Brochure

De rijke man en de arme Lazarus - Peter van 't Riet - 2015
Een gelijkenis uit het Evangelie van Lukas de Jood

Folianti-reeks nr. 36 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-38-3 - 28 pagina's. Bestel nu deze brochure bij Folianti.

In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31). De betekenis van dit verhaal wordt toegelicht vanuit het Evangelie van Lukas waar het onderdeel van uitmaakt, en vanuit het jodendom van de 1e eeuw CJ.

De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus in Lukas 16:19-31 is een eigenaardig verhaal vol tegenstellingen en omwentelingen. Er komen veel beelden in voor die moderne lezers vreemd in de oren zullen klinken zoals: Engelen, Abrahams schoot, het dodenrijk, opstanding uit de doden etc. Het is ook een typisch Lukas-verhaal dat we in de andere evangeliën niet aantreffen. Lukas is de evangelist die de meeste aandacht besteedt aan de tegenstellingen tussen rijken en armen in de tijd van Jezus. Wat zouden de beelden in dit ver¬haal kunnen betekenen binnen het jodendom uit de 1e eeuw? 

In deze brochure gaat Peter van ’t Riet op zoek naar de betekenis van deze gelijkenis binnen het evangelie van Lukas. De brochure begint met een eigen vertaling van het verhaal uit het Grieks. Daarna volgt een korte inleiding over het karakter van deze gelijkenis als typisch Lukas-verhaal. In het daarop volgende vers-voor-vers-commentaar wordt de beeldspraak van de gelijkenis toegelicht tegen de achtergrond van Tenach (de Hebreeuwse Bijbel), de apocrie¬fe en apocalypti¬sche literatuur en de farizees-rabbijnse traditie. Dan blijkt dat het verhaal humo¬ristische, zo niet satirische trekken heeft: een soort ‘cartoon’ in de vorm van een verhaal. Maar de boodschap is niet alleen lichtvoetig. Ook theologisch gezien zorgt deze gelijkenis voor het nodige ‘vuurwerk’.

Inhoud

1. Inleiding
2. De rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31)
3. Een typisch Lukas-verhaal
4. Rijk en arm in Israël
5. Leven na dit leven
6. Opstanding uit de doden
7. Nawoord
Literatuur

Noten zijn uit ruimtegebrek niet in de brochure zelf opgenomen, maar hieronder te downloaden.Noten bij de brochure 'De rijke man en de arme Lazarus' van Peter van 't Riet - Folianti-reeks 36 - 2015
This is the website of Peter van 't Riet