Tentoon-stellingen

In 2015 en 2016 gaf Peter van 't Riet leiding aan een projectgroep ter voorbereiding van een mobiele tentoonstelling met als titel

      Jodenvervolging in twaalf portretten.

De projectgroep bestond verder uit de Zwolse historici drs. Jaap Hagedoorn en drs. Piet den Otter en de vormgever Dammis Baan. Aan de hand van de levensgeschiedenissen van dertien Joodse Zwollenaren (elf personen en een echtpaar) heeft de projectgroep een beeld willen geven van de volstrekt willekeurige en absurde terreur van de nazi's tegen de Joden.

De tentoonstelling bestaat uit twaalf roll-ups waarop de levensgeschiedenissen van de geportretteerden kort zijn weergegeven geïllustreerd met beeldmateriaal uit hun eigen leven of van plekken waar zich de gebeurtenissen hebben afgespeeld. De tentoonstelling werd op zondag 28 augustus 2016 geopend in de Zwolse synagoge in aanwezigheid van ruim 100 genodigden en belangstellenden, waaronder veel familieleden van de geportretteerden.

Hoe kun je van de portretten gebruik maken?
De tentoonstelling behoort toe aan de Stichting Judaica Zwolle, die op haar website uitgebreide informatie geeft over inhoud en achtergronden. De roll-ups kunnen tegen een geringe vergoeding worden geleend voor gebruik in scholen, educatieve centra, bibliotheken, kerken en expositieruimten. De uitleen wordt gecoördineerd door Stadkamer Zwolle. Bij de tentoonstelling is ook het gelijknamige boek "Jodenvervolging in twaalf portretten" uitgegeven dat veel extra informatie bevat.Tevens zijn er lesbrieven bij de portretten gemaakt voor gebruik in groep 7 en hoger van de basisschool.

 

This is the website of Peter van 't Riet