Lezing

Lezing Verzoening in Bijbels perspectief - Peter van 't Riet - 2020

In deze lezing wordt aan de hand van de verhalen over Jakob en Esau in Genesis 32 uiteengezet wat verzoening betekent in de Tenach (Hebreeuwse Bijbel/Oude Testament). Ook worden enkele uitstapjes gemaakt naar de evangeliën.

We gaan dieper in op het verhaal over Jakob die ernaar streeft zich met zijn broer Esau te verzoenen, nadat hij na vele jaren weer is teruggekeerd naar het land Kanaän. Verzoening wordt geplaatst binnen het Gods- en mensbeeld van de Tora. Een aantal Hebreeuwse woorden spelen daarbij een belangrijke rol. Ingegaan wordt op de betekenisverschuiving die deze woorden in het Christendom ondergingen onder invloed van hun vertaling in het Grieks en Latijn. In de loop van de lezing ontstaat een beeld wat de Hebreeuwse Bijbel en in navolging daarvan het Jodendom onder verzoening verstaat.


This is the website of Peter van 't Riet