2010-2019

Overzicht van lezingen en cursussen die Peter van 't Riet verzorgde vanaf 2010 tot 2019.

2019

 • 28-2-2019  - Lezing De Filosofie van het Scheppingsverhaal. Organisatie: PKN, Colmschate/Schalkhaar. Commissie Vorming en Toerusting voor Gemeenteleden. Plaats: Ichtuskerk, Holterweg 106, 7429 AH Colmschate. Tijd: 10.00 - 12.00 uur.
 • 3-3-2099  - Leerdienst over de Binding van Izaak (Genesis 22). Inhoud: Het verhaal over God die Abraham vraagt zijn zoon Izaäk tot brandoffer te brengen (Genesis 22) is een van de merkwaardigste verhalen in het bijbelboek Genesis. Wat zou dit verhaal voor moderne mensen kunnen betekenen in het licht van de joodse uitleg ervan? Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij.
 • 12-3-2019  - Lezing Wrede Bijbelverhalen? - In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting voor PKN Appelscha, Oosterwolde, Frieslands End (Makkinga, Elsloo, Boyl) en Donkerbroek-Haule. Plaats: Gebouw Pro Rege, Herenweg 72, Donkerbroek. Tijd: 19.30 uur.
 • 17-3-2019  - Leerdienst De beproeving in de woestijn - Onderwerp: De beproeving van Jezus in de woestijn volgens Lukas 4:1-13. Wat is beproeving in bijbelse verhalen? Waarom vindt die plaats in de woestijn? Wat zit er achter de drie proeven die Jezus moet ondergaan? Vragen waarop in deze leerdienst een antwoord zal worden gezocht. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur
 • 25-4-2019  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed - Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk. Organisatie: PKN Geldermalsum. Plaats: Multifunctioneel Centrum De Pluk, Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsum. Tijd: 20.00 uur.
 • 29-9-2019  - Leerhuisdienst over de Noach-verhalen - Onderwerp: De Noach-verhalen (Genesis 6 - 9) zijn het meest bekend van de Zondvloed. Aan de orde komen vragen zoals: Hoe zit het verhaal in elkaar? Waarom is het zo’n uitgesponnen verhaal (wel vier hoofdstukken lang)? Welke rol speelt Noach erin? Wat is de betekenis van het verhaal tegen de historische achtergrond van de Bijbel? Welke theologische ontwikkeling is er in het verhaal te bespeuren? En kunnen we van dit verhaal nog iets leren voor vandaag? Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 5-10-2019  - Lezing Mensbeeld, kerkbeeld, godsbeeld - Inhoud: Mensbeeld en godsbeeld hangen nauw samen. In deze lezing worden beide aspecten benaderd vanuit Tora en joodse traditie, waarbij tevens wordt ingegaan op de verschillen met het traditioneel-christelijke gods- en mensbeeld. Mens- en godsbeeld hangen op hun beurt weer nauw samen met hoe je als kerk/gemeente georganiseerd bent en optreedt bijvoorbeeld in de eredienst. Diverse verschillen tussen christelijke kerkdiensten en joodse synagogale diensten worden vanuit deze achtergrond belicht aan de hand van gedeelten uit de boeken Het mensbeeld van de Tora en Christendom à la Jezus. Organisatie: Vereniging 'n Herberg. Plaats: Groningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 7-10-2019  - Lezing Hoe joods was Paulus? - Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er in alle opzichten joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Paulus' jeugd en jonge jaren, Zijn vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: PKN Beilen-Hijken-Hooghalen, Werkgroep Kerk&Israël. Plaats: Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 4, Beilen. Tijd: 20.00-22.00 uur.
 • 31-10-2019  - Lezing Joodse oorsprong v/d christelijke eredienst - Inhoud: Het christendom is ooit begonnen als een joodse beweging, maar heeft al snel Grieks-Romeinse trekken aangenomen. Waar vinden we de joodse oorsprong nog terug in de christelijke eredienst? En hoe belangrijk is die voor de tegenwoordige kerk en theologie? Besproken worden delen uit het boek Christendom à la Jezus. Organisatie: PKN, Zeewolde. Plaats: Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde. Tijd: 19.30 uur.
 • 2-11-2019  - Lezing over de Sidra Noach - Inhoud: Sidra Noach is de tweede sidra uit de Tora: Genesis 6:9-11:32. Uit deze Sidra die o.a. over het Zondvloedverhaal gaat, worden gedeelten besproken tijdens een dienst van de gemeente. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten. Plaats: De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten. Tijd: 10.00 uur.
 • 4-11-2019  - Lezing Wie schreef het Vierde Evangelie? - Inhoud: Van het Vierde Evangelie wordt altijd gedacht dat het is geschreven door de apostel Johannes, een van Jezus' twaalf discipelen. Waarom verschilt dit evangelie dan zo van de andere drie evangeliën? Zou het kunnen dat we de schrijver moeten zoeken in een heel andere kring van vrienden van Jezus? Besproken worden gedeelten uit het boek Het evangelie uit het Leerhuis van Lazarus. Organisatie: PKN Emmeloord, Commissie Lerende Gemeente. Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN Emmeloord. Tijd: 20.00 uur.
 • 14-11-2019  - Lezing Hoe joods was Paulus? - Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er in alle opzichten joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Paulus' jeugd en jonge jaren, Zijn vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël, afdeling Noord-Oost Brabant. Plaats: Pinksterterp, Vianenstraat 102, Oss. Tijd: 20.00-22.00 uur.
 • 21-11-2019  - Lezing Het bijbelboek Jona als midrasj - Inhoud: Gedeelten uit het boek Als een duif naar het land van de oorlog van Peter van 't Riet. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen. Tijd: 19.45-22.00 uur. Entree: Er wordt een bijdrage in de kosten van de avond gevraagd.
 • 28-11-2019  - Leerhuis De filosofie van het Scheppingsverhaal - Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde (Fr.). Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur.

