Boekbespreking

Boekbespreking Lukas de Jood - St. Spanjer - 1985
Hervormd Voorburgs Kerkblad (5 juli)

Over de auteurs: Will Barnard studeerde theologie in Utrecht en was lange tijd medewerker van het N.B.G. Peter van 't Riet studeerde wiskunde en psychologie in Amsterdam (V. U.) en is docent aan een lerarenopleiding. Beiden hebben met leerhuizen van doen. Een origineel en gedurfd boek, waar ik beter een artikel aan zou kunnen wijden dan een recensie.

Origineel, omdat het boek èn brede achtergrondinformatie geeft over het jodendom uit de eerste eeuw, èn exegese (uitleg) van de boeken Lukas en Handelingen. Gedurfd, omdat de auteurs duidelijk willen maken, dat Lukas een jood was en geen Griek, zoals meestal wordt aangenomen. Maar vooral gedurfd om de uitwerking van de gedachte, dat Lukas boeken schreef in de vorm van het onderricht, op dezelfde wijze als waarop de rabbijnen in het toenmalige jodendom hun leerlingen onderwezen. De auteurs breken al uitleggend en verhalend met de gedachte, als zou Lukas een geschiedkundig werk hebben willen schrijven. Lukas had iets te vertellen, en daarom schreef hij zoals hij schreef.

Het laatste woord is over de inhoud van dit boek nog niet gesproken, maar wie bijbelgetrouw bezig wil zijn en/of blijven bestudere dit boek, alleen, of in kringverband. Om geestelijk te groeien en om te onderscheiden waar het ook in onze situatie op aan komt. Tabellen en kaartjes verduidelijken de informatie en de uitleg en zetten aan de Schrift met de Schrift te vergelijken, zeg maar: om het Nieuwe Testament met het Oude uit te leggen.

Zeer aanbevolen, dat mag duidelijk zijn. Het boek bevat achterin een notenapparaat en een literatuurlijst.


This is the website of Peter van 't Riet