Lezing

Lezing Het bijbelboek Jona als midrasj - Peter van 't Riet - 2020

De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met een loofhut, een wonderboom, een worm, een verschroeiende oostenwind en niet in de laatste plaats met God. Maar wat hebben al die onsamenhangende beelden met elkaar te maken?

In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat uit de taal, de stijl en de compositie van het boek Jona blijkt dat het zeer zorgvuldig is geschreven. Er zijn allerlei verbindingslijnen met andere Bijbelverhalen en met de rabbijnse literatuur. Daarom kunnen we het Jonaverhaal beter opvatten als een midrasjverhaal waarin bepaalde thema's uit Tora en profeten worden geactualiseerd in de tijd van zijn ontstaan. Dat was de tijd van de Perzische bezetting van het land Israël die volgde op de Babylonische ballingschap. Onder het Jonaverhaal ligt de vraag welke houding de joden in die tijd wel en niet moesten innemen tegenover een tamelijk tollerante bezettingsmacht.

De inhoud van deze lezing is ontleend aan het boek Als een duif naar het land van de oorlog. De lezing wordt onderstend door dia's en afbeeldingen.


This is the website of Peter van 't Riet