Als een duif naar het land Assur

RECENSIES - Hieronder vind je enkele besprekingen van het boek Als een duif naar het land Assur dat verscheen in 1988. Het werd in 2015 heruitgegeven onder de titel Als een duif naar het land van de oorlog.

Jona - B.A. - 1989
Antenne (22 december) - Over Jona is al heel veel geschreven, maar een publikatie waarin dit bijbelboek verklaard wordt vanuit Tenach (OT) en de rabbijnse traditie was er nog niet. Will J. Barnard en Peter van ft Riet hebben in die leemte voorzien. Meer/More info...
Als een duif naar het land Assur - Albert Althuis - 1989
VGL Bulletin, Orgaan van de Vereniging van Godsdienst-leerkrachten, 15e jaargang nr. 2 (juli) - De titel vind ik een vondst en de omslag is werkelijk schitterend. Nu ik m'n aantekeningen over dit boek teruglees zie ik dat deze zin de eerste notitie was die ik maakte. Ik laat hem zo maar staan want 'met het oog op gebruik in het... Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Anoniem - 1989
Tijl Pers (1 juli) - Eerder verschenen van beide auteurs de boeken Lukas, de Jood en Zonder Tora leest niemand wel, waarin zij de evangeliën behandelen als joodse geschriften. Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Panc Beentjes - 1989
Streven (april) - Na hun interessante publikaties Lukas de Jood (1984) en Zonder Tora leest niemand wel (1986), van welke ik u met name de eerste warm aanbeveel, heeft dit schrijversduo thans een tamelijk omvangrijke studie over het intrigerende profetenboekje... Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - St. Spanjer - 1989
Hervormd-Gereformeerd Voorburgs Kerkblad (14 april) - De schrijvers geven met de inhoud van dit boek een voorbeeld van hun eerder uitgesproken gedachte, dat christenen het O.T. kunnen lezen als de Tenach van de joden, zelfstandig dus van het N.T. Immers de Tenach geeft richtlijnen voor het leven... Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Erik Eynikel - 1989
Praktische Theologie (nr. 1) - De auteurs van dit boek over de profeet Jona hebben reeds bekendheid verworven door hun werken waarin ze de evangeliën behandelen als joodse geschriften. Ook in hun nieuwste werk hanteren ze dezelfde werkwijze door de tekst van het boek... Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - E. Van Outryve - 1988
Tijdschrift voor Geestelijk Leven (nr. 6), Leuven - De ondertitel van dit boek [Het boek Jona verklaard vanuit Tenach en rabbijnse traditie tegen de achtergrond van de tijd] geeft precies de inhoud weer. Met "de tijd" wordt de periode bedoeld waarin het boek Jona is ontstaan: volgens... Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Anoniem - 1988
De Opbouw, Periodiek van de Portugees-Israëlietische Gemeente Amsterdam (december 1988) - De schrijvers beschouwen in dit boek het verhaal van de profeet Jona vanuit Tenach en de rabbijnse traditie. Het verhaal van de zee die woest wordt als de profeet Jona probeert zijn opdracht om naar Ninevé te gaan profeteren, te omzeilen... Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Drs. P.F. Goedendorp - 1988
Godsdienst en Maatschappij (nr. 6) - Dit kommentaar op het kleine bijbelboek Jona valt in drie delen uiteen. De eerste honderd bladzijden verschaffen een Inleiding waarin de thematische, literair-stilistische en politieke achtergronden worden uiteengezet (hoofdstuk 1-5). Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - D.H.B. - 1988
Gereformeerd Kerkblad - Barnard en Van 't Riet schonken een boek waar degenen die zich indringend met het bijbelboek Jona bezig houden stellig veel aan hebben. Zij beginnen met een "woord-voor-woord-vertaling". Op deze wijze stellen zij, komt het dynamische... Meer/More info...
Jona was een echte profeet - Rabbijn Lody van de Kamp - 1988
Nieuw Israëlitisch Weekblad (14 oktober - 3 chesjwan 5749) - Tegen de achtergrond van deze tijd hebben Will J. Barnard en Peter van 't Riet de profetie van Jona willen vertalen en verklaren. Het is niet de bedoeling van de schrijvers geweest een uitgebreide wetenschappelijke discussie te voeren. Alleen... Meer/More info...
Boekbespreking Als een duif naar het land Assur - Jan Doelman - 1988
PRISMA-Lectuurvoorlichting (88-3329), Voorburg (oktober) - Dit boek biedt precies wat de ondertitel pretendeert, en dat is niet karig. Meer/More info...
Het Oude Testament ontleed - Hans Willems - 1988
Leeuwarder Courant (24 september) - In de gestage stroom boeken met commentaren op de bijbel zijn opvallend veel bijdragen over het Oude Testament. Voor een belangrijk deel is dat de neerslag van de flink toegenomen activiteiten van leerhuizen en bijbelstudieclubs die veelal de... Meer/More info...
Najaarsaanbieding Kok Kampen 1987 - Najaarsaanbieding Uitgeverij Kok Kampen 1987 pag. 11
Najaarsaanbieding Kok Kampen 1988 & Voorjaarsaanbieding 1989 - Verkoopcatalogi Uitgeverij Kok, Kampen, Najaar 1988 (groen; pag. 21) en Voorjaar 1989 (blauw; pag. 19)
This is the website of Peter van 't Riet