2018

 • 28-1-2018 - Lezing Joodse humor. Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: PKN, Commissie Toerusting & Vorming, Middelburg. Plaats: Hofpleinkerk, Hofplein 13, Middelburg. Tijd: 14.30 uur.
 • 18-2-2018 - Leerdienst over het bijbelboek Jona. Onderwerp: Hoe is het boek Jona gecomponeerd? Uit welke tijd is het afkomstig? Welke problematiek stelt het aan de orde? Wat valt er voor vandaag uit te leren? Thema's uit het boek Als een duif naar het land van de oorlog. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 28-2-2018 - Lezing Is het vierde evangelie anti-joods? Inhoud: Het vierde evangelie, meestal Evangelie van Johannes genoemd, wordt ervan verdacht het meest anti-joodse evangelie in het Nieuwe Testament te zijn. Maar wordt dit evangelie wel goed verstaan? In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er ook een heel andere benadering van dit evangelie mogelijk is. Zie ook zijn boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting, PKN Huizen Plaats: Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298, Huizen. Tijd: 20.00 uur.
 • 1-3-2018 - Leerhuis Oosterwolde Onderwerp: vragen over het boek Christendom à la Jezus. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur.
 • 8-3-2018 - Lezing Joodse blik op Jezus' laatste levensdagen. Hoe Joodse kennis de uitleg van evangelieverhalen over Jezus' laatste dagen in Jeruzalem verandert. Aan de orde komen o.a. het laatste avondmaal, het verraad door Judas en het proces tegen Jezus. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting voor PKN Appelscha, Oosterwolde, Frieslands End (Makkinga, Elsloo, Boyl) en Donkerbroek-Haule. Plaats: Gewijzigd! Pro Rege, Herenweg 72 te Donkerbroek. Tijd: Gewijzigd! 19.30-21.30 uur.
 • 13-3-2018  - Lezing Joodse Humor. Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: Commissie Vorming & Toerusting van drie samenwerkende kerken te Putten. Plaats: Gereformeerde Kerk, Achterstraat 39, 3882 AE Putten. Tijd: 20.00 uur.
 • 17-3-2018  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed. Inhoud: Een omschrijving van deze lezing vindt u bij: Het Onze Vader als joods gebed. Organisatie: Vereniging 'n Herberg. Plaats: Wolvega. Tijd: 10.00 uur.
 • 22-3-2018  - Lezing Joodse Humor. Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: PKN Apeldoorn, Commissie Kerk & Israël. Plaats: Synagoge, Paslaan 18, Apeldoorn. Tijd: 20.00 uur.
 • 8-4-2018  - Leerdienst over De genezing van de man met de verschrompelde hand (Lukas 6:6-11). Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur.
 • 16-4-2018  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Inhoud: Wat gebeurt er als we de evangeliën lezen als joodse i.p.v. christelijke boeken? Onderwerpen uit het boek Zonder Tora leest niemand wel. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël afdeling Zaanstreek-Waterland. Plaats: Gebouw De Vertoeving, Westzijde 82, Zaandam. Tijd: 20.00 uur.
 • 25-4-2018  - Lezing De Filosofie van het scheppingsverhaal. Inhoud: Gedeelten uit het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: PKN, Commissie Vorming en Toerusting Kampen/IJsselmuiden. Plaats: Kerkelijk Centrum Het Open Hof, Lelystraat 49, Kampen. Tijd: 20.00 uur.
 • 27-9-2018 - Lezing Hoe joods was Paulus? Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Voor meer info. Organisatie: PKN Houten, Commissie Kerk & Israël. Plaats: Opstandingskerk, Het Kant 1, Houten. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
 • 30-9-2018 - Leerdienst over Genesis 22 De binding van Izaäk. Onderwerp: Het verhaal over God die Abraham vraagt zijn zoon Izaäk tot brandoffer te brengen, is een van de merkwaardigste verhalen in het bijbelboek Genesis. Wat zou dit verhaal voor moderne mensen kunnen betekenen in het licht van de joodse uitleg ervan? Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 10-10-2018 - Lezing Het Joodse karakter van de evangeliën. Inhoud: Wat gebeurt er als we de evangeliën lezen als joodse i.p.v. christelijke boeken?Onderwerpen uit het boek Zonder Tora leest niemand wel. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israël. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur.
 • 27-10-2018 - Toelichting bij Sidra Wajera (Genesis 18:1-22:24). Inhoud: Het verhaal over God die Abraham vraagt zijn zoon Izaäk tot brandoffer te brengen, is een van de merkwaardigste verhalen in het bijbelboek Genesis. Wat zou dit verhaal voor moderne mensen kunnen betekenen in het licht van de joodse uitleg ervan? Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua. Plaats: De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten. Tijd: 10.00 uur.
 • 30-10-2018 - Lezing Het bijbelboek Jona als midrasj. Inhoud: Gedeelten uit het boek Als een duif naar het land van de oorlog van Peter van 't Riet. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
 • 5-11-2018 - Lezing Lukas versus Matteüs. Inhoud: De evangelisten Matteüs en Lukas hebben elk een eigen evangelie geschreven. Bij nauwkeurige lezing blijkt dat Lukas het lang niet in alles met Matteüs eens is geweest. Waaruit bestond hun meningsverschil? Besproken worden gedeelten uit het gelijknamig boek. Organisatie: PKN Emmeloord, Commissie Lerende Gemeente. Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN Emmeloord. Tijd: 20.00 uur.
 • 14-11-2018 - Lezing Barmhartigheid in Tora en joodse traditie. Inhoud: Barmhartigheid is een belangrijk begrip in de Tora en de joodse traditie. Besproken worden gedeelten uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN, Gereformeerde Kerk Scherpenzeel, Commissie Vorming & Toerusting. Plaats: De Achthoek, Molenweg 1, Scherpenzeel. Tijd: 20.00 uur.
 • 19-11-2018  - Lezing Hoe joods was Paulus? Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Voor meer info. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen. Tijd: 19.45-22.00 uur.
 • 29-11-2018 - Leerhuis Oosterwolde. Onderwerp: We bespreken enkele hoofdstukken uit het boek Christendom à la Jezus aan de hand van vragen van de deelnemers. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur.

