Brochure

Inleiding tot de Siddoer - Peter van 't Riet - 2005
Over ontstaan en inhoud van het joodse gebedenboek

Folianti-reeks nr. 24 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-16-0 - 21 pagina's. Deze brochure is uitverkocht. De inhoud is opgenomen in het boek Onze Vader, onze Koning.

Het joodse gebedenboek (de Siddoer)
De joodse gebedspraktijk heeft zijn wortels in de grijze oudheid. Het ontstaan van het joodse gebedenboek (de siddoer) vond echter niet eerder plaats dan in de middeleeuwen, toen het verbod om de gebeden op te schrijven aan kracht begon in te boeten. De joodse gebedspraktijk is ook daarna steeds in ontwikkeling gebleven en in tegenstelling tot de Hebreeuwse Bijbel is de siddoer nooit gecanoniseerd. Men kan daarom eigenlijk niet spreken van h?t joodse gebedenboek. Er zijn altijd tal van joodse gebedenboeken in omloop geweest. Anderzijds wil dat niet zeggen dat joodse gebedenboeken geheel van elkaar verschillende tradities en ritussen bevatten. Veel gebeden komen in alle gebedenboeken voor, waarbij alleen de volgorde soms afwijkt en verschillende tekstvarianten bestaan.

Inhoud van deze brochure
In deze brochure behandelt de auteur het karakter van de siddoer als weerslag van de joodse gebedspraktijk die het gehele leven van de mens en zijn relatie met God tot onderwerp heeft. Ook worden het ontstaan van verschillende soorten gebedenboeken en de taal van de gebeden besproken. Verder komen aan de orde de functie van de siddoer in de dagelijkse gebedsdiensten, de belangrijkste gebeden en enkele gebeden voor bijzondere gelegenheden zoals voor de regentijd, voor de regering en voor de staat Isra?l. Aandacht wordt besteed aan de wijze waarop vrome joden de siddoer behandelen. Om een indruk te geven van de grote diversiteit aan gebeden die men in de siddoer kan vinden, sluit deze brochure af met een overzicht van de inhoud van de Nederlandse siddoer van Jitschak Dasberg.

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Het karakter van de siddoer
3. Het ontstaan van gebedenboeken
4. De taal van de gebeden
5. De dagelijkse gebeden
6. Enkele belangrijke gebeden
7. Gebeden voor de regentijd
8. Het gebed voor de regering
9. Gebeden voor Holocaustgedenkingen en de staat Isra?l
10. De omgang met een gewijd boek als de siddoer
11. Inhoud van de Nederlandse siddoer
Literatuur

 


This is the website of Peter van 't Riet