Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 33 - Peter van 't Riet - 2021
16 februari

Beste lezer,

Mijn vorige nieuwsbrief verzond ik in september van het vorige jaar. Inmiddels is het alsof de tijd heeft stilgestaan: nog altijd zitten we midden in de coronapandemie. Ik hoop dat u en de uwen gespaard zijn gebleven voor ernstige ziekte en verlies van geliefden. En zo ja, dat u de vervelende tijd van afstand bewaren, weinig of geen bezoek kunnen ontvangen, nergens heen kunnen etc. etc. toch goed bent doorgekomen.

Gelukkig gloort er hoop aan het einde van de tunnel en komen de vaccinaties naderbij. Ik kijk ernaar uit velen van u na de zomer weer te kunnen ontmoeten tijdens lezingen, gespreksgroepen en bij andere gelegenheden. Inmiddels kan ik u de volgende zaken melden.

Het Sjêma-gebed
Nieuwe brochure in de Folianti-reeks

Zojuist is in de Folianti-reeks nummer 43 verschenen over het joodse Sjêma-gebed. De eerste regel ervan: "Hoor, Israël, de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is één," wordt wel 'de geloofsbelijdenis van het Jodendom genoemd'. In Markus 12 is te lezen dat ook Jezus zich achter het geloof in de ene God van Israël heeft gesteld. Het Sjêma, zoals het kortweg heet, is al van oude tijden her een vast onderdeel van het joodse ochtend- en avondgebed.

Na een beknopte inleiding over het Sjêma-gebed volgen de teksten ervan en die van de inleidende en afsluitende lofzeggingen. Verscheidene woorden en woordgroepen worden aansluitend bij de onderdelen toegelicht. Ook de wijze waarop de gedragsvoorschriften die in het gebed vermeld staan, in praktijk worden gebracht, passeren de revue: de gebedsriemen (têfillien), de gebedsmantel (talliet) met kwasten (tsietsiet) en het kokertje aan de deurposten van het huis (mêzoezah). Zo ontstaat een goed beeld over de betekenis van het gebed en de joodse gebedspraktijk: God prijzen om wat Hij gedaan heeft en nog altijd doet voor zijn volk en voor de wereld, en je als mens bezinnen op je levenstaak binnen het verbond met Hem. Op mijn website vindt u meer informatie over deze brochure: klik hier. Wilt u tot aanschaf overgaan: klik hier.

Een gesprek over christelijke liturgie in joods perspectief
In oktober vorig jaar had ik een mailwisseling met Piet Bremer over 'Christelijke liturgie in joods perspectief'. We wisselden onze gedachten uit over de vraag hoe christelijke liturgie eruit zou kunnen zien als we willen aansluiten bij de joodse start van het Christendom. Deze mailwisseling hebben we omgezet in de vorm van een vraaggesprek, dat wellicht interessant voor u is. U vindt het op mijn website in de rubriek Liturgische zaken.

Nieuws en (oude) Nieuwsbrieven op de website
Op mijn website is een rubriek Nieuws toegevoegd. Daarop worden alle toevoegingen aan de website en andere nieuwtjes vermeld. U hoeft dan niet meer de hele website af te zoeken om nieuwe bijdragen te vinden. Maar u kunt ook rustig op de volgende Nieuwsbrief wachten, waar alles allemaal nog een keer in staat. Onder Nieuws is een subrubriek Nieuwsbrieven. Daarop kunt u vorige nieuwsbrieven die u nog eens wilt raadplegen terugvinden. Hopelijk is hiermee het leven voor sommige gebruikers van de website weer een stukje gemakkelijker geworden.

Vragen&Antwoorden rubriek 
In de rubriek Vragen&Antwoorden op mijn website staan weer een flink aantal nieuwe items. Er kwamen de laatste maanden heel wat vragen binnen. Daarom heb ik ze even onder elkaar gezet. Op volgorde van beantwoording gaan ze over de volgende onderwerpen:

U bepaalt natuurlijk zelf weer of u wel en niet iets aan mijn antwoorden heeft.

Discussies op www.Academia.edu
O
p de Engelstalige academische website www.Academia.edu voer ik zo nu en dan discussies met andere academici of geef ik commentaar op hun bijbeluitleg, exegetische uitgangspunten en methoden etc. Deze discussies zijn te lezen op de nieuwe pagina Discussions op het Engelstalige gedeelte van mijn website (zie het icoon met de Britse vlag rechtsboven in de header). In oktober schreef ik een kort commentaar op de Inleiding van het boek 'Jesus Christ: His Life and Teaching' van Hilarion Alfeyev (2018). Eveneens in oktober had ik een discussie met Dick Harfield over zijn artikel ‘The Mystery of the Nazarenes’. In december met Bettina Morello over de allegorische lezing van Genesis naar aanleiding van haar artikel 'Torah Thought & Torus'. En recent een discussie met Rabbi Yosef Koelner over hoofdstuk 1 van zijn boek 'Sha’ul, God’s Shaliach (Apostle) To Corinth – Studies in Jewish Perspectives'. Het is prettig om op een vriendelijke en eerlijke manier met elkaar van gedachten te kunnen wisselen zonder dat je het met elkaar eens hoeft te zijn.

Ik hoop dat u gezond uw vaccinatie mag halen en het normale leven weer kunt opvatten. De volgende nieuwsbrief kunt u bij leven en welzijn verwachten in het begin van de zomer.

Met vriendelijke groet,

Peter van 't Riet

P.S. Is uw e-mailadres per ongeluk op onze maillist gekomen, of wilt u in de toekomst om welke reden dan ook geen nieuwsbrieven meer ontvangen, laat ons dat gerust weten. We halen dan uw adres van de lijst af.


This is the website of Peter van 't Riet