Brochure

Joodse groepen in de tijd van Jezus - Peter van 't Riet - 2010
Herodianen, Sadduceeën, Farizeeën, Essenen, Zeloten, Volk van het land, Grieks-sprekenden en Hellenisten

Folianti-reeks nr. 29 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-20-9 - 21 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

In deze brochure geeft Peter van 't Riet een overzicht van de belangrijkste joodse groepen die samen het jodendom vormden in de tijd van Jezus.

Besproken worden:

  • de Herodianen, de aanhangers van het huis van Herodes en handlangers van de Romeinen;
  • de Sadduceeën, de aristocratische priesterpartij in Jeruzalem die met de Romeinen samenwerkte om rust en orde te bewaren;
  • de Farizeeën, die tot de stedelijke middenklasse behoorden en de grondleggers van het huidige jodendom vormden (zij zijn in het christendom eeuwenlang te onrechte negatief beoordeeld);
  • de Essenen, een sektarische priesterbeweging bekend van de Dode-Zeerollen;
  • de Zeloten, de fanatiek beweging van opstandelingen tegen het Romeinse gezag die in 66 CJ de "Joodse oorlog" ontketenden;
  • het volk van het land, het gewone volk dat de grote meerderheid van de joodse bevolking van het land Israël vormde;
  • de Grieks sprekende joden in de diaspora die qua opvattingen net zo gevarieerd waren als de joden in het land Israël;
  • de Hellenisten onder hen, Grieks sprekende joden die jodendom en Griekse filosofie met elkaar probeerden te verzoenen zoals Philo van Alexandrië.

De brochure eindigt met een plaatsbepaling van Jezus tussen deze groeperingen en met een korte schets van de joodse oorsprong van het christendom.


This is the website of Peter van 't Riet