Brochure

Het Onze Vader - Peter van 't Riet - 2020
Een joods gebed

Folianti-reeks 42 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-53-6. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud is opgenomen in het boek Onze Vader, onze Koning.

Het Onze Vader geldt al eeuwenlang als een christelijk gebed bij uitstek. Het is waarschijnlijk de belangrijkste gebedstekst in de kerken. In deze brochure laat
Peter van ‘t Riet zien dat er alle aanleiding is om het
Onze Vader als een joods gebed te lezen.

Voordat de tekst van het Onze Vader uit Matteüs 6:9-13 vers voor vers besproken wordt, geeft de auteur eerst een inleiding in de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk aan de hand van de voorafgaande verzen in Matteüs 6:5-8. Het verschil tussen gebed in het Christendom en het Jodendom wordt uitgelegd. Jezus’ gebedsopvatting zoals weergegeven door Matteüs blijkt overeen te stemmen met de opvattingen van Jezus’ joodse omgeving. Vervolgens worden alle beden uit het Onze Vader besproken en laat de auteur zien wat die ook vandaag nog voor ons kunnen betekenen.

Deze brochure is geschikt om individueel te lezen, maar kan ook in groepen worden besproken.

Om de brochure te bestellen klik hier.


This is the website of Peter van 't Riet