Brochure

Het Alef-Beet - Peter van 't Riet - 2005
Een kennismaking met het Hebreeuwse alfabet tegen de achtergrond van de Hebreeuwse taal

Folianti-reeks nr. 26 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-18-7 - 29 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

De Hebreeuwse taal
Het Hebreeuws, de taal van de Bijbel en van het jodendom, is een heel andere taal dan de Indogermaanse talen die in Europa gesproken worden. Centraal in het Hebreeuws staan de woordstammen van drie medeklinkers, die in beginsel de betekenis van een werkwoord hebben. Hebreeuwse teksten worden vaak alleen met behulp van medeklinkers geschreven. De invulling van de klinkers is een zaak van traditie, locaal gebruik en/of persoonlijke voorkeuren. Vaak laat de tekst meerdere klinkerinvullingen en dus interpretaties toe. Deze structuur maakt de Hebreeuwse taal en het Hebreeuwse denken dynamisch, flexibel en multi-interpretabel. Teksten leggen nooit de waarheid vast, maar zijn altijd aanleiding en onderwerp voor discussies waarin naar de waarheid gezocht wordt.

Taal en alfabet
In deze brochure, die bedoeld is als kennismaking met het Hebreeuws en het Hebreeuwse alfabet, laat de auteur iets zien van het karakter van deze taal en bespreekt hij de herkomst en de twee?ntwintig letters van het alfabet. Per letter is er een korte uiteenzetting over de vorm, de klank en de betekenis van de naam van de letter. Ook geeft hij een aantal voorbeelden van de wijze waarop in de joodse traditie de letters functioneren in de leerverhalen van de rabbijnen. Aansluitend op het alfabet worden de klinkertekens en enkele bijzondere groepen van letters besproken. De brochure sluit af met een tweetal oefeningen om het alfabet uit het hoofd te leren.

Inhoudsopgave
1. De Hebreeuwse taal
2. De ontwikkeling van het schrift
3. Het ontstaan van het Hebreeuwse schrift
4. Het Hebreeuws als medeklinkertaal
5. De woord- en zinsbouw van het Hebreeuws
6. De gesproken taal
7. De namen en getalswaarde van de letters
8. De letters van het alfabet
9. Het systeem van de klinkers
10. Bijzondere letters
11. Oefeningen
12. Slotopmerking
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet