Vragen & Antwoorden

Hemelvaart (2) - Peter van 't Riet - 2020
Kun je de hemelvaart van Elia lezen in combinatie met het einde van Mozes' leven?

Vraag : Kun je de hemelvaart van Elia in 2 Koningen 2:1-11 lezen in combinatie met het einde van Mozes’ leven? In de rubriek ‘Vragen en antwoorden - Nieuwe Testament’ op je website is alleen een toelichting te lezen bij Lucas 24:51 getiteld: Hemelvaart (1). Verder heb ik in enkele van je boeken en brochures niets gevonden. Mijn vraag is of je enige toelichting kan geven op de “hemelvaart” van Elia en eventueel op het einde van Mozes’ leven.

Antwoord : Al in Tenach staan Mozes en Elia voor resp. de Tora en de Profeten. Zij hebben geen graf, want het graf is de plek waar je iemands leven herdenkt. Mozes en Elia (Tora en Profeten) verdienen het echter overal herdacht c.q. nageleefd te worden. Die functie vervullen zij ook in het verhaal over de "verheerlijking op de berg" (Markus 9, Matteüs 17, Lukas 9). Jezus' optreden ligt in het verlengde van Mozes en Elia, d.w.z. voldoet aan Tora en Profeten.

Bijzonder is dat alleen Lukas vermeldt dat Mozes en Elia met Jezus spraken over "zijn uitgang die hij in Jeruzalem zou volbrengen" (Lukas 9:31). Dat is een hint naar de hemelvaart van Jezus in Handelingen 1 (Lukas' tweede deel). Bij Markus en Matteüs vind je die hint niet, want er is bij hen niets dat op een hemelvaart van Jezus wijst. Het hemelvaartverhaal van Lukas heeft dezelfde functie als dat van Elia en het verhaal over het einde van Mozes' leven. Zoals Mozes en Elia symbool staan voor Tora en Profeten, zo staat de Jezus symbool voor de messiaanse toekomst (het koninkrijk van God). Ook Jezus is niet iemand wiens leven je op een bepaalde plek (bij een graf) herdenkt. Evenals Mozes (de Tora) en Elia (de Profeten), is ook Jezus (het koninkrijk van God) niet aan een bepaalde plek gebonden. Hij verdient het - in de ogen van Lukas - overal nageleefd te worden.


This is the website of Peter van 't Riet