Lezing

Lezing Is het vierde evangelie anti-joods? - Peter van 't Riet - 2020
Lezing

Het vierde evangelie, dat te boek staat als het Evangelie van Johannes, wordt meestal voor het meest anti-joodse evangelie gehouden. Deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er veel redenen zijn om die opvatting te veranderen.

Uit zijn onderzoek naar het vierde evangelie komt naar voren dat dit evangelie niet geschreven is door de apostel Johannes, maar afkomstig is uit de kring rond Jezus' vriend Lazarus. Het vierde evangelie vertoont veel verwantschap met het taalgebruik en de opvattingen van de Essenen. Net als de geschriften van de Essenen vertoont het een uitgesproken polemiek tegen de Judese overpriesters die Jeruzalem en de tempel bestuurden. De negatieve voorstelling over de joden in dit evangelie berust op een onjuiste vertaling van het Griekse woord Ioudaios, dat naast "joden" ook "Judeeërs" betekende. Het vierde evangelie is dan ook het beste op te vatten als een intern-joodse polemiek tegen de Judese priesteraristocratie die door zijn slecht bestuur over Judea en Jeruzalem de verwoesting van de tempel en de offerdienst op zijn geweten had. Dit evangelie laat Jezus' levensweg zien als een alternatief voor de in 70 CJ weggevallen tempel- en offerdienst.

De inhoud van deze lezing is ontleend aan het boek Het evangelie uit het leerhuis van Lazarus en wordt onderstend met dia's.


This is the website of Peter van 't Riet