2017

 • 23-1-2017  -  Lezing Joodse humor. Over de inhoud van het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël afdeling Hoogeveen.
 • 2-2-2017  - Lezing Joodse Humor. Inhoud: Een speurtocht naar de bronnen van de Joodse humor : Van Moos en Sam tot Abraham. Organisatie: Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Oud-Beijerland. Plaats: Oud-Beijerland.
 • 9-2-2017  - Lezing Het Bijbelboek Jona als midrasj. Onderwerp: over een aantal onderwerpen uit het boek Als een duif naar het land van de oorlog. Organisatie: PKN, Colmschate/Schalkhaar. Commissie Vorming en Toerusting voor Gemeenteleden. Plaats: Ichtuskerk, Colmschate.
 • 12-2-2017  - Lezing Is het vierde evangelie anti-joods? Inhoud: Een thema uit het boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus. Organisatie: Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj. Plaats: Synagoge, Julianastraat 27, Emmen.
 • 2-3-2017  - Lezing Mensbeeld van de Tora. Slotbijeenkomst van een serie van 7 avonden over het boek Het mensbeeld van de Tora van Peter van 't Riet. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde.
 • 5-3-2017  - Lezing Is het vierde evangelie anti-joods? Inhoud: Het vierde evangelie, meestal Evangelie van Johannes genoemd, wordt ervan verdacht het meest anti-joodse evangelie in het Nieuwe Testament te zijn. Maar wordt dit evangelie wel goed verstaan? In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er ook een heel andere benadering van dit evangelie mogelijk is. Zie ook zijn boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus. Organisatie: Stichting Joodse Lezingen Apeldoorn. Plaats: Synagoge, Spoorstraat 34, Dieren.
 • 7-3-2017  - Lezing Joodse humor. Onderwerp: Een speurtocht naar de bronnen van de Joodse humor : Van Moos en Sam tot Abraham. Organisatie: Protestantse Gemeente Sneek, Werkgroep Kerk & Israël. Plaats: Zuiderkerk, R. Bockemakade 7, Sneek.
 • 17-3-2017  - Het mensbeeld van de Tora. Inleiding in het mensbeeld van de Tora. Organisatie: Bureau de Roos. Plaats: NH-hotel Veluwe Sparrenhorst, Eperweg 46, Nunspeet.
 • 25-3-2017  - Lezing Joodse oorsprong christelijke eredienst. Inhoud: Leergesprek over De Joodse oorsprong van de christelijke eredienst. Organisatie: Vereniging 'n Herberg. Plaats: Parochiehuis, Wolvega.
 • 3-4-2017  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed. Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedspraktijk. Organisatie: Protestantse Gemeente Scherpenzeel. Plaats: De Achthoek, Molenweg 1, Scherpenzeel.
 • 22-4-2017  - Parasjah Sjemini (Lev. 9:1-11:47). Inhoud: Toelichting bij enkele gedeelten uit de parasjah. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua. Plaats: Drachten. Tijd: 10.00 uur.
 • 30-4-2017  - Leerdienst over het Bijbelboek Leviticus. Onderwerp: Het bijbelboek Leviticus vormt het hart van de Tora. Wat is de betekenis van al die voorschriften over de offerdienst? Hebben we er vandaag nog iets aan? Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 30-4-2017  - Parasjah Tazria-Metsora (Lev. 12:1-15:33). Inhoud: Inleiding op het bijbelboek Leviticus en toelichting op enkele gedeelten uit de parasjah van de voorgaande sjabbat. Organisatie: De Open Hof Kerk, Lelystraat 49, Kampen. Plaats: Kampen. Tijd: 19.00 uur.
 • 1-5-2017 - Toespraak t.g.v. Jom Ha'atsmaoet. Inhoud: 2017, een jaar vol lustra voor Israël. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël afdeling Zwolle. Plaats: Synagoge, Zwolle. Tijd: 20.00 uur.
 • 3-5-2017 - Toespraak t.g.v. Jom Ha'atsmaoet. Inhoud: 2017, een jaar vol lustra voor Israël. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël afdeling Den Haag. Plaats: Diensten Centrum Bezuidenhout, Den Haag. Tijd: 20.00 uur.
 • 20-9-2017  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed. Inhoud: Het Onze Vader geldt al eeuwenlang als een christelijk gebed. In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er alle aanleiding is het Onze Vader eerder als een joods gebed te lezen. Meer info: klik hier. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Groningen.
 • 28-9-2017  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Onderwerp: Onderwerpen uit het boek Zonder Tora leest niemand wel van Peter van 't Riet. Organisatie: PKN Houten, Commissie Kerk & Israël. Plaats: Opstandingskerk, Houten.
 • 2-10-2017  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Gedeelten uit het boek "Zonder Tora leest niemand wel" van Peter van 't Riet. Organisatie: Werkgroep Kerk & Israël, PKN Beilen/Hijken/Hooghalen. Plaats: Wilhelmina Zalencentrum, Beilen.
 • 14-10-2017  - Lezing over Sidra Bêreesjiet. Inhoud: Sidra Bêreesjiet is het eerste gedeelte van de Tora: Genesis 1:1-6:8. Uit deze Sidra wordt een gedeelte besproken. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten. Plaats: Drachten.
 • 16-10-2017  - Lezing Joodse humor. Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: PKN, Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, Commissie Vorming & Toerusting. Plaats: Hardinxveld-Giessendam.
 • 25-10-2017  - Lezing Het Mensbeeld van de Tora. Inhoud: Lezing over de inhoud van het boek Het mensbeeld van de Tora van Peter van 't Riet. Organisatie: PKN Dedemsvaart, Commissie Kerk en Israël. Plaats: De Fontein, Dedemsvaart.
 • 9-10-2017  - Leerdienst over Kaïn en Abel - Onderwerp: Over Kaïn en Abel en andere gewelddadige Bijbelverhalen. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. 
 • 6-11-2017  - Lezing Het offer in Jodendom en Christendom  - Inhoud: Offeren heeft in het jodendom een ander karakter gehad dan in het vroegere heidendom en het latere christendom. In deze lezing wordt ingegaan op de verschillen en op de betekenis die de joodse offeropvatting nog altijd voor het christendom kan hebben. Organisatie: PKN Emmeloord, Commissie Lerende Gemeente. Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN Emmeloord. 
 • 15-11-2017  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed - Inhoud: Het Onze Vader geldt al eeuwenlang als een christelijk gebed. In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er alle aanleiding is het Onze Vader eerder als een joods gebed te lezen. Meer info: klik hier. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israël. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren.
 • 19-11-2017  - Lezing Joodse humor - Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël, afdeling Oost-Groningen. Plaats: De Turfschuur, Bourtange. 
 • 21-11-2017  - Lezing Joodse Humor - Inhoud: Over de herkomst van de Joodse humor. Gedeelten uit het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Presentatie met dia's en tussendoor veel Witzen. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël afdeling Leeuwarden. Plaats: Wijkcentrum Eeltsje's Hiem, Pieter Sipmawei 11, Leeuwarden.
 • 30-11-2017 - Het mensbeeld van de Tora. Inhoud: Het mensbeeld van de Tora in relatie tot dat van het christendom en de islam. Hoofdstuk 6 van het boek Het mensbeeld van de Tora van Peter van 't Riet. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde.
 • 6-12-2017 - Leergesprek over de Maaltijd. Inhoud: Leergesprek over hoofdstuk 9 'De Maaltijd' van het boek Christendom à la Jezus. Organisatie: Studiehuis Bracha. Plaats: Stadhoudersmolenweg 52, 7317 AX Apeldoorn.

