Lezing

Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal - Peter van 't Riet - 2020
Lezing

Het scheppingsverhaal wordt meestal gelezen als een zelfstandige, theologische tekst. Maar wat valt er van dit verhaal te leren, als we het lezen als een filosofische inleiding op de Tora? Welke kijk op de wereld en de mens reikt het verhaal ons dan aan? En welke beginselen kunnen we eraan ontlenen voor het werken in en aan de wereld?

In deze lezing legt Peter van 't Riet het eerste hoofdstuk van het bijbelboek Genesis uit, niet als een historische of theologische, maar als een filosofische tekst. Veel gezichtspunten komen tot leven door het verhaal te vergelijken met de scheppingsmythen van de Babyloniërs en de ontluikende filosofie van de oude Grieken. Maar ook door te luisteren naar de commentaren van de latere rabbijnen. Welke inzichten reikt het verhaal ons aan voor het menselijk leven? En wat hebben we vandaag de dag nog aan de filosofie van het scheppingsverhaal?

De inhoud van deze lezing is ontleend aan het boek De filosofie van het scheppingsverhaal en wordt ondersteund met dia's.


This is the website of Peter van 't Riet