Agenda


0-0-2019  - Meer weten over de lezingen van Peter van 't Riet?
Voor veel gevraagde onderwerpen van de lezingen klik op: Lezingen. Voor een overzicht van de lezingen in de afgelopen jaren klik op: Lectiografie. Voor informatie over lezingen bij u in de buurt kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief: klik hier.
1-9-2019  - ********** Najaar 2019 **********

29-9-2019  - Leerhuisdienst over de Noach-verhalen
Onderwerp: De Noach-verhalen (Genesis 6 - 9) zijn het meest bekend van de Zondvloed. Aan de orde komen vragen zoals: Hoe zit het verhaal in elkaar? Waarom is het zo’n uitgesponnen verhaal (wel vier hoofdstukken lang)? Welke rol speelt Noach erin? Wat is de betekenis van het verhaal tegen de historische achtergrond van de Bijbel? Welke theologische ontwikkeling is er in het verhaal te bespeuren? En kunnen we van dit verhaal nog iets leren voor vandaag? Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
5-10-2019  - Lezing Mensbeeld, kerkbeeld, godsbeeld
Inhoud: Mensbeeld en godsbeeld hangen nauw samen. In deze lezing worden beide aspecten benaderd vanuit Tora en joodse traditie, waarbij tevens wordt ingegaan op de verschillen met het traditioneel-christelijke gods- en mensbeeld. Mens- en godsbeeld hangen op hun beurt weer nauw samen met hoe je als kerk/gemeente georganiseerd bent en optreedt bijvoorbeeld in de eredienst. Diverse verschillen tussen christelijke kerkdiensten en joodse synagogale diensten worden vanuit deze achtergrond belicht aan de hand van gedeelten uit de boeken Het mensbeeld van de Tora en Christendom à la Jezus. Organisatie: Vereniging 'n Herberg. Plaats: Groningen. Tijd: 10.00 uur.
7-10-2019  - Lezing Hoe joods was Paulus?
Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er in alle opzichten joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Paulus' jeugd en jonge jaren, Zijn vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: PKN Beilen-Hijken-Hooghalen, Werkgroep Kerk&Israël. Plaats: Wilhelmina Zalencentrum, Wilhelminaplein 4, Beilen. Tijd: 20.00-22.00 uur.
31-10-2019  - Lezing Joodse oorsprong v/d christelijke eredienst
Inhoud: Het christendom is ooit begonnen als een joodse beweging, maar heeft al snel Grieks-Romeinse trekken aangenomen. Waar vinden we de joodse oorsprong nog terug in de christelijke eredienst? En hoe belangrijk is die voor de tegenwoordige kerk en theologie? Besproken worden delen uit het boek Christendom à la Jezus. Organisatie: PKN, Zeewolde. Plaats: Open Haven, Kerkplein 8, Zeewolde. Tijd: 19.30 uur.
2-11-2019  - Lezing over de Sidra Noach
Inhoud: Sidra Noach is de tweede sidra uit de Tora: Genesis 6:9-11:32. Uit deze Sidra die o.a. over het Zondvloedverhaal gaat, worden gedeelten besproken tijdens een dienst van de gemeente. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten. Plaats: De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten. Tijd: 10.00 uur.
4-11-2019  - Lezing Wie schreef het Vierde Evangelie?
Inhoud: Van het Vierde Evangelie wordt altijd gedacht dat het is geschreven door de apostel Johannes, een van Jezus' twaalf discipelen. Waarom verschilt dit evangelie dan zo van de andere drie evangeliën? Zou het kunnen dat we de schrijver moeten zoeken in een heel andere kring van vrienden van Jezus? Besproken worden gedeelten uit het boek Het evangelie uit het Leerhuis van Lazarus. Organisatie: PKN Emmeloord, Commissie Lerende Gemeente. Plaats: Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10, 8301 AN Emmeloord. Tijd: 20.00 uur.
14-11-2019  - Lezing Hoe joods was Paulus?
Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er in alle opzichten joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Paulus' jeugd en jonge jaren, Zijn vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël, afdeling Noord-Oost Brabant. Plaats: Pinksterterp, Vianenstraat 102, Oss. Tijd: 20.00-22.00 uur.
21-11-2019  - Lezing Het bijbelboek Jona als midrasj
Inhoud: Gedeelten uit het boek Als een duif naar het land van de oorlog van Peter van 't Riet. Organisatie: Leerhuis Groningen. Plaats: Nieuwe Boteringestraat 1-15, Groningen. Tijd: 19.45-22.00 uur. Entree: Er wordt een bijdrage in de kosten van de avond gevraagd.
28-11-2019  - Leerhuis De filosofie van het Scheppingsverhaal
Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde (Fr.). Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat al in september van start gaat, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
1-1-2020  - ********** Voorjaar 2020 **********

