Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen en docent en spreker over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom. Voor de samenhang van zijn boeken en brochures kun je de rubriek Wegwijzer raadplegen. Voor nieuwe toevoegingen aan deze website de rubriek Nieuws.


Interview met Israel Bible Center

Dr. Yeshaya Gruber interviewde Peter van 't Riet over zijn boek

Luke, the Jew

In augustus 2021 werd ik geïnterviewd door dr. Yeshaya Gruber van het Israel Bible Center in Ramat Gan. Het interview ging over mijn boek Luke the Jew (Lukas de Jood), dat door hem ontvangen was als vernieuwend en een belangrijke bijdrage aan de studie van het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen. Zijn vragen heb ik in mijn beste Engels zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Het hele interview duurde een uur en is in stukken van 20 minuten te vinden op de Engelstalige pagina Interviews van de website. Hieronder vind je de eerste 20 minuten.


Onlangs verschenen: de nieuwste brochure in de Folianti-reeks

Jochanan ben Zakkai - Grondlegger van het rabbijnse Jodendom

Folianti-reeks 44

Jochanan ben Zakkai was een van de belangrijkste joodse geleerden uit de 1e eeuw CJ. Behorend tot de verlichte en vredelievende farizese school van zijn leermeester Hillel heeft hij de brug weten te slaan tussen het Jodendom van vóór en van na de verwoesting van Jeruzalem in 70 CJ. Door zijn leerhuis in Javne werd hij na 70 de grondlegger van het huidige rabbijnse Jodendom.

In deze brochure volgen we eerst het leven van Jochanan ben Zakkai van zijn tijd als student in Jeruzalem via zijn verblijf als geleerde in Galilea en daarna terug in Jeruzalem tot aan de Joodse opstand in 66 CJ. Zijn dramatische vlucht uit de belegerde stad wordt beschreven en vervolgens zijn opbouwwerk in de kustplaats Javne. De brochure eindigt met een korte beschouwing over Jochanans betekenis voor het Jodendom tot de dag van vandaag.

Jochan ben Zakkai was tijdgenoot van Jezus, de apostelen en de evangelisten. Door kennis te nemen van zijn leven kunnen ook Christenen de joodse sfeer, waarin de evangeliën zich afspelen, beter leren begrijpen.

Voor meer informatie over deze brochure: klik hier. Voor aanschaf van de brochure: klik hier.


Nieuw verschenen: de Engelse vertaling van het boek

Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld

Begin juni 2021 verscheen de Engelse vertaling van het boek Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld. Daarin beschrijft Peter van 't Riet de invloed van de Romeinse cultuur, de Stoïsch en Platonistische filosofie en de mysteriereligies op de zeven authentieke brieven van Paulus en op zijn theologie.

De Engelse titel van zowel het e-book als de paperback luidt: Paul, Child of the Greek-Roman World. De voortreffelijke vertaling werd verzorgd door Dick Broeren Sr. Als u op de titel klikt, komt u bij de aanbieding op Amazon.com.


Video-presentatie voor een digitale "leerdienst"

Voor de Arboretumkerk in Wageningen zou ik op zondag 28 april 2021 een leerdienst verzorgen. Helaas kon deze wegens de coronamaatregelen geen doorgang vinden. In overleg met mijn contactpersonen heb ik een video gemaakt van mijn lezing over het onderwerp "Is het vierde evangelie anti-joods?". Deze video staat op YouTube, maar u kunt hem ook hieronder bekijken. Normalitair eindigt zo'n dienst met vragen en een gesprek. Heeft u vragen over de inhoud van de lezing dan kunt u die mailen naar folianti@hotmail.com.

Wilt u meer weten over het boek waaraan de lezing ontleend is, klik dan hier.

Over de inhoud van deze presentatie bereikten mij een aantal vragen die ik beantwoord heb in de rubriek Vragen & Antwoorden.


Onlangs verschenen: brochure in de Folianti-reeks

Het Sjêma-gebed, De geloofsbelijdenis van het Jodendom

Folianti-reeks 43

Het Sjêma-gebed is een van de belangrijkste gebeden van het Jodendom. Het wordt elke ochtend en avond gebeden. In deze brochure laat Peter van ‘t Riet zien hoe het gebed is samengesteld en wat de betekenis ervan is.

Na een beknopte inleiding volgen de teksten van het gebed en zijn inleidende en afsluitende lofzeggingen. Verscheidene woorden en woordgroepen worden aansluitend bij elk onderdeel toegelicht. Ook de wijze waarop de voorschriften die in het gebed vermeld staan, in praktijk worden gebracht, passeren de revue: de gebedsriemen (têfillien), de gebedsmantel (talliet) met kwasten (tsietsiet) en het kokertje aan de deurposten van het huis (mêzoezah).

Zo ontstaat een goed beeld over de betekenis van het joodse gebed en de joodse gebedspraktijk: God prijzen om wat Hij gedaan heeft en nog altijd doet voor zijn volk en voor de wereld en je als mens bezinnen op je levenstaak. Voor meer informatie over deze brochure: klik hier.

 


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

This is the website of Peter van 't Riet