Agenda


0-0-2019  - Meer weten over de lezingen van Peter van 't Riet?
Voor veel gevraagde onderwerpen van de lezingen klik op: Lezingen. Voor een overzicht van de lezingen in de afgelopen jaren klik op: Lectiografie. Voor informatie over lezingen bij u in de buurt kunt u zich abonneren op de Nieuwsbrief: klik hier.
1-1-2019  - ********** Voorjaar 2019 **********

28-2-2019  - Lezing De Filosofie van het Scheppingsverhaal
Gedeelten uit het boek De filosofie van het scheppingsverhaal. Organisatie: PKN, Colmschate/Schalkhaar. Commissie Vorming en Toerusting voor Gemeenteleden. Plaats: Ichtuskerk, Holterweg 106, 7429 AH Colmschate. Tijd: 10.00 - 12.00 uur.
3-3-2019  - Leerdienst over de Binding van Izaak (Genesis 22)
Inhoud: Het verhaal over God die Abraham vraagt zijn zoon Izaäk tot brandoffer te brengen (Genesis 22) is een van de merkwaardigste verhalen in het bijbelboek Genesis. Wat zou dit verhaal voor moderne mensen kunnen betekenen in het licht van de joodse uitleg ervan? Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij
12-3-2019  - Lezing Wrede Bijbelverhalen? Wat doen we ermee?
In de Bijbel staan veel verhalen die op moderne lezers wreed en gewelddadig overkomen. Maar wat betekenden die verhalen in de tijd waarin zij werden geschreven? En is onze manier van Bijbel lezen wel zo geschikt om die verhalen goed te leren begrijpen? Op deze en dergelijke vragen wordt in deze lezing ingegaan. Organisatie: Commissie Vorming en Toerusting voor PKN Appelscha, Oosterwolde, Frieslands End (Makkinga, Elsloo, Boyl) en Donkerbroek-Haule. Plaats: Gebouw Pro Rege, Herenweg 72, Donkerbroek. Tijd: 19.30 uur.
17-3-2019  - Leerdienst De beproeving in de woestijn
Onderwerp: De beproeving van Jezus in de woestijn volgens Lukas 4:1-13. Wat is beproeving in bijbelse verhalen? Waarom vindt die plaats in de woestijn? Wat zit er achter de drie proeven die Jezus moet ondergaan? Vragen waarop in deze leerdienst een antwoord zal worden gezocht. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
28-3-2019  - Leerhuis Oosterwolde
Onderwerp: We bespreken enkele hoofdstukken uit het boek Christendom à la Jezus aan de hand van vragen van de deelnemers. Organisatie: Leerhuis Oosterwolde. Plaats: Het Anker, Jan Frankensingel 28, Oosterwolde. Tijd: 19.30 uur. Belangstellenden voor dit leerhuis kunnen contact opnemen met Symen Timmermans (06-48137953).
25-4-2019  - Lezing Het Onze Vader als joods gebed
Onderwerp: Het Onze Vader is van oorsprong een joods gebed, dat beter begrepen wordt als het gelezen wordt tegen de achtergrond van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk. Organisatie: PKN Geldermalsum. Plaats: Multifunctioneel Centrum De Pluk, Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsum. Tijd: Wordt nader bekend gemaakt.
1-9-2019  - ********** Najaar 2019 **********

29-9-2019  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
5-10-2019  - Lezing Het mensbeeld van de Tora
Inhoud: Delen uit het boek Het mensbeeld van de Tora. Organisatie: Vereniging 'n Herberg. Plaats: Groningen. Adres wordt nader bekend gemaakt. Tijd: 10.00 uur.
7-10-2019  - Lezing Hoe joods was Paulus?
Inhoud: Vandaag is het joodse karakter van Paulus' theologie weer volop in discussie. Paulus is onmiskenbaar een jood geweest, maar niet elke jood houdt er joodse opvattingen op na. Hoe joods was Paulus? En hoe joods is zijn theologie? In de lezing zal gezocht worden naar antwoorden op deze vragen. Voor meer info. Organisatie: PKN Beilen-Hijken-Hooghalen, Werkgroep Kerk&Israël. Plaats: Wilhelmina Zalencentrum in Beilen. Tijd: 20.00-22.00 uur.
2-11-2019  - Lezing over de Sidra Noach
Inhoud: Sidra Noach is de tweede sidra uit de Tora: Genesis 6:9-11:32. Uit deze Sidra wordt een gedeelte besproken. Organisatie: Messiaanse Gemeente Mayaan Yeshua Drachten. Plaats: De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten. Tijd: 10.00 uur.
1-1-2020  - ********** Voorjaar 2020 **********

10-5-2020  - Leerdienst
Leerdienst. Het thema wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: PKN Wierden, Hervormde Kapel. Plaats: Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10.00 uur. Toegang: Vrij.
1-9-2020  - ********** Najaar 2020 **********

27-9-2020  - Leerdienst
Onderwerp: Wordt t.z.t. bekend gemaakt. Organisatie: Arboretum Kerk, Wageningen. Plaats: August Faliseweg 22, Wageningen. Tijd: 10.00 uur.
This is the website of Peter van 't Riet