Lezing

Lezing Het joodse karakter van de evangeliën - Peter van 't Riet - 2020
Lezing

Eeuwenlang zijn de evangeliën gelezen als christelijke geschriften waarin afstand wordt genomen van het jodendom. Ook vandaag gaan nog veel bijbellezers uit van het anti-joodse karakter van de evangeliën. Peter van 't Riet komt echter keer op keer tot geheel andere conclusies bij zijn onderzoek naar het joodse karakter van de evangeliën: het zijn joodse geschriften geschreven door joodse auteurs, handelend over joodse probleemstellingen, opgesteld met behulp van joodse woorden en begrippen en geheel te verklaren vanuit de godsdienstige discussies waar het jodendom in de 1e eeuw CJ zo rijk aan was.

In deze lezing worden een aantal aspecten van het joodse karakter van de evangeliën behandeld: het taalgebruik van de evangelisten, het joodse leven in de evangelieverhalen en het midrasj-karakter van de evangeliën. Met behulp van voorbeelden wordt zichtbaar welke rijke betekenissen er achter woorden, teksten en verhalen schuil gaan, zodra we ze vanuit hun joodse achtergrond proberen te begrijpen. De lezing is een pleidooi om de evangeliën anders te lezen dan eeuwenlang in de kerk de gewoonte was.


This is the website of Peter van 't Riet