Lezing

Lezing Hoe joods was Paulus? - Peter van 't Riet - 2020
Lezing

Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een Jood geweest, maar hoe joods was Paulus en hoe joods is zijn theologie? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, omdat "joods" in de 1e eeuw CJ niet hetzelfde is als vandaag.

Het Jodendom van Paulus' tijd heeft bestaan uit groeperingen die er nu niet meer zijn, zoals de Sadduceeën, de Farizeeën, de Essenen en de Hellenistische Joden. Toch stond bij al deze groepen de Tora centraal in hun opvattingen en in hun gemeenschapsleven. Hoe zit dat bij Paulus? Zijn zijn opvattingen over de Tora (de Wet) nog binnen het Jodendom van zijn tijd te plaatsen? Waar komen zijn ideeën over de Wet vandaan? Is er verschil tussen zijn eigen brieven en de voorstelling die Lukas van Paulus geeft in het boek Handelingen der Apostelen? En zijn de opvattingen in Paulus' brieven wel te rijmen met die van Jezus in de evangeliën? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze en aanverwante vragen.

De inhoud van de lezing is ontleend aan de boeken De levensloop van Paulus en Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. De lezing wordt ondersteund met dia's. Tijdens de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.


This is the website of Peter van 't Riet