2016

 • 7-1-2016 - Lezing Barmhartigheid in Tora en joodse traditie. Lezing over hoofdstuk 4 van Het mensbeeld van de Tora. Vijfde avond in een serie van 6 bijeenkomsten over de joodse wortels van het christelijk geloof. Organisatie: Bisdom van 's Hertogenbosch.
 • 14-1-2016, 4-2-2016, 18-2-2016 - Vrij Leerhuiscursus Leviticus. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle. Plaats: Synagoge van Zwolle.
 • 17-2-2016, 2-3-2016, 16-3-2016 - Cursus Het mensbeeld van de Tora. Drie bijeenkomsten over het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN Apeldoorn, Commissie Kerk & Israël. Plaats: Synagoge Apeldoorn.
 • 25-2-2016 - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: PKN, Colmschate/Schalkhaar. Commissie Vorming en Toerusting voor Gemeenteleden. Plaats: Ichtuskerk, Colmschate.
 • 10-3-2016 - Leergesprek Joodse karakter van de evangeliën. Onderwerp: Slotbijeenkomst van een serie van 7 avonden over het boek Zonder Tora leest niemand wel van Peter van 't Riet. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Oosterwolde.
 • 13-3-2016 - Lezing Het Onze Vader en de joodse gebedspraktijk. Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedspraktijk. Organisatie: Joodse Lezingen Apeldoorn. Plaats: Synagoge, Apeldoorn.
 • 30-3-2016 - Lezing Joodse oorsprong christelijke eredienst. Inhoud: leergesprek over de tekst van de brochure De Joodse oorsprong van de christelijke eredienst. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen.
 • 14-4-2016 - Lezing Joodse humor. Over de inhoud van het boek Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham. Organisatie: Commissie Vorming & Toerusting, Protestantse Kerk Nederland in Wijchen. Plaats: Kerkgebouw De Schakel, Wijchen.
 • 17-4-2016 - Lezing De Filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen.
 • 13-10-2016  - Lezing Het Mensbeeld van de Tora. Inhoud: Lezing over de inhoud van het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: Joods Leerhuis Dieren. Plaats: Ontmoetingskerk, Dieren. 
 • 26-10-2016  - Cursus Het mensbeeld van de Tora. Eerste van drie bijeenkomsten over het boek Het mensbeeld van de Tora (deze keer hoofdstuk 3). Organisatie: PKN Apeldoorn, Commissie Kerk & Israël. Plaats: Synagoge, Apeldoorn.
 • 30-10-2016  - Lezing De vasthoudende weduwe (Lukas 18:1-8). Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. 
 • 9-11-2016  - Cursus Het mensbeeld van de Tora. Tweede van drie bijeenkomsten over het boek Het mensbeeld van de Tora (deze keer hoofdstuk 5). Organisatie: PKN Apeldoorn, Commissie Kerk & Israël. Plaats: Synagoge, Apeldoorn. 
 • 17-11-2016  - Lezing Joodse humor. Onderwerp: Een zoektocht naar de bronnen van de Joodse humor : Van Moos en Sam tot Abraham (met dia's). Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Nijkerk. 
 • 23-11-2016  - Cursus Het mensbeeld van de Tora. Derde van drie bijeenkomsten over het boek Het mensbeeld van de Tora (deze keer hoofdstuk 6). Organisatie: PKN Apeldoorn, Commissie Kerk & Israël. Plaats: Synagoge, Apeldoorn. 
 • 24-11-2016  - Lezing Mensbeeld van de Tora. Derde bijeenkomst van een serie van 7 avonden over het boek Het mensbeeld van de Tora van Peter van 't Riet. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Oosterwolde. 
 • 29-11-2016  - Lezing Barmhartigheid en Mensbeeld van de Tora. Onderwerp: In deze lezing wordt ingegaan op de rol die het mensbeeld van de Tora speelt in de joodse opvatting van barmhartigheid. Vergelijkingen worden gemaakt met barmhartigheid in het traditionele en moderne christendom. Organisatie: R.K. Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina te Bennekom. Plaats: Rooms-Katholieke Kerk, Bennekom.
 • 13-12-2016  - Lezing Joodse humor. Onderwerp: Een zoektocht naar de bronnen van de Joodse humor : Van Moos en Sam tot Abraham (met dia's). Organisatie: Genootschap Nederland-Israël, afdeling Arnhem/Velp. Plaats: Parkstraat 3, Velp.

