Godsdienst & Filosofie

Hieronder vind je vragen en antwoorden over filosofische onderwerpen, waaronder onderwerpen van godsdienst-historische aard.

Christendom en jodendom (6) - Peter van 't Riet - 2016
Kun je jodendom en christendom als complementair zien zoals de golf- en deeltjestheorie in de quantummechanica? - Vraag : Kun je jodendom en christendom als complementair zien zoals de golf- en deeltjestheorie in de quantummechanica? Meer/More info...
Predestinatie (1) - Peter van 't Riet - 2015
Is het geen materiële predestinatie als de Talmoed stelt dat al voor de conceptie vast staat of een kind arm of rijk zal zijn? - Vraag : Ik lees in het 'Judaica Bulletin' van oktober 2015 een zinsnede van rabbijn Evers: 'Met het oog op materieel succes stelt de Talmoed: Voor de conceptie van een kind ligt het reeds vast of het kind arm of rijk zal zijn'. Zijn we daarmee... Meer/More info...
Bestaat God of is Hij een creatie van de menselijke geest? - Peter van 't Riet - 2014
Wat valt daar wetenschappelijk over te zeggen? En wat vanuit de bijbels-joodse traditie? - Vraag : Bestaat God of is Hij een creatie van de menselijke geest? Meer/More info...
Tora en determinisme (3) - Peter van 't Riet - 2014
Wat bedoel je ermee dat de mens niet zo goed past in de evolutietheorie? - Vraag : Het antwoord bij "Tora en determinisme (2)" eindigt met de opmerking dat de mens niet zo goed in de evolutietheorie past. Wat bedoel je daar precies mee? Dat wij niet zo goed passen in 'survival of the fittest' bijvoorbeeld? Meer/More info...
Tora en determinisme (2) - Peter van 't Riet - 2014
Waarom kan de neurowetenschap geen uitspraak doen over de vrije wil? - Vraag : Kun je uitleggen waarom neurowetenschappers die beweren dat er geen vrije wil bestaat (zoals mijns inziens neurobioloog Dick Swaab), de grenzen van hun wetenschap verre te buiten gaan? Meer/More info...
Tora en determinisme (1) - Peter van 't Riet - 2014
Wat leert de Tora ons met betrekking tot het begrip 'determinisme'? - Vraag : Hoe verhoudt het filosofische concept 'determinisme' zich tot de opvattingen van de Tora? Meer/More info...
Reïncarnatie (1) - Peter van 't Riet - 2011
Behoorde het geloof in reïncarnatie tot de leer van het vroege christendom? - Vraag : In zijn artikel Early Christian Teachings on Reincarnation beweert Rev. Msrg. Anthony Guagliardo dat reïncarnatie een centraal begrip was in de leer van het vroege christendom. Wat vind je van zijn argumentatie? Verder vraag ik... Meer/More info...
Gnostiek (1) - Peter van 't Riet - 2009
Was de gnostiek van joodse oorsprong? - Vraag: In uw boek De filosofie van het scheppingsverhaal (2008) bespreekt u rabbijnse midrasjiem die een anti-gnostische polemiek zouden bevatten. Was de gnostiek dan niet van joodse oorsprong? En was Paulus ook niet een gnosticus? Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet