Brochure

Het Sjêma-gebed - Peter van 't Riet - 2021
De geloofsbelijdenis van het Jodendom

Folianti-reeks 43 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-54-3. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud is opgenomen in het boek Onze Vader, onze Koning.

Het Sjêma-gebed is een van de belangrijkste gebeden uit de joodse gebedspraktijk. Het dankt zijn naam aan de eerste woorden van de openingstekst: “Hoor, Israël, de EEUWIGE, onze God, de EEUWIGE is één” (Deuteronomium 6:4). Het behoort tot het morgen- en avondgebed.

In deze brochure worden het gebed zelf, de inleidende en afsluitende lofzeggingen besproken en uitgelegd voor niet-joodse lezers. Ook enkele geloofspraktijken die in het gebed aan de orde komen, zoals de gebedsriemen (têfillien), het gebedskleed (talliet) met kwasten (tsietsiet) en de kokertjes aan de deurposten van het huis (mêzoezah) worden besproken.

Het Sjêma-gebed is ook voor christenen van belang, omdat Jezus zich er achter heeft gesteld (Markus 12:29-30). Het is een typisch voorbeeld van het joods gebed als vorm van zelfbezinning. Het bevat geen verzoeken aan God, maar is geheel gewijd aan wat God doet voor zijn volk en wat er van de gelovige wordt verwacht in deze wereld. De wijze waarop het gebed wordt gebeden, laat verder zien dat bidden in het Jodendom niet alleen maar het reciteren van woorden is. Het is ook de woorden die men bidt, in praktijk brengen. Elk gebed tot God komt altijd weer terug bij degene die bidt, in de vorm van een opdracht voor het eigen leven. Dat maakt het Sjêma-gebed ook interessant voor niet-joodse gelovigen.

Deze brochure is geschikt om individueel te lezen, maar kan ook in groepen worden besproken.

Om de brochure te bestellen klik hier.


This is the website of Peter van 't Riet