie. Maar het historische beeld van hen is veel genuanceerder dan de indruk die uit vooral de evangeliën van Markus en Matteüs naar voren komt. In de lezing wordt u bijgepraat over wie zij werkelijk waren. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israël. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur. Entree: € 5,-.
12-4-2023  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed
Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk. Organisatie: PKN, Zeewolde. Plaats: Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde. Tijd: 19.30 uur.
16-4-2023  - Leerdienst
Inhoud: Wordt nader bekend gemaakt. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij
1-9-2023  - ********** Najaar 2023 **********

4-10-2023  - Lezing Joodse Scheppingsverhalen
Inhoud: Joden hebben door alle eeuwen heen verhalen verteld over de schepping van de wereld. Veel van die verhalen maken op moderne lezers een fabelachtige indruk. Verzonnen zij maar wat? Of dachten zij werkelijk dat de wereld ontstaan was zoals ze het vertelden? Deze lezing gaat uit van een ander uitgangspunt: Joodse scheppingsverhalen geven antwoord op religieuze en filosofische vragen uit de tijd van de vertellers. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Drenthe. Plaats: Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen Tijd: 19.45 uur.
5-10-2023  - Lezing Wie waren de Farizee?n?
Inhoud: Voor de meeste mensen hebben de Farizee?n als felle tegenstanders van Jezus een slechte reputatie. Maar het historische beeld van hen is veel genuanceerder dan de indruk die uit vooral de evangeli?n van Markus en Matte?s naar voren komt. In de lezing wordt u bijgepraat over wie zij werkelijk waren. Organisatie: PKN, Commissie Kerk en Isra?l, Aalten. Plaats: Ludgerstraat 66 7121 EM Aalten. Tijd: 19.30 - 21.30 uur.
11-10-2023  - Leerhuis Wrede Bijbelverhalen?
Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze bijeenkomst ingegaan. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 20.15 uur.
15-10-2023  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
1-1-2024  - ********** Voorjaar 2024 **********

4-3-2024  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed
Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Kruiskerk, Venestraat 44, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
7-4-2024  - Leerdienst
Leerdienst. Het thema wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij.
This is the website of Peter van 't Riet