Vraag & Antwoord

Het onderwijs van Jezus (1) - Peter van 't Riet - 2023
Is het onderwijs van Jezus te begrijpen uit rabbijnse bronnen?

Vraag : In hoeverre is het onderwijs van Jezus voor ons te begrijpen vanuit het rabbijnse jodendom van die dagen?

Antwoord : We moeten er rekening mee houden dat het onderwijs van Jezus niet rechtstreeks tot ons is gekomen, maar via de verschillende wegen van de vier evangelisten. Zij hebben als joodse schriftgeleerden elk hun eigen verhaal over hem verteld. Niet alleen Jezus, maar ook de evangelisten leefden binnen of vlakbij het Aramese Jodendom van de 1e eeuw CJ. Het rabbijnse Jodendom is “vastgelegd” in de rabbijnse literatuur vanaf de 2e eeuw CJ. De rabbijnen zijn de opvolgers van de Farizeeën en vooral van de tolerante farizese School van Hillel uit de 1e eeuw CJ. Met hen zijn Jezus en de synoptische evangeliën nauw verwant geweest. Omdat de rabbijnse literatuur veel tradities uit de tijd van Jezus bewaard heeft, vormt zij een belangrijke bron waaruit de evangeliën begrepen kunnen worden. Maar het Aramese Jodendom van de 1e eeuw was veel breder dan alleen de Farizeeën. Ook andere takken van Aramees Jodendom zoals de Apocalyptici en de Essenen hebben veel geschriften nagelaten die licht werpen op het Nieuwe Testament. Binnen dat grote complex zullen we Jezus’ onderwijs zoals overgeleverd in de evangeliën moeten proberen te duiden.


This is the website of Peter van 't Riet