Brochure

Oorlogsverhalen in Tenach - Peter van 't Riet - 2019
Bijdrage aan een actuele discussie

Folianti-reeks 41 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-51-2. Bestel nu bij Folianti.

Oorlogsverhalen in de Bijbel – en speciaal die in Tenach (Oude Testament) – zijn voor veel hedendaagse bijbellezers een steen des aanstoots. Wat moeten we nog aan met het vele bloedvergieten en met de vele doden die in deze verhalen vallen? En hoe kan het dat God vaak zelf de opdracht geeft tot oorlog en tot de verdrijving van volken uit het land Kanaän? De Bijbel lijkt soms meer op een “handboek voor geweldpleging” dan op een bevrijdende boodschap voor de mensheid.

Deze brochure laat zien dat er ook een andere kant is aan deze oorlogsverhalen, een kant die alleen opvalt als we ze lezen tegen de historische achtergrond van de bijbelse tijd. Dan blijkt dat er in Tenach sprake is van een ontwikkeling op het gebied van oorlog en geweld, die uiteindelijk in de richting van wereldvrede gaat. In de zeer gewelddadige wereld van de Oudheid moest Israël zien te overleven met zijn heel andere godsdienst en heel andere samenleving. Zonder oorlog en strijd was dat niet mogelijk geweest. Voor de levensbedreigende vijanden van Israël kent de Bijbel dan ook geen pardon. Maar steeds zien we in Tenach, dat er stappen worden gezet om oorlog niet voor elk doel in te zetten en het oorlogsgeweld binnen de perken te houden. Uiteindelijk gaat het perspectief van de vrede (sjaloom) in de verhalen overheersen.

Wie de Bijbel leest als een kant en klaar receptenboek ook voor deze tijd, die neemt er óf afscheid van, óf loopt het risico er verkeerde conclusies aan te verbinden. Maar lezen we de Bijbel als een boek over de ontwikkeling van Israëls visie op de wereld, dan kan er een richtinggevend perspectief aan ontleend worden.


This is the website of Peter van 't Riet