Vraag & Antwoord

Hanengekraai (1) - Peter van 't Riet - 2011
Waren er in Jezus'tijd wel hanen in het land Israël?

Vraag : In een Engels commentaar op Markus van D.E. Nineham (Pelican serie) stond in een voetnoot dat er in de tijd van Jeshua geen hanen waren. Verder is er van Flavius Josephus een vermelding over een verbod op kippen/hanen bij de tempel. Toen dacht ik aan die haan die kraaide toen Petrus zijn rabbi verloochende. Bestond die haan wel? Of stond er oorspronkelijk iets anders?

Antwoorde : Volgens de Encyclopaedia Judaica (onder Chicken) werden er al in oude bijbelse tijden kippen gekweekt in het land Israël. Een Hebreeuws zegel uit de tijd van het koninkrijk Juda vertoont al de beeltenis van een haan. Als Flavius Josefus een verbod op kippen in de tempel vermeld, dan is dat een bewijs dat ze er geweest zijn, want anders was een verbod niet nodig. Ook in rabbijnse tijden zijn kippen en hanen de normaalste dieren. In het ochtendgebed zeggen joden al sinds oude tijden: "Geprezen zijt Gij, Eeuwige onze God, die de haan het vermogen heeft gegeven onderscheid te maken tussen dag en nacht". De haan die Petrus hoorde, bevond zich ongetwijfeld niet in de tempel, want het verhoor van Jezus vond plaats in het huis van de hogepriester. Dat lag in de bovenstad van Jeruzalem. Ik zie dus geen reden om aan te nemen dat er oorspronkelijk iets anders heeft gestaan en denk dat de genoemde bron op een misverstand berust.


This is the website of Peter van 't Riet