Lezing

Lezing Het Onze Vader als joods gebed - Peter van 't Riet - 2020

Het Onze Vader geldt al eeuwenlang voor een christelijk gebed. In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er alle aanleiding is het Onze Vader eerder als een joods gebed te lezen.

Voordat de tekst van het Onze Vader uit Matteüs 6:9-13 vers voor vers besproken wordt, geeft de lezing eerst een inleiding in de joodse gebedsopvatting en de joodse gebedspraktijk. Het verschil tussen gebed in het christendom en het jodendom wordt uitgelegd. Daarna worden de inleidende verzen besproken die voorafgaan aan het Onze Vader en waarin Jezus zijn gebedsopvatting verwoordt (Matteüs 6:5-9). Deze blijken geheel overeen te komen met de opvattingen van zijn joodse omgeving. Vervolgens komt de tekst van het Onze Vader vers voor vers aan de orde en laat de spreker zien dat deze naadloos aansluit bij de joodse gebeds- en levenspraktijk.

De inhoud van deze lezing is gedeeltelijk ontleend aan hoofdstuk 3 van Het mensbeeld van de Tora en hoofdstuk 7 van Christensom à la Jezus. De lezing kan worden onderstend met dia's.


This is the website of Peter van 't Riet