Vragen & Antwoorden

In deze rubriek vind je de antwoorden die Peter van 't Riet heeft gegeven op vragen over de Bijbel, het jodendom, het christendom en de verhouding jodendom-christendom. Deze vragen zijn door bezoekers van deze website aan hem gesteld.

Heb je zelf een vraag dan kun je die mailen aan: folianti@hotmail.com. Past de vraag in deze rubriek en heb je antwoord gekregen, dan worden vraag en antwoord (soms in aangepaste vorm) op de website geplaatst. Daarbij wordt zoveel mogeljk vermeden persoonlijke informatie over de vraagsteller weer te geven. Zie verder het statement onder aan deze pagina.

Klik op de titels in het submenu of op de plaatjes hieronder om de lijst van vragen en antwoorden bij het betreffende onderwerp op de roepen.

Vragen en antwoorden over de Bijbel

Vragen en antwoorden over Tenach

Vragen en antwoorden over Nieuwe Testament

Vragen en antwoorden over jodendom

Vragen en antwoorden over christendom

Vragen en antwoorden over godsdienst en filosofie

Statement

Soms word ik benaderd door personen die met mij een discussie willen aangaan over mijn werk en mijn opvattingen. Daar ga ik graag op in, ook als de ander het helemaal niet met mij eens is. Discussies over meningsverschillen kunnen immers buitengewoon leerzaam zijn. Vaak zijn zij verrijkend en corrigerend voor je eigen standpunt.

Dergelijke discussies dienen echter wel te verlopen volgens in onze maatschappij algemeen aanvaarde fatsoensnormen, zoals respect voor elkaars standpunten en erkenning van de vrijheid van de gesprekspartner om tot een andere conclusie te komen. Dat betekent dat er in dergelijke discussies geen plaats is voor diskwalificaties van de ander. Aanmatigende opmerkingen bijvoorbeeld over het vermeende ongeloof van de gesprekspartner dienen achterwege te blijven. Al helemaal geen plaats is er voor kwalificaties over het standpunt van de ander als "lariekoek" of "kakelen", laat staan dat de gesprekspartner voor "charlatan" kan worden uitgemaakt.

Ook doe ik niet mee aan discussies waarin gesprekspartners elkaar met een beroep op hun godsvoorstelling ter verantwoording proberen te roepen. Discussies over verschillen van inzicht en geloofsopvattingen dienen plaats te vinden in gelijkwaardigheid, in vrijheid en zonder het gebruik van taalkundig en ander geweld. Godsdienstdisputen zoals in de 14e en 15e eeuw, die meestal dienden om de joden de weg naar de brandstapel te plaveien, zijn echt verleden tijd. Wie het daar met mij over eens is, vindt mij altijd bereid tot een pittige gedachtewisseling.

Peter van 't Riet

This is the website of Peter van 't Riet