Boekbespreking

Boekbespreking - Drs. J.F.A. Verbraak - 1996
Nederlandse Bibliotheek Dienst, november

In de studie van het evangelie van Johannes trekt de auteur vier hoofdlijnen.

Allereerst ziet hij in de proloog van 18 verzen een verwantschap met de Exodus-verhalen en gedragsregels. Daarnaast maakt hij vanuit het 11de hoofdstuk - de opwekking van Lazarus - deze tot centrale hoofdpersoon. De leerling 'die Jezus liefhad' (5x), de onbekende leerling (4x) en de bruidegom op het feest in Kana zouden Lazarus zijn, de eerste discipel van Jezus. Dan legt hij een verband tussen de Essenen (Qumran!) en Johannes de Doper, de leermeester van Lazarus. Tenslotte plaatst hij de auteur binnen een joodse groepering als Leerhuis van Lazarus, verwant met de Essenen. Door zorgvuldige plaatsverwijzIng bouwt hij zijn theorre rond de Lazarusfiguur op met de negatieve selectie: anderen kunnen het niet zijn, dan is Lazarus, de vriend van Jezus, de enig mogelijke centrale persoon. Een uitstekende studie vanuit een bepaalde (!) invalshoek. Voor meer geïnteresseerden.


This is the website of Peter van 't Riet