Boekbespreking

Boekbespreking Lukas de Jood - George Wüst S.J. - 1987
De Heraut (april)

Deze studie haalt een streep door de traditionele opvatting, dat de auteur van het derde evangelie en de Handelingen van de Apostelen een christen was van Griekse afkomst, die de beide boeken schreef voor uit het heidendom bekeerde christenen. Met een indrukwekkende argumentatie onderbouwen de auteurs hun stelling dat Lukas zelf een jood was en dat zijn evangelie en het boek van de Handelingen voor een joods lezerspubliek geschreven werden.

Kern van hun benadering is dat zij iedere historiserende interpretatie van feiten en gegevens achter zich laten en de beide geschriften lezen als een joodse midrash: een actualisatie in verhaalvorm van elementen uit de Tenach (Oude Testament), waarbij met de historische weergave van feiten vrij wordt omgesprongen. Hoewel men vragen zou kunnen hebben bij de interpretatie van sommige teksten, maakt het geheel een geloofwaardige indruk. In ieder geval leest deze studie als een boeiend avontuur en voor wie zich wil verdiepen in de joodse interpretatie van nieuwtestamentische geschriften. is dit boek van harte aanbevolen.


This is the website of Peter van 't Riet