Vraag&Antwoord

Jezus' verhouding tot de niet-joden (2) - Peter van 't Riet - 2014
Kan een niet-jood Jezus alleen leren kennen via het jodendom of is het juist andersom?

Vraag : Op blz. 76 van Lukas de Jood stel  je dat de verhouding van Jezus tot de heidenen er een is die bestaat via bemiddeling door anderen. Zij hebben alleen maar iets van Jezus te verwachten als zij zich bekeren tot het erfgoed van Israël. Zou dit niet moeten worden omgedraaid: de heidenen hebben alleen maar iets van het erfgoed van Israël te verwachten als zij zich bekeren tot Jezus?

Antwoord : Niemand leert Jezus kennen door een rechtstreekse ontmoeting met hem. Daar bemiddelen altijd anderen bij: ouders, vrienden, leraren, boeken, en - last but not least - de evangelisten. Als die kennismaking niet plaatsvindt vanuit inzicht in en liefde voor de joodse traditie waarin Jezus stond, dan leer je hem niet goed kennen. Dan blijft hij een onjoodse verlosserfiguur, wat de kerk eeuwenlang van hem gemaakt heeft. Nog altijd is voor veel christenen Jezus' jodendom irrelevant. Je kunt zelfs horen zeggen: "Hij moest toch ergens geboren worden? Wat doet het ertoe dat dat toevallig binnen het joodse volk was?" (alsof je in het toeval zou willen geloven!). Maar Jezus werd niet alleen als jood geboren, hij leefde en leerde ook vanuit de joodse traditie en hij was volledig gericht op de sjaloom van Israël.

Natuurlijk kan het in de praktijk zo gaan dat je eerst met Jezus in aanraking komt buiten het jodendom om. Zo is het mij ook vergaan. Maar zonder nadere kennismaking met behulp van leraren die door het jodendom geïnspireerd zijn, blijft de kennismaking altijd oppervlakkig. Overigens kom ik in mijn leerhuiscursussen ook cursisten tegen die niet gelovig zijn opgevoed, maar wel het jodendom - buiten Jezus om - een plek in hun leven proberen te geven. Dat waardeer ik meer dan christenen die Jezus' jood-zijn van geen belang vinden.


This is the website of Peter van 't Riet