2015

 • 8-1-2015  - Leerhuis Joodse karakter van de evangeliën. Avond van een serie van 7 avonden. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Oosterwolde. Belangstellenden voor dit leerhuis kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
 • 11-1-2015  - Lezing Joodse achtergronden van de evangeliën. Organisatie: Joodse Lezingen Apeldoorn. Plaats: Synagoge van Apeldoorn. Tijd: 15.00 uur.
 • 28-1-2015  - Lezing Joodse humor. Delen uit het gelijknamige boek. Organisatie: Protestantse Gemeente Scherpenzeel. Plaats: De Achthoek, Molenweg 1, Scherpenzeel. Aanvang: 20.00 uur.
 • 10-2-2015  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: PKN-gemeente De Ontmoeting in Nunspeet. Plaats: Nunspeet Tijd: 20.00 uur.
 • 19-2-2015  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: PKN, Huizen Plaats: Oosterlichtkerk, Huizen. Tijd: 20.00 uur.
 • 28-2-2015  - Lezing over Het Onze Vader. Voordracht en leergesprek over Het Onze Vader als joods gebed. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten. Plaats: Flevo 186-194, 9204 JT Drachten. Tijd: 10.00 uur.
 • 15-3-2015  - Lezing over Het Onze Vader. Inhoud: Het Onze Vader als joods gebed. Organisatie: Arboretum Kerk Wageningen Tijd: 10.00 uur.
 • 19-3-2015  - Leerhuis Joodse karakter van de evangeliën. Avond van een serie van 7 avonden. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Oosterwolde. Belangstellenden voor dit leerhuis kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
 • 18-4-2015  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: Messiaanse Gemeente Beet Mokum. Plaats: Evangelisch Lutherse Kerk, Vissersdijk 70, Winschoten. Tijd: 10.00 uur.
 • 20-9-2015 - De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Lukas 16:19-31). Arboretum Kerk, Wageningen.
 • 24-9-2015 - Joodse karakter van de evangeliën. Leerhuis Oosterwolde.
 • 3-10-2015 - Loofhuttenfeest. Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua, Noardburgum.
 • 5-10-2015 - Joodse humor, Van Moos en Sam tot Abraham. Leerhuis Zwartewaterland, Zwartsluis.
 • 14-10-2015 - Is het vierde evangelie anti-joods? Kerk & Israël Oost-Groningen, Onstwedde.
 • 19-10-2015 - Jona, ziener of profeet? PKN, Werkgroep Kerk & Israël van de classis Alphen aan den Rijn.
 • 5-11-2015 - Joodse humor, Van Moos en Sam tot Abraham. Commissie Vorming en Toerusting, PKN Borger.
 • 9-11-2015 - Joodse wortels van de christelijke eredienst. Protestantse Gemeente Sneek.
 • 16-11-2015 - Joodse Humor, Van Moos en Sam tot Abraham. PKN, Werkgroep Kerk & Israël van de classis Alphen aan den Rijn.
 • 26-11-2015 - Joodse karakter van de evangeliën. Leerhuis Oosterwolde.
 • 17-12-2015 - Vrij Leerhuiscursus Leviticus. Stichting Judaica Zwolle. Synagoge van Zwolle.

