Liturgische teksten

Gebed voor het wegdragen van een dode naar het graf - - 2011

Onderstaand gebed kan gebruikt worden direct voorafgaand aan het wegdragen van een dode naar het graf. De plaats waar dit wegdragen begint, kan men afhankelijk van de omstandigheden, nader bepalen. Dit gebed werd gezegd (weliswaar in de U-vorm) bij de begrafenis van Dr. Willem Hero Zuidema op 28 juli 2000 te Vreeland. Zijn nagedachtenis zij tot zegen.

Gebed voorafgaand aan het wegdragen van een dode naar het graf

God vol van barmhartigheid,
vol van ontferming,
Die in de hemel verblijft,
God van vergeving,
barmhartig en ontfermend,
langzaam in toorn
en overvloedig in trouw,
schenk vergiffenis voor overtreding
en laat bevrijding nabij zijn,
geef volmaakte rust
onder de vleugels van jouw Aanwezigheid
in de verheven plaats
van heiligen en zuiveren,
die schijnen als de helderheid van het firmament,
aan NN,
die gegaan is naar zijn/haar eeuwige huis.

Wij vragen Jou,
Heer van ontferming,
gedenk al zijn/haar goede en rechtvaardige daden ten goede,
die hij/zij gedaan heeft
in het land der levenden.
Open de poorten van gerechtigheid en licht,
de poorten van genade en ontferming.
Laat hem/haar voor altijd toevlucht vinden
onder de beschutting van jouw vleugels.
En neem zijn/haar ziel op in de bundel van het leven.

De Eeuwige zij zijn/haar erfdeel.
Laat hij/zij rusten in vrede op zijn/haar rustbed.

Laten wij zeggen: Amen.


This is the website of Peter van 't Riet