Brochure

Soekot - Loofhutten - Peter van 't Riet - 2015
Het vreugdefeest van de messiaanse tijd

Folianti-reeks nr. 37 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-39-0 - 21 pagina's. Bestel nu deze brochure bij Folianti.

In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet het joods-Bijbelse Soekot of Loofhuttenfeest. Behandeld worden de Bijbelse oorsprong, de verschillende betekenissen en gebruiken van het feest. 

Soekot of Loofhuttenfeest is een belangrijk Bijbels-joods feest in het najaar aan het einde van de oogsttijd en het begin van de regentijd. Loofhuttenfeest is in christelijke kringen echter tamelijk onbekend, omdat het geen parallel heeft in de christelijke kalender. En dat is merkwaardig, want Loofhuttenfeest is van Bijbelse tijden af het feest van de messiaanse tijd bij uitstek. Ook werd het door Jezus en zijn leerlingen jaarlijks gevierd. Deze brochure is daarom bedoeld als inleiding op het Loofhuttenfeest voor ieder die ermee wil kennismaken.

Behandeld worden de Bijbelse oorsprong van het Loofhuttenfeest, de Tora-teksten die het feest voorschrijven, en de diverse betekenissen van het feest (oogstfeest, herinnerings¬feest, vreugdefeest, pelgrimsfeest, etc.). Ook de gebruiken waarmee het gepaard ging en gaat (de loofhut/soekah, de plantenbundel/loelav, het waterscheppen in de tijd van de tempel, de feestoffers, de rondgangen om de Tora in de synagoge, etc.) komen aan de orde. De brochure sluit af met drie paragrafen over het Loofhuttenfeest in Tenach, in de Talmoed en in het Nieuwe Testament.

Inhoud

1. Inleiding
2. Loofhuttenfeest in de Tora
3. De diverse betekenissen van het Loofhuttenfeest
3.1 Herinnerings- en leerfeest
3.2 Oogst- of inzamelingsfeest
3.3 Vreugdefeest
3.4 Het begin van de regentijd
4. De loofhut
5. De loelav
6. De rol Kohèleth (Prediker)
7. De zevende dag – Hosjana Rabba
8. Het Slotfeest – Sjêmienie Chag-Atsèreth
9. Vreugde der Wet
10. Loofhuttenfeest in Tenach
11. Loofhuttenfeest in de Talmoed
12. Loofhuttenfeest in het vierde evangelie
13. Samenvatting
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet