Uit Joodse bronnen 2

RECENSIES - Hieronder vind je besprekingen van het boek Uit Joodse bronnen, deel 2, een selectie van teksten van de hand van dr. Roland Gradwohl, vertaald door Peter van 't Riet en in 1990 uitgegeven door Boekencentrum te Den Haag.

Boeiende bloemlezing van rabbijnse commentaren - Drs. A.C. Kooyman - 1991
Nieuw Israëlitisch Weekblad (19 april) - Joodse schriftuitleg, of liever rabbijnse schriftuitleg, is veelzijdig en creatief en daarom ook zo boeiend voor wie met dit fenomeen bekend is. Traditioneel wordt er onderscheid gemaakt tussen de meer letterlijke interpretaties, de p'sjat, en... Meer/More info...
Lessen in 'LERNEN' van rabbijn Gradwohl - St.B. - 1990
Levend Joods Geloof (september) - 'Blijkbaar is er een toenemende en wellicht blijvende belangstelling voor de Bijbel, en meer in het bijzonder voor Tenach - de Hebreeuwse Bijbel - als men althans het aantal boeken, dat daarover verschijnt en de toeloop naar de vele leerhuizen... Meer/More info...
Boekbespreking Uit joodse bronnen 2 - Hanna Blok - 1990
Nederlandse Bibliotheek Dienst (juli) - In deze tweede bloemlezing uit het werk van rabbijn Gradwohl worden zes bekende tekstgedeelten uit Genesis en Exodus behandeld; o.a. de schepping; de binding van Isaäk; Mozes bij de brandende doornstruik en de instelling van Pessach. Meer/More info...
Boekbespreking Uit Joodse bronnen 2 - Erik Eynikel - 1990
Praktische Theologie, nr. 5 - Het eerste deel van deze serie 'Uit Joodse bronnen' is besproken in Prakische Theologie 16 (1989) 104-105. Daar heb ik reeds uitdrukkelijk gesteld dat het werk niet (veel) bijdraagt tot de historisch-kritische exegese. De kritiek van een... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet