Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen en docent en spreker over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom. Voor de samenhang van zijn boeken en brochures kun je de rubriek Wegwijzer raadplegen. Voor nieuwe toevoegingen aan deze website de rubriek Nieuws.


Zojuist verschenen: de nieuwste brochure in de Folianti-reeks

Het Sjêma-gebed, De geloofsbelijdenis van het Jodendom

Folianti-reeks 43

Het Sjêma-gebed is een van de belangrijkste gebeden van het Jodendom. Het wordt elke ochtend en avond gebeden. In deze brochure laat Peter van ‘t Riet zien hoe het gebed is samengesteld en wat de betekenis ervan is.

Na een beknopte inleiding volgen de teksten van het gebed en zijn inleidende en afsluitende lofzeggingen. Verscheidene woorden en woordgroepen worden aansluitend bij elk onderdeel toegelicht. Ook de wijze waarop de voorschriften die in het gebed vermeld staan, in praktijk worden gebracht, passeren de revue: de gebedsriemen (têfillien), de gebedsmantel (talliet) met kwasten (tsietsiet) en het kokertje aan de deurposten van het huis (mêzoezah).

Zo ontstaat een goed beeld over de betekenis van het joodse gebed en de joodse gebedspraktijk: God prijzen om wat Hij gedaan heeft en nog altijd doet voor zijn volk en voor de wereld en je als mens bezinnen op je levenstaak. Voor meer informatie over deze brochure: klik hier.

 


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

This is the website of Peter van 't Riet