Nieuws

Nieuwe lezing over Joodse scheppingsverhalen.

25-8-2020 - Aan de lijst met lezingen die ik verzorg, is een lezing toegevoegd over Joodse scheppingsverhalen. Wat is de betekenis van de vaak fabelachtige scheppingsverhalen die de rabbijnen in de loop van de eeuwen vertelden? Dachten ze werkelijk dat de wereld zo was ontstaan? Of was het ze om iets anders te doen? Voor meer info: klik hier.


Engelse vertaling van boek over Paulus.

9-7-2020 - Twee jaar werkten Dick Broeren en ik samen aan de vertaling van het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu. Nu is die onder de titel Paul, a Hellenistic Jew? verschenen bij uitgeverij Folianti in een paperback zowel als een e-boek editie en te koop op Amazon.com. Voor meer info over deze vertaling: klik hier. Om het boek te bestellen: klik hier.


Twee vragen en antwoorden toegevoegd

30-6-2020 - Ik kreeg een vraag over het boek 'God ervaren' van Friedrich Weinreb. Mijn antwoord vind je onder Joodse mystiek (2). Een tweede vraag betrof het verhaal over Elia in 1 Koningen 19 en speciaal de opdracht die Elia krijgt in vers 5. Als je de intrigerende verhalen over de profeten Elia en Elisja bestudeert, kom je allerlei eigenaardigheden tegen die veel vragen oproepen. Mijn antwoord op de huidige vraag is te lezen onder Elia-verhalen (1).


Vragen en antwoorden over talenten en ponden

25-5-2020 - Naar aanleiding van mijn artikel over de gelijkenissen van de talenten (Matteüs) en de ponden (Lukas) kwamen er drie vragen binnen. De beantwoording is te vinden in de rubriek V&A Nieuwe Testament


Nieuw artikel over twee gelijkenissen

30-4-2020 - In de rubriek Artikelen - Nieuwe Testament is een artikel geplaatst over twee gelijkenissen van Jezus: die van de talenten (Matteüs 25:14-30) en die van de ponden (Lukas 19:11-27). Hoewel beide gelijkenissen veel gemeen hebben, zijn er ook grote verschillen die de uitleg ervan totaal anders maken. 


Vragen en antwoorden over wonderen

26-4-2020 - In de rubriek Vragen & Antwoorden is een item geplaatst met een drietal vragen en antwoorden over de wonderen van Jezus in de evangeliën. Welke betekenis kunnen die voor moderne bijbellezers nog hebben tegen de achtergrond van de joodse traditie? Het item sluit af met een korte notitie over de verhouding tussen geloof en wetenschap.


Vraag en antwoord over profetie

14-4-2020 - In de rubriek Vragen & Antwoorden is een nieuw item verschenen over het verschil in opvatting over profetie in Christendom en Jodendom.


Nieuwsbrief 31

26-3-2020 - Eind maart verscheen de 31ste nieuwsbrief van Peter van 't Riet. De inhoud ervan luidde als volgt:

Beste lezer,

Wie had na de verzending van mijn vorige nieuwsbrief in december kunnen bevroeden, in wat voor wereld we drie maanden later terecht zouden komen? Het coronavirus heeft ons allemaal overvallen en ons leven flink door elkaar geschud. Mijn vrouw en ik zijn tot nu toe gelukkig gespaard gebleven en ik wens u allen hetzelfde toe voor de komende maanden. Door de hele situatie is ook de inhoud van deze nieuwsbrief wat anders dan u gewend bent.

Lezingen en leerdiensten
Na de laatste lezing die ik nog in Dieren heb gehouden over de inhoud van het boek Paulus' vorming en scholing in een hellenistisch-joods milieu zijn al mijn verdere lezingen en leerdiensten uit de agenda gehaald. Wat het najaar van 2020 ons gaat brengen, weten we niet. Er staan inmiddels een vijftal lezingen in de planning (zie de pagina Agenda op mijn website), maar of die kunnen doorgaan, moet later in het jaar maar blijken. Uitnodigingen voor het voorjaar van 2021 kunnen wel worden gemaakt. Ik ga ervan uit dat de situatie dan weer min of meer normaal zal zijn. Ook de vervallen lezingen kunnen in dat jaar weer ingepland worden.

Inmiddels is er een nieuwe lezing aan mijn aanbod toegevoegd: Verzoening in Bijbels perspectief. Aan de hand van de verhalen over Jakob en Ezau wordt besproken wat in de Hebreeuwse Bijbel onder verzoening wordt verstaan. Voor de andere onderwerpen kunt u de rubriek Lezingen op mijn website raadplegen. Voor zakelijke informatie over de lezingen kunt u terecht op de website van Folianti.

Een nieuwe brochure in de Folianti-reeks: Het Onze Vader - Een Joods gebed
In de Folianti-reeks is nr. 42 verschenen over Het Onze Vader. Omdat in deze maanden mijn lezingen zijn vervallen, heb ik de inhoud van de lezing over het Onze Vader verwerkt in een brochure. Hopelijk kan ik u zo toch nog van dienst zijn met enig interessant leeswerk. Wilt u meer weten over de inhoud van de brochure klik dan hier. Wilt u de brochure bestellen klik van hier.

Wegwijzer door mijn boeken en brochures
Tijdens lezingen krijg ik bij de boekentafel soms de vraag: "Welk boek raadt u mij aan om mee te beginnen?" Ik kan mij voorstellen dat dat wel eens lastig te bepalen is, als je niet een heel specifieke interesse hebt in één bepaald onderwerp. Daarom heb ik op mijn website een pagina geplaatst met een "Wegwijzer", bedoeld voor wie zich een indruk wil vormen welke van mijn publicaties geschikt zijn om mee te beginnen en welke aansluitend gelezen kunnen worden. In twee kolommen zijn er vier rubrieken opgenomen. Linksboven: 'Het joodse karakter van de evangeliën'. Rechtsboven: 'De Hebreeuwse Bijbel verkennen'. Door even te scrollen komt u linksonder bij: 'Kennismaken met Paulus' en rechtsonder bij: 'Verdieping in het Jodendom'. Ik hoop dat deze wegwijzer u kan helpen uw weg door de boeken en brochures te vinden.

Vragen&Antwoorden rubriek
In de rubriek Vragen&Antwoorden op mijn website staat weer een nieuw item. Deze keer over de vraag waar het Jodendom vandaan komt en wat er de kern van uitmaakt. Niet zo makkelijk om te beantwoorden. Ik heb ervoor gekozen geen theologisch, maar een godsdienst-historisch antwoord te geven. Ik ben benieuwd of het nieuwe vragen oproept.

Tot slot
Ik hoop dat u allen gezond door deze moeilijke tijden heen komt. Ik vind het in elk geval bemoedigend dat kosten noch moeiten gespaard worden om de meest kwetsbaren in onze samenleving tegen het virus te beschermen. Niet alleen worden er enorme prestaties geleverd in de gezondheidszorg, ook wordt het hele maatschappelijke leven ervoor aangepast - hoe moeilijk dat voor velen ook is - en bovendien wordt overal in de wereld hard gewerkt aan onderzoek om het virus de baas te worden. Ondanks de vele slachtoffers waar we om treuren, maken al die positieve inspanningen toch ook iets zichtbaar van de messiaanse tijd die hopelijk ooit eens zal aanbreken.

De volgende nieuwsbrief kunt u bij leven en welzijn verwachten na de zomer.

Met vriendelijke groet,

Peter van 't Riet


This is the website of Peter van 't Riet