Boekbespreking Lukas de Jood

Boekbespreking Lukas de Jood - Mr. Drs. D.P. Engberts - 1985
Ned. Bibliotheek- en Lektuurcentrum

Al eeuwenlang bestaat de zelden weersproken opvatting dat Lukas, de schrijver van het derde evangelie en de handelingen der apostelen, een Griekse arts was die in nauwe betrekking stond tot de apostel Paulus. De auteurs, geschooolde bijbellezers en bijbeluitleggers, betwisten dit.

Hun hoofdstelling is dat Lukas, over wie strikt genomen nauwelijks iets met zekerheid bekend is, een jood was die schreef voor een joods publiek. Of die opvatting juist is, kan niet met een simpel ja of nee worden beslist. Wel is waar dat zij serieuze argumenten aandragen en grondig op de kwestie ingaan. Van meer belang is echter dat zij al doende een wijze van omgaan met de bijbel presenteren die voor velen vernieuwend en inspirerend zal zijn. Met grote nadruk wordt de joodse context van de bijbelschrijvers en van het (vroege) christendom aan de orde gesteld. Het is een echt studieboek, ook geschikt om in kringverband (leerhuizen) mee te werken. Niet gemakkelijk, maar met enige inspanning ook bruikbaar voor de belangstellende leek. Bevat kaarten, tabellen en een enkele illustratie.


This is the website of Peter van 't Riet