15-2-2020  - Lezing Het Mensbeeld van de Tora
Inhoud: Lezing over de inhoud van het boek Het mensbeeld van de Tora van Peter van 't Riet. Organisatie: Remonstrantse Gemeente Twente. Plaats: Kerkgebouw Remonstrantse Gemeente Twente, Woltersweg 11, 7552 DA Hengelo. Tijd: 10.30-12.00 uur.
5-3-2020  - Lezing Verzoening in Bijbels perspectief
Inhoud: Het begrip 'verzoening' speelt een belangrijke rol in Jodendom en Christendom, maar in beide godsdiensten wordt er iets anders onder verstaan. In deze lezing gaan we op zoek naar de Bijbelse oorsprong van het verzoeningsbegrip en naar de wijze waarop verzoening in Jodendom en Christendom beleefd en gepraktiseerd wordt. De stof is ontleend aan hoofdstuk 10 van het boek Christendom à la Jezus. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting voor PKN Appelscha, Oosterwolde, Frieslands End (Makkinga, Elsloo, Boyl) en Donkerbroek-Haule. Plaats: Gebouw Pro Rege, Herenweg 72, Donkerbroek. Tijd: 19.30 uur.
12-3-2020  - Lezing Hoe Joods was Paulus?
Inhoud: Paulus wordt tegenwoordig vaak gezien als een bijbelgeleerde die werd opgevoed en opgeleid in een farizees milieu. Maar klopt dit beeld wel? Of groeide hij op in een hellenistisch-joods milie? Aan de orde komen onderwerpen uit het boek Paulus' jeugd en jonge jaren: Zijn vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Organisatie: PKN, Werkgroep Kerk en Israël. Plaats: Ontmoetingskerk, Adm. Helfrichlaan 54, Dieren. Tijd: 19.30 uur. Entree: € 5,-.
19-3-2020  - Lezing Wrede Bijbelverhalen?
Inhoud: In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: PKN Nijkerk, Commissie Vorming en Toerusting. Plaats: Vredeskerk, Van Reenenpark 23, Nijkerk. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
26-3-2020  - Leerhuis De filosofie van het Scheppingsverhaal
Onderwerp: Aan de hand van vragen van de deelnemers, bespreken we enkele hoofdstukken uit het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde (Fr.). Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis, dat in september 2019 van start gaat, kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
2-4-2020  - Lezing
Inhoud: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Gereformeerde Kerk Sliedrecht, Werkgroep Vorming & Toerusting. Plaats: Sliedrecht. Aanvang: 20.00
21-4-2020  - Lezing Leviticus als theologie van daden
Leviticus wordt door veel bijbellezers gezien als een achterhaald bijbelboek over een offerdienst die niet meer bestaat. Maar wat heeft Leviticus ons te vertellen als we het lezen als een "theologie van daden" in plaats van als een droge opsomming van offervoorschriften? Organisatie: PKN Assen, Theologische Vorming voor Gemeenteleden. Plaats: Markehuus, Scharmbarg 35, Assen. Tijd: 10.15 uur.
10-5-2020  - Leerdienst
Leerdienst. Het thema wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij.
17-5-2020  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
1-9-2020  - ********** Najaar 2020 **********

8-10-2020  - Lezing Joodse Scheppingsverhalen
Inhoud: Joden hebben door alle eeuwen heen verhalen verteld over de schepping van de wereld. Veel van die verhalen maken op moderne lezers een fabelachtige indruk. Verzonnen zij maar wat? Of dachten zij werkelijk dat de wereld ontstaan was zoals ze het vertelden? Deze lezing gaat uit van een ander uitgangspunt: Joodse scheppingsverhalen geven antwoord op religieuze en filosofische vragen uit de tijd van de vertellers. Organisatie: Genootschap Nederland-Israël Drenthe. Plaats: Goede Herderkerk, Middenweg 14, Hoogeveen Tijd: 19.45 uur.
1-1-2021  - ********** Voorjaar 2021 **********

3-3-2021  - Het mensbeeld van de Tora
Inhoud: Over het godsbeeld van de Tora zijn dikke boeken vol geschreven, maar is God niet 'vanzelfsprekend' in de Tora? En vormt de mens niet het werkelijke probleem? Vandaar de vraag naar het mensbeeld van de Tora. Die vraag wordt beantwoord door de Tora te lezen in het licht van de rabbijnse traditie. En dan komen verrassend moderne gezichtspunten naar voren. Aan de orde komen gedeelten uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: PKN Hardenberg-Heemse. Plaats: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Tijd: Idem.
This is the website of Peter van 't Riet