Liturgische teksten

Lofprijzingen voor de maaltijd - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011

De maaltijd met brood en wijn is in het christendom eeuwenlang gevierd in de vorm van eucharistie of avondmaal als onderdeel van de eredienst en is dan direct verbonden met de klassieke theologie en dogmatiek van Jezus' vermeende offerdood. In het jodendom behoort de maaltijd niet tot de eredienst, maar is in beginsel een particuliere aangelegenheid. Dat neemt niet weg dat de maaltijd ook gemeenschappelijk kan worden gevierd bijvoorbeeld na afloop van een dienst of als entourage van een leerbijeenkomst. Men mag er van uitgaan dat de lofprijzingen over het brood en de wijn zoals die in het jodendom gebruikelijk zijn, ook door Jezus en zijn eerste aanhangers zijn gebruikt. De lofprijzingen worden alleen gezegd als er brood en wijn (of druivensap) aanwezig zijn, die onmiddellijk na het uitspreken van de lofprijzing worden genuttigd. Zij kunnen ook in familieverband gebruikt worden tijdens de dagelijkse maaltijd.

Lofprijzing over het brood

Geprezen ben Jij, Eeuwige, onze God, koning van de wereld, die het brood uit de aarde doet voortkomen.

Lofprijzing over de wijn

Geprezen ben Jij, Eeuwige, onze God, koning van de wereld, schepper van de vrucht van de wijnstok.

 


This is the website of Peter van 't Riet