Boekrecensie

Boekbespreking De filosofie van het scheppingsverhaal - Adri van der Wal - 2009
Kerk & Israël Onderweg (december)

Deze publicatie is een uitvoerig pleidooi om Genesis 1:1-2:3 niet te lezen als historische of theologische, maar als filosofische tekst.

De auteur beschouwt deze universalistische introductie van de Tora als praktische filosofie, als ethisch-moreel betoog: hoe moet de mens zich verhouden tot de schepping, de gemeenschap en zichzelf? Van 't Riet constateert dat de Tora een positieve waardering heeft ten opzichte van de schepping.

Genesis 1 ontstaat in debat met de Babylonische scheppingsmythe en de Griekse filosofie en verschilt ingrijpend daarvan. In Genesis 1 wordt de mens getekend als beeld van God, als Gods partner. Het gaat om de humanisering van de gemeenschap. Tegen deze achtergrond brengt Van 't Riet vele maatschappelijke thema's ter sprake.

De auteur onderbouwt zijn project met een uitvoerige waardevolle vers-voor-vers bespreking van Genesis 1:1-2:3, waarin hij ook vele rabbijnse commentaren aanhaalt. Op zich spreekt deze aanpak mij aan.

Een soortgelijke benadering vindt men bij B.L. Visotzky, 'Genesis als ethiek' (Baarn 1997), door Van 't Riet niet genoemd. In de feestbundel van prof. G.A. van der Wal (2000) heb ik zelf een vergelijkbare aanpak gehanteerd door Genesis 1-11 te lezen vanuit het thema 'verantwoordelijkheid'. Genesis 1:1-2:4a blijft daarnaast wel beracha, lofprijzing. Dat is in dit boek te veel uit beeld.
 


This is the website of Peter van 't Riet