Biografie

Levensloop van Peter van 't Riet

Studie en beroep
Peter van 't Riet werd geboren in 1948 en groeide op in een protestants milieu. Hij studeerde wiskunde en psycholgie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In de jaren '70 was hij wiskundeleraar aan het Comenius College te Hilversum en wetenschappelijk medewerker didactiek van de wiskunde aan de Technische Universiteit Delft. In de jaren '80 was hij verbonden als hoofddocent wiskunde en opleidingscoördinator exacte vakken aan de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle. In die periode publiceerde hij diverse artikelen over het leren en onderwijzen van wiskunde. Hij promoveerde in 1995 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op een onderwijs-psychologisch proefschrift. In de jaren '90 werkte hij als organisatieadviseur en dienstdirecteur bij de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle, bij welke instelling hij van 2003 tot 2006 instellingsdirecteur strategisch informatiebeleid (CIO) was. In 2007 werd hij bij Windesheim benoemd tot lector ICT en Onderwijsinnovatie. Op 18 september 2013 hield hij zijn afscheidscollege bij Windesheim waarin hij zijn visie op de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland uiteenzette naar aanleiding van zijn zojuist verschenen boek Slimmer in 2030.

Bijbelkundige publicaties
Halverwege de jaren '70 raakte Peter van 't Riet bevriend met Will J. Barnard (1923-1993) in wiens leerhuis te Bussum hij de eerste beginselen van het jodendom en de rabbijnse bijbeluitleg leerde kennen. Sindsdien studeert hij in zijn vrije tijd jodendom en bijbelkunde. Van 1984 tot 1989 publiceerde hij samen met Barnard vier boeken over het joodse karakter van de Bijbel (speciaal de synoptische evangeliën en het boek Jona) en over de mogelijke impact daarvan op de christelijke liturgie. Enkele jaren later verscheen van zijn hand een studie over het vierde evangelie (1996). In 2001 volgde een boek over de herziening van het christelijk geloof vanuit haar joodse bronnen (Christendom à la Jezus). Een vergelijkende studie tussen het evangelie van Matteüs en dat van Lukas (Lukas versus Matteüs) volgde in 2005. In het najaar van 2006 verscheen bij Kok in Kampen zijn boek Het mensbeeld van de Tora, in 2008 gevolgd door De filosofie van het scheppingsverhaal. In 2012 zag zijn eerste boek over Paulus het licht: De levensloop van Paulus. Ook publiceerde hij diverse artikelen in dagblad Trouw, in het theologische tijdschrift Interpretatie, in het Judaica Bulletin en andere bladen. Voor meer informatie over zijn publicaties kunt u de rubrieken Artikelen, Boeken en Brochures op deze site raadplegen. Een overzicht van al zijn publicaties is te vinden in de rubriek Bibliografie.

Cursussen en lezingen
Vanaf 1983 was Peter van 't Riet betrokken bij initiatieven om de synagoge van Zwolle te restaureren. Sinds de oprichting in 1985 is hij lid van de Stichting Voortbestaan Synagoge Zwolle, die het historische gebouw beheert. In 1986 startte hij samen met Dr. Willem H. Zuidema (1932-2000) een Vrij Leerhuis voor Talmoed en Tora in de Zwolse synagoge, dat tot op heden bestaat. Een jaar later richtte hij met een aantal vrienden de Stichting Judaica Zwolle op, die als doel heeft de verspreiding van kennis over de joodse godsdienst, geschiedenis, taal en cultuur, en die haar werkterrein voornamelijk in de Zwolse synagoge heeft. Van deze stichting was hij 25 jaar voorzitter en docent. Daarnaast gaf hij op tal van plaatsen in Nederland en België lezingen en cursussen over joodse onderwerpen, vooral over het joodse karakter van het Nieuwe Testament (zie ook de rubriek Lezingen op deze site).

Contact-informatie
Wie Peter van 't Riet wil uitnodigen voor het geven van een lezing, kan contact opnemen via e-mail: folianti@hotmail.com.

This is the website of Peter van 't Riet