Lezingen

Lezingen kunt u aanvragen via Folianti (folianti@hotmail.com). Informatie over honorarium en andere voorwaarden kunt u vinden op: www.folianti.com. Andere onderwerpen dan die welke hieronder te vinden zijn, vindt u op de pagina's Boeken, Brochures en Lectiografie. Voor aankondigingen van de lezingen kunt u gebruik maken van onderstaande teksten. Voor een korte levensbeschrijving van Peter van 't Riet: klik hier.

Lezing Het joodse karakter van de evangeliën - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Eeuwenlang zijn de evangeliën gelezen als christelijke geschriften waarin afstand wordt genomen van het jodendom. Ook vandaag gaan nog veel bijbellezers uit van het anti-joodse karakter van de evangeliën. Peter van 't Riet komt echter... Meer/More info...
Lukas versus Matteüs - Peter van 't Riet - 2020
De terugkeer van de midrasj bij de uitleg van de evangeliën - Uitgeverij Kok, Kampen, 2005 - ISBN: 90 435 1074 2 - 300 pagina's. Dit boek is te koop via internet bij verzendboekhandel Folianti. Meer/More info...
Lezing Het Onze Vader als joods gebed - Peter van 't Riet - 2020
Het Onze Vader geldt al eeuwenlang voor een christelijk gebed. In deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er alle aanleiding is het Onze Vader eerder als een joods gebed te lezen. Meer/More info...
Lezing Jezus' laatste dagen in Jeruzalem - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - De vier evangelisten besteden een groot deel van hun verhalen aan Jezus' laatste dagen in Jeruzalem. Waarom ging hij daarheen wetend dat hem dat zijn leven kon kosten? Meer/More info...
Lezing Is het vierde evangelie anti-joods? - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Het vierde evangelie, dat te boek staat als het Evangelie van Johannes, wordt meestal voor het meest anti-joodse evangelie gehouden. Deze lezing laat Peter van 't Riet zien dat er veel redenen zijn om die opvatting te veranderen. Meer/More info...
Lezing Hoe joods was Paulus? - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een Jood geweest, maar niet elke Jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus en hoe joods is zijn theologie? Die vraag is niet... Meer/More info...
Lezing De joodse oorsprong van de christelijke eredienst - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Ooit is het christendom begonnen als een beweging binnen het jodendom, maar al snel heeft het zich ontwikkeld tot een zelfstandige godsdienst. Toch heeft het christendom nog alles met het jodendom te maken. Meer/More info...
Lezing Het mensbeeld van de Tora - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar volgens Peter van 't Riet is God vanzelfsprekend in de Tora, en vormt de mens het werkelijke probleem. Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. En die vraag is alleen... Meer/More info...
Lezing De filosofie van het scheppingsverhaal - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Het scheppingsverhaal wordt meestal gelezen als een zelfstandige, theologische tekst. Maar wat valt er van dit verhaal te leren, als we het lezen als een filosofische inleiding op de Tora? Welke kijk op de wereld en de mens reikt het verhaal... Meer/More info...
Lezing Leviticus als theologie van daden - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Leviticus behoort waarschijnlijk tot de minst bekende en minst gelezen Bijbelboeken. Vooral door de vele offer- en reinheidsvoorschriften laten hedendaagse gelovigen zich niet meer zo gemakkelijk aanspreken. Het uitvoeren van een tempelritueel met... Meer/More info...
Lezing Wrede Bijbelverhalen? - Peter van 't Riet - 2020
In de Bijbel komen veel verhalen voor die we tegenwoordig als wreed en gewelddadig ervaren. Dat vinden we van verhalen van Homerus heel gewoon (“die tijd was nu eenmaal zo”), maar van de Bijbel verwachten we kennelijk iets anders. Het... Meer/More info...
Lezing Het bijbelboek Jona als midrasj - Peter van 't Riet - 2020
De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn... Meer/More info...
Lezing Barmhartigheid in Tora en joodse traditie - Peter van 't Riet - 2020
Een van de grondhoudingen waartoe de Tora de mens oproept is het doen van barmhartigheid. In deze lezing wordt uiteengezet welke rol barmhartigheid speelt in het jodendom en waarin dit verschilt van het christendom. Meer/More info...
Lezing Joodse humor : Van Moos en Sam tot Abraham - Peter van 't Riet - 2020
Lezing - Wie kent geen witz van Sam en Moos? Sam is een beetje sjlemielig en Moos nogal narcistisch. Maar joodse humor omvat veel meer genres dan de witzen over dit duo. Joodse humor bestaat al vanaf bijbelse tijden en heeft zich steeds aangepast aan... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet