Agenda


0-0-2021  - Meer weten over de lezingen van Peter van 't Riet?

- Voor veel gevraagde onderwerpen van de lezingen, klik op: Lezingen.
- Voor een overzicht van de lezingen in de afgelopen jaren, klik op: Lectiografie.
- Voor aankondigingen van lezingen kun je je abonneren op de Nieuwsbrief.


1-9-2022  - ********** Najaar 2022 **********

3-11-2022  - Leerhuis Hoe joods was Paulus?
Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde (Fr.) Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2020 van start gaat en vaker bijeenkomt, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
16-11-2022  - Lezing Het Mensbeeld van de Tora
Inhoud: Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar is God niet 'vanzelfsprekend' in de Tora? En vormt de mens niet het werkelijke probleem? Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. Die vraag wordt beantwoord door de Tora te lezen in het licht van de rabbijnse traditie. En dan komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN Hardenberg-Heemse. Plaats: De Schakel (zaalgedeelte van de Hoeftekerk), Lage Doelen 3-A, 7772 BL Hardenberg. Tijd: 20.00 uur.
1-1-2023  - ********** Voorjaar 2023 **********

18-1-2023  - Vrij Leerhuis Cursus
Onderwerp: Het midrasjkarakter van de evangeliƫn. De cursus telt 3 bijeenkomsten op de woensdagen 18 januari en 1 en 15 februari. Lesmateriaal is het boek Zonder Tora leest niemand wel. Voor de 2e en 3e bijeenkomst wordt de deelnemers gevraagd enig huiswerk te doen. Tijdens elke avond wordt een karakteristiek evangelieverhaal behandeld. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle. Plaats: Synagoge, Samuel Hirschstraat 8, Zwolle (10 minuten lopen vanaf station Zwolle). Tijd: 19.30 uur. Inschrijving via de website www.judaica-zwolle.nl.
1-2-2023  - Vrij Leerhuis Cursus
Voor informatie: Zie 18-1-2023.
15-2-2023  - Vrij Leerhuis Cursus
Voor informatie: zie 18-1-2023.
20-2-2023  - Lezing Hoe joods was Paulus?
Inhoud: Paulus wordt tegenwoordig vaak gezien als een geleerde die werd opgevoed en opgeleid in een vroom farizees milieu. Maar klopt dit beeld wel? Of groeide hij op in een hellenistisch-joods milieu? En maakt dat wat uit voor het verstaan van zijn brieven? Aan de orde komen onderwerpen uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: PKN Emmeloord, Commissie Lerende Gemeente. Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN Emmeloord. Aanvang: 20.00 uur.
7-3-2023  - Lezing Leviticus als theologie van daden
Leviticus wordt door veel bijbellezers gezien als een achterhaald bijbelboek over een offerdienst die niet meer bestaat. Maar wat heeft Leviticus ons te vertellen als we het lezen als een "theologie van daden" in plaats van als een droge opsomming van offervoorschriften? Organisatie: PKN Assen, Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, Assen. Tijd: 10.00 uur.
9-3-2023  - Leerhuis Hoe joods was Paulus?
Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde (Fr.). Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2020 van start gaat en meerdere avonden bijeenkomt, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
15-3-2023  - Lezing Wrede Bijbelverhalen?
Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
19-3-2023  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
29-3-2023  - Lezing Wie waren de Farizee?n?
Inhoud: Voor de meeste mensen hebben de Farizee?n als felle tegenstanders van Jezus een slechte reputatie. Maar het historische beeld van hen is veel genuanceerder dan de indruk die uit vooral de evangeli?n van Markus en Matte?s naar voren komt. In de lezing wordt u bijgepraat over wie zij werkelijk waren. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Isra?l. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur. Entree: ? 5,-.
12-4-2023  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed
Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk. Organisatie: PKN, Zeewolde. Plaats: Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde. Tijd: 19.30 uur.
16-4-2023  - Leerdienst
Inhoud: Wordt nader bekend gemaakt. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij
1-9-2023  - ********** Najaar 2023 **********

15-10-2023  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
This is the website of Peter van 't Riet