Vraag&Antwoord

Eeuwig leven (1) - Peter van 't Riet - 2015
Waarom vertaal je het Griekse woord aioonion met eeuwig?

Vraag : Je vertaalt in Johannes 3:16 de woorden "echè zoo'èn aioonion" met "blijvend in de wereld zal leven" in plaats van "eeuwig leven zal hebben". Is dit omdat je in het woord "aioonion" een link ziet naar "aioonos" dat in de LXX het Hebreeuwse begrip "olam" weergeeft? En waarom kiezen praktisch alle vertalingen voor de vertaling "eeuwig leven"?

Antwoord : Dat is juist. Olam betekent zowel "wereld" als een "lange periode in de tijd". Je zou met "universum" kunnen vertalen. Het gaat in Johannes 3:16 om "blijvend leven in de wereld" (ook na je biologische dood). Dat de meeste Bijbelvertalingen voor "eeuwig leven" kiezen, komt omdat in de christelijke theologie het lichaam en de ziel altijd gescheiden zijn opgevat en het leven van beide op aarde altijd ondergeschikt is geweest aan het leven van de ziel in het hiernamaals (de eeuwigheid). Door de vertaling op de eeuwigheid te richten krijgen dergelijke teksten theologisch gezien een veel zwaarder accent. Maar dergelijke vertalingen leiden af van het feit dat het jodendom in Jezus' tijd geen scheiding aanbracht tussen lichaam en ziel, en van de vraag waar het in het jodendom altijd om gaat, te weten hoe leven we hier en nu in deze wereld.


This is the website of Peter van 't Riet