2014

 • 16-1-2014  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal. Over de inhoud van het gelijknamige boek van Peter van 't Riet. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting, Protestantse Kerk Nederland te Huizen (NH). Plaats: Oosterlichtkerk, Huizermaatweg 298, 1276 LJ Huizen. Tijd: 20.00-22.00 uur.
 • 26-1-2014  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Oost-Groningen. Plaats: De Turfschuur te Bourtange. Tijd: 's Middags
 • 29-1-2014  - Lezing Joodse wortels Christelijke eredienst. Inhoud: De christelijke eredienst bevat naast niet-joodse ook veel aan het jodendom ontleende elementen. Behandeld worden welke elementen dat zijn en hoe ze in de loop der eeuwen aan niet-joodse, christelijke opvattingen zijn aangepast. Organisatie: Commissie Persoonlijke Theologische Ontwikkeling te Hoogeveen. Plaats: Hoogeveen.
 • 12-2-2014  - Lezing Mensbeeld van de Tora. Delen uit het gelijknamige boek. Organisatie: Oecumenisch Platform Rijssen. Plaats: De Open Hof, Stationsdwarsweg 2, 7460 AC Rijssen. Aanvang: 19.30 uur.
 • 26-2-2014  - Lezing Inleiding Talmoed (1). Inhoud: Deelnemers bestuderen tevoren een reader, die tijdens de avond besproken wordt aan de hand van hun vragen en bespreekpunten. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen. Tijd: 19.45 - 21,45 uur. Contact: Belangstellenden kunnen contact opnemen met de voorzitter van het Leerhuis Groningen, de heer Siek Postma (siekpostma@yahoo.com).
 • 4-3-2014  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Gelderland. Plaats: Synagoge, Spoorstraat 34, Dieren. Tijd: 10.00 uur.
 • 8-3-2014  - Sidra van de week Wajikra. Voordracht en leergesprek over de sidra van de week Wijikra (Lev. 1 - 5). De betekenis van de offers in Leviticus. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten. Plaats: Drachten. Tijd: 10.00 uur.
 • 10-3-2014  - Lezing Het joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: Commissie Kerk & Israël, PKN Scherpenzeel. Plaats: Protestantse Kerk De Achthoek, Molenweg 1, Scherpenzeel. Tijd: 20.00-22.00 uur.
 • 20-3-2014  - Joodse karakter van de evangeliën. Lezing over het joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: Protestantse Gemeente Rijswijk (ZH). Plaats: Oude Kerk, Herenstraat 62, Rijswijk. Tijd: 20.00 uur.
 • 26-3-2014  - Lezing Inleiding Talmoed (2). Inhoud: Zie eerste avond 26-02-2014. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen. Tijd: 19.45 - 21,45 uur.
 • 12-4-2014  - Sidra van de week Acharee Mot. Voordracht en leergesprek over een gedeelte uit de sidra Acharee Mot (Lev. 16 - 18): Grote Verzoendag. Organisatie: Messiaanse Gemeente Rehoboth. Plaats: Bleeklaan 119, Leeuwarden. Tijd: 10.00 uur.
 • 24-8-2014 - Lezing Joodse scheppingsverhalen. In het kader van de tentoonstelling 'Schepping in beeld'. Synagoge Zwolle, Samuël Hirschstraat 8, Zwolle.
 • 21-9-2014 - Leerdienst over De genezing van de man met de verschrompelde hand (Lukas 6:6-11). Organisatie: Arboretum Kerk. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
 • 24-9-2014  - Lezing Leviticus, Het centrum van de Tora. Organisatie: Leerhuis Groningen Tijd: 19.45 uur.
 • 2-10-2014  - Leerhuis Joodse karakter van de evangeliën. Openingsavond van een serie van 7 avonden. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde Plaats: Oosterwolde. Belangstellenden voor dit leerhuis kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
 • 4-10-2014  - Lezing Leviticus 16 - Grote Verzoendag. Inhoud: Leviticus 16 vormt met zijn beschrijving van het tempelritueel voor de Grote Verzoendag het hart van de Tora. Besproken wordt hoe het ritueel in elkaar zit en wat de achterliggende joods-theologische opvattingen zijn over verzoening. Ook komen enkele misverstanden aan de orde bijvoorbeeld over de zondebok. Organisatie: Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel en Flevoland. Plaats: Ommen. Tijd: 13.30 - 15.00 uur.
 • 29-10-2014  - Lezing Leviticus, Het centrumt van de Tora. Organisatie: Leerhuis Groningen Tijd: 19.45 uur.
 • 30-10-2014  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal. Lezing over gedeelten uit het gelijknamige boek. Organisatie: Commissie Buiten Zondagse Activiteiten van de Gereformeerde Kerk in Oldemarkt. Plaats: Oldemarkt.

