Boekbespreking

Boekbespreking - Frédérique Vanneuville - 1996
Leesidee, december

Peter van 't Riet is met deze studie van het Johannesevangelie niet aan zijn proefstuk toe. Behalve twee boeken over het lezen van de evangeliën, schreef hij ook over de profeet Jona en over de christelijke eredienst in het spoor van Jezus. Dit is op zich niet zo opmerkelijk, ware het niet dat de auteur wiskundige is. Zijn publicaties over exegese zijn de vrucht van veel studeren tijdens zijn vrije tijd. Maar dit is niet het enige wat dit boek opmerkelijk maakt: de auteur oppert een geheel nieuwe hypothese i.v.m. het auteurschap van het vierde evangelie.

Volgens hem is het evangelie van de hand van 'de geliefde leerling', niet van Johannes - met wie de geliefde leerling traditioneel geïdentificeerd wordt - maar van Lazarus, de broer van Martha en Maria. Deze verzamelde na de dood van Jezus een leerhuis rond zich waar de verhalen van en over Jezus werden doorverteld; die zouden aan de oorsprong liggen van de tekst van het vierde evangelie. In dit verband wordt verder ook ruime aandacht besteed aan de link met Johannes de Doper en de gemeenschap van de Essenen.

Het resultaat is een lijvig boek dat over het algemeen vlot leest. De tekst wordt op vele plaatsen aangevuld met overzichtelijke schema's en tabellen. Er wordt ook (te?) uitvoerig ingegaan op de achtergrond van inleidende kwesties, zoals auteurschap, de synoptische kwestie, historische context. Dit biedt het voordeel de gedachtegang van de auteur goed te kunnen volgen; anderzijds heeft dit het nadelige effect dat (zeker voor wie behoorlijk thuis is in exegese) veel min of meer evidente gegevens ten overvloede herhaald worden. Dit laatste neemt echter niet weg dat Van 't Riet een verdienstelijke studie heeft bezorgd met een uitdagende hypothese, die het overwegen waard is.


This is the website of Peter van 't Riet