Brochures

Talenten en ponden - Peter van 't Riet - 2022
Twee verschillende gelijkenissen - Matteüs 25:14-30 en Lukas 19:11-27

Folianti-reeks 45 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-63-5.
Bestel nu bij Folianti.

De gelijkenissen van de talenten en de ponden
De gelijkenis van de talenten bij Matteüs (25:14-30) lijkt sterk op de gelijkenis van de ponden bij Lukas (19:11-27). Toch zijn er ook grote verschillen, die doorslaggevend zijn voor de betekenis en functie van beide verhalen. In deze brochure laat de auteur zien wie bedoeld is met de heer die op reis gaat; wat de betekenis van al die talenten en ponden is; waarom Lukas een gezantschap van burgers als tegenstanders van de heer heeft ingevoegd, dat bij Matteüs ontbreekt.

Deze brochure begint met een aantal misverstanden dat rond deze gelijkenissen bestaat, uit de weg te ruimen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt wat de gebruikte beelden in beide verhalen hebben betekend in het Jodendom van de 1e eeuw CJ. Vervolgens komt naar voren wat de evangelisten met hun versie van de gelijkenis bedoeld kunnen hebben. Tot slot plaatst de auteur beide gelijkenissen in het grotere raamwerk van hun evangelie, waardoor de betekenis ervan verder wordt verdiept. Het blijkt dat deze gelijkenissen een rol speelden in de nogal verschillende messiaanse strategieën van Matteüs en Lukas om de komst van het koninkrijk Gods naderbij te brengen.

Inhoud

1.    Inleiding
2.    Misverstanden
3.    De joodse context in de 1e eeuw CJ
4.    Waarom twee verschillende versies?
5.    De gelijkenis van de talenten (Matteüs 25:14-30)
6.    De gelijkenis van de ponden (Lukas 19:11-27)
7.    Samenvatting


This is the website of Peter van 't Riet