Vraag&Antwoord

Anti-judaïsme in het vierde evangelie? (1) - Peter van 't Riet
Is het vierde evangelie anti-joods?

Vraag: Peter Tomson constateert in zijn boek Als dit uit de hemel is... (1997) dat het anti-joodse karakter van het vierde evangelie het gevolg is van tekstaanpassingen die na de breuk tussen kerk en synagoge zijn aangebracht. U beweert in Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus (1996) daarentegen dat niet het vierde evangelie anti-joods is, maar de vertaling ervan. Heeft u daar ooit met Tomson over gecorrespondeerd? Heeft u buiten het boek om over deze kwestie publiciteit gezocht en gekregen? Het gaat niet om een gering onderwerp voor louter het Nederlandse taalgebied!

Antwoord: Met Tomson heb ik indertijd over deze kwestie een korte "discussie" gehad in Trouw-Podium (19 april en 21 mei 1997). In zijn reactie op mijn bestrijding van zijn standpunt heeft Tomson mijn opvatting dat het Griekse woord Ioudaios in het vierde evangelie meestal met "Judeeër" vertaald moet worden, afgedaan als niet ter zake. Het woord Ioudaios zou volgens hem in de contemporaine literatuur nergens een exclusief geografische betekenis hebben. Dat laatste heb ik ook nooit beweerd. Wel dat Ioudaios geen exclusief ethnisch-religieuze betekenis ("jood") heeft. Om diverse redenen heb ik op zijn reactie in Trouw niet meer gereageerd. Mijn opvatting in deze kwestie heb ik verder nergens serieus besproken gezien.
 


This is the website of Peter van 't Riet