2013

 • 5-1-2013  - Sidra van de week: Sjemot. Onderwerp: De sidra van de week: Sjemot, en haar relatie met het begin van het Matteüsevangelie. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten. Plaats: Drachten.
 • 9-1-2013, 23-1-2013,  6-2-2013,  20-2-2013, 20-3-2013  - Leerhuiscursus Zonder Tora leest niemand wel. Inhoud: het gelijknamige boek. De deelnemers bereidden de avonden voor door delen van het boek te bestuderen. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle.
 • 13-2-2013,  13-3-2013  - Lezing Inleiding Talmoed. Inhoud: Deelnemers bestudeerden tevoren een reader, die tijdens de avond besproken werd aan de hand van hun vragen en bespreekpunten. Organisatie: Leerhuis Groningen.
 • 9-3-2013  - Leergesprek n.a.v. Sidra Wajakheel Ex. 35: het sjabbatsgebod met toelichting op Lukas 6:6-11. Organisatie: Messiaanse Gemeente Rehoboth te Leeuwarden.
 • 18-3-2013  - Lezing Filosofie van het Scheppingsverhaal. Organisatie: Leerhuis De Valkenburcht, Maarsbergen.
 • 28-3-2013  - Leergesprek over het Midrasjkarakter van de evangeliën. Organisatie: Gespreksgroep van oud-cursisten van de Theologische Vorming in Deventer-Colmschate.
 • 22-4-2013  - De filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: Vrij Metselaars Loge Noorderkroon, Alkmaar.
 • 12-9-2013  - Het mensbeeld van de Tora. Lezing over de inhoud van het gelijknamige boek. Organisatie: Protestantse Gemeente Rijswijk (ZH).
 • 9-10-2013  - Lezing Filosofie van het Scheppingsverhaal. Over de inhoud van het gelijknamige boek. Organisatie: Leerhuis Harderwijk.
 • 15-10-2013  - Lezing Mensbeeld van de Tora. Lezing over de inhoud van het gelijknamige boek. Organisatie: Commissie Vorming & Toerusting/Kerk & Israël, Protestantse Kerk Nederland in Doorn.
 • 23-10-2013  - Korte cursus Inleiding Talmoed. 1e avond: Algemene inleiding in de Talmoed aan de hand van de verhalen over de School van Hillel en de School van Sjammai. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle.
 • 13-11-2013  - Korte cursus Inleiding Talmoed. 2e avond: Inleiding in de aggada (de verhalende gedeelten) van de Talmoed aan de hand van de verhalen over de School van Hillel en de School van Sjammai. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle.
 • 20-11-2013  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal. Lezing over gedeelten uit het gelijknamige boek. Organisatie: Gespreksgroep 50+ van de Protestantse Kerk Nederland in Zwolle.
 • 26-11-2013  - Lezing Lukas de Jood. Over delen van het gelijknamige boek. Organisatie: Werkgroep Kerk en Israël van de Protestantse Gemeente Dalfsen.
 • 4-12-2013  - Korte cursus Inleiding Talmoed. 3e avond: Inleiding in de halacha (de joods-wettelijke gedeelten) van de Talmoed aan de hand van uitspraken van de School van Hillel en de School van Sjammai. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle.
 • 11-12-2013  - Lezing Joodse wortels christelijke eredienst. Organisatie: Commissie Persoonlijke Theologische Ontwikkeling te Hoogeveen. Plaats: Hoogeveen.

2012

 • 2-2-2012  - Het mensbeeld van Jodendom, Christendom en Islam, Organisatie: GNI Noord-Branbant. Plaats: Oss.
 • 6-2-2012  - Lezing Joodse oorsprong vd christelijke eredienst, Organisatie: Classicale Werkgroep Kerk en Israël Alphen aan den Rijn. Plaats: Alphen aan de Rijn.
 • 22-2-2012  - Lezing Lukas versus Matteüs, 1e Bijeenkomst van een cursus waarin we de evangeliën van Lukas en Matteüs met elkaar vergelijken en nagaan welke conclusies te trekken zijn uit de verschillen tussen beide. Oragnisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Groningen.
 • 21-3-2012  - Lezing Lukas versus Matteüs, 2e Bijeenkomst van een cursus waarin we de evangeliën van Lukas en Matteüs met elkaar vergelijken en nagaan welke conclusies te trekken zijn uit de verschillen tussen beide. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Groningen.
 • 25-4-2012  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal, Organisatie: Raad van kerken Castricum. Plaats: Castricum.
 • 26-4-2012  - Toespraak t.g.v. Jom Ha'atsmaoet, Toespraak ter gelegenheid van de feestelijk viering van Jom Ha'atsmaoet, Israëls 64ste onafhankelijkheidsdag, in de synagoge van Zwolle. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël, afdeling Zwolle, en Joodse Gemeente Zwolle.
 • 19-5-2012  - Uitleg bij de sidra van de week, Inhoud: Sidra Behar-Bechoekotai (Levitus 25:1-27:34) gaat over het jubeljaar en de lossing van schulden. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua. Plaats: Drachten.
 • 4-9-2012  - Lezing Het joodse karakter van de evangeliën, Organisatie: Studiekring Hebreeuws in de Vallei, Veenendaal.
 • 9-10-2012  - Proloog van het Vierde Evangelie, Bespreking van hoofdstuk 29 uit het boek "Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus" over de proloog van het Evangelie van Johannes. Organisatie: Leerhuisgroep KPN Uretrep Plaats: Ureterp
 • 14-10-2012  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal, Korenbeurslezing Arnhem.
 • 24-10, 7-11 en 21-11-2012  - Korte cursus Inleiding Talmoed: Algemene inleiding in de Talmoed; Inleiding in de aggada (de verhalende gedeelten) van de Talmoed; Inleiding in de halacha (de joods-wettelijke gedeelten) van de Talmoed.  Organisatie: Stichting Judaica Zwolle.
 • 29-10-2012  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal, Organisatie: Toerusting & Vorming Putten.
 • 11-12-2012  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal, Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting van de Protestantse Gemeente De Eshof en de Paulusparochie in Hoevelaken. Plaats: Hoevelaken.

2011

 • 12-1-2011  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal. Inhoud: Lezing n.a.v. het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: Doopsgezinde Gemeente Steenwijk.
 • 18-1-2011, 1-2-2011, 15-2-2011, 1-3-2011, 15-3-2011 - Cursus Joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: Stichting Judaica Zwolle Plaats: Zwolle.
 • 30-3-2011  - Lezing Het paradijsverhaal. Inhoud: Het paradijsverhaal is in christelijke kringen altijd gelezen als het verhaal van de "zondeval". De joodse uitleg van dit verhaal is veel positiever: het gaat om de volwassenwording van de mens die moet leren omgaan met de keuze tussen goed en kwaad. Organisatie: Leerhuis Groningen.
 • 7-5-2011  - Lezing Lukas 6:6-11 Een genezing op de sjabbat. Onderwerp: Leergesprek over het verhaal over de genezing door Jezus van een man met een verdorde hand op sjabbat. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua. Plaats: Drachten.
 • 21-5-2011  - Lezing Bijbel lezen in joods perspectief. Inhoud: Het doel van de lezing is de aanwezigen een inzicht geven in een geheel nieuwe manier van bijbellezen, namelijk met een joodse bril. Waarom is het belangrijk om Jezus in Joods perspectief te zien en hoe belangrijk is kennis van de Joodse traditie bij het verstaan van het Nieuwe Testament? Organisatie: Dispuut Yir'at'adonai uitgaande van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato. Plaats: Groningen.
 • 29-5-2011  - Leergesprek Joodse karakter van evangelieverhalen. Inhoud: In deze bijeenkomst zal in de vorm van een leergesprek het joodse karakter van een evangelieverhaal worden behandeld. Organisatie: PKN Zelhem, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Zelhem.
 • 14-9-2011  - Lezing Mensbeeld van Jodendom, Christendom, Islam. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Den Haag
 • 21-9-2011  - Lezing Het joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Zwolle. Plaats: Zwolle.
 • 18-10-2011  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël, afdeling Urk. Plaats: Urk.
 • 22-10-2011  - Lezing over het Paradijsverhaal. Onderwerp: Het tweede scheppingsverhaal en het paradijsverhaal (Genesis 2:4 - 3:24) gelezen vanuit de joodse traditie. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua. Plaats: Drachten.
 • 12-11-2011  - Leergesprek over Sidra Wajéra, m.n. Genesis 22. Onderwerp: Leergesprek over een gedeelte uit de Sidra van de Week (Genesis 18:1 - 22:24). Organisatie: Messiaanse Gemeenschap Benee Awraham in Amersfoort.
 • 15-11-2011  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal. Over de inhoud van het gelijknamige boek van Peter van 't Riet. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting, Protestantse Kerk Nederland en Rooms-Katholieke Kerk te Nijkerk. Plaats: Nijkerk.
 • 30-11-2011  - Lezing Mensbeeld van Jodendom, Christendom, Islam. Inhoud: De vraag naar het mensbeeld van de Tora is alleen te beantwoorden door de Tora te lezen in het licht van de oude rabbijnse traditie, die qua taal en gedachtegoed het meest met de Tora verwant is. Dan ook komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Verantwoordelijkheid voor de voltooiing van de wereld, de kwaliteit van het leven, levenslang leren, een rechtvaardige samenleving, relatieherstel na conflicten: het zijn begrippen die nog altijd een belangrijke rol spelen in de samenleving van vandaag. Interessante vergelijkingen worden gemaakt met de mensbeelden van het klassieke christendom en de islam waarin de mens een veel meer ondergeschikte positie heeft dan in het jodendom. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Leiden Plaats: Synagoge van Leiden. Tijd: 20.00 uur
 • 17-12-2011  - Leergesprek over de Sidra van de week. Onderwerp: Leergesprek over het verhaal over de sidra van de week. Organisatie: Messiaanse Gemeente Rehoboth. Plaats: Leeuwarden.

2010

 • 20-1-2010  - Joodse karakter van de evangeliën  - PKN , Commissie Vorming en Toerusting, Dedemsvaart.
 • 26-1-2010, 9-2-2010, 2-3-2010  - Hoe joods is Paulus? Stichting Judaica Zwolle, Zwolle.
 • 3-2-2010  - Hoe joods is Paulus? Commissie "Bespreek het samen", Toerustingsorgaan van de samenwerkende kerken in Ede.
 • 15-3-2010  - Het mensbeeld van de Tora - Genootschap Nederland-Israël afdeling Zuidwest-Veluwe, Bennekom.
 • 15-4-2010  - Filosofie van het scheppingsverhaal - Doopsgezinde Gemeente Roden.
 • 3-10-2010  - Lezing Joodse karakter van de evangeliën  - PKN Donkerbroek. Plaats: Donkerbroek.
 • 13-10-2010  - Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal - Leerhuis Groningen.
 • 21-10-2010  - Lezing De filosofie van het Scheppingsverhaal  - Werkgroep Kerk & Israël Aalten, Synagoge Aalten
 • 27-10-2010  - Lezing Joodse oorsprong christelijke eredienst -  Leerhuis Emmen.
 • 10-11-2010  - Lezing Hoe lezen joden de Bijbel? - Inhoud: Een korte uiteenzetting over de indeling van de Hebreeuwse Bijbel, de belangrijkste na-bijbelse joodse werken zoals de Talmoed en de Midrasj, de rol die Tenach speelt in het religieuze en dagelijkse leven, de wijze waarop de teksten geïnterpreteerd c.q. gebruikt worden. Dit alles zoveel mogelijk aan de hand van voorbeelden. Ook de verschillen tussen jodendom en christendom in de omgang met Tenach/OT komen aan de orde. Commissie Vorming & Toerusting van de PKN-kerken in Wezep.
 • 27-11-2010 - Lezing Het mensbeeld van de Tora - Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua, Drachten.
This is the website of Peter van 't Riet