Nieuws

Nieuwsbrief 38

1-7-2022 - De 38ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 38.


Drie items toegevoegd in de rubriek Artikelen Jodendom

1-7-2022 - Aan de rubriek Artikelen Jodendom werden vandaag drie artikelen toegevoegd: Wie waren de Farizeeën (1), Wie waren de Farizeeën (2) en Jochanan ben Zakkai, Grondlegger van het rabbijnse Jodendom (3).


Nummer 45 in de Folianti-reeks is verschenen:

Talenten en ponden - Twee verschillende gelijkenissen van Matteüs en Lukas

29-6-2022 - In de Folianti-reeks is het 45e nummer verschenen. Het gaat over de gelijkenissen van de talenten bij Matteüs en van de ponden bij Lukas. Hoewel er veel overeenkomsten tussen beide zijn, zijn er ook grote verschillen. Hoe valt dat te verklaren? In deze brochure plaats Peter van 't Riet beide verhalen in de joodse context van de 1e eeuw en legt de geheel verschillende betekenis van beide gelijkenissen uit. Voor meer info, klik hier.


Nieuwsbrief 37

26-2-2022 - De 37ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 37.


Heruitgave van het boek Joodse humor

25-2-2022 - Het boek Joodse humor, geschreven door Peter van 't Riet en verschenen in 2014 bij Folianti, was al enige tijd uitverkocht. Nu is een heruitgave verschenen die te koop is bij Amazon.com als paperback zowel als in e-boek formaat. Het op lichte toon gescheven boek is aardig om cadeau te geven aan familieleden, vrienden en kennissen die van humor houden.


Een discussie over de Noachidische geboden

23-2-2022 - Van november 2021 tot vorige week hadden Peter van 't Riet en Michel Canter een uitvoerige discussie over de herkomst en betekenis van de Noachidische geboden. De discussie voerden zij in het Engels, de moedertaal van Michel. De tekst is hier te downloaden.


Afgelaste lezingen voorjaar 2022

17-2-2022 - Aangezien Peter van 't Riet binnenkort een heupoperatie zal ondergaan, zijn veel lezingen in het komende voorjaar in overleg met de organisatoren afgelast. Geprobeerd zal worden ze in het najaar alsnog te programmeren. Actuele gegevens vind je hier in de Agenda.


Wie was de geliefde discipel?

17-2-2022 - In de rubriek Vragen en Antwoorden is een item toegevoegd over raadselachtige figuur van de 'discipel dien Jezus liefhad' in het Vierde Evangelie (Johannesevangelie). Je vindt het hier.


Mogen niet-joden joodse symbolen gebruiken?

14-12-2021 - In de rubriek Vragen en Antwoorden is een item toegevoegd over het gebruik van joodse symbolen door niet-joden. Je vindt het hier.


Het boek Joodse humor is uitverkocht

27-11-2021 - De titel Joodse Humor is momenteel uitverkocht. In het voorjaar van 2022 zal een nieuwe uitgave worden verzorgd waarschijnlijk via Amazon.com. In de nieuwsbrief van Peter van 't Riet (zie rechts op deze pagina) zal die worden aangekondigd.


Nieuwsbrief 36

23-11-2021 - De 36ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 36.


Het Paulusbeeld van de Britse theoloog Tom Wright

23-11-2021 - Aan de rubriek Artikelen onder Nieuwe Testament is een artikel toegevoegd over het Paulusbeeld van Tom Wright, een vooraanstaand Britse theoloog. Peter van 't Riet bespreekt kritisch de uitgangspunten van Wright's Paulusonderzoek en wat daar discutabel aan is.


Interview met Israel Bible Center

20-11-2021 - Eind augustus werd Peter van 't Riet geïnterviewd door het Israel Bible Center over zijn boek Luke, the Jew. Begin november was de verwerking van het interview gereed. Op de Engelstalige pagina Interview kun u het hele interview in drie gedeelten van 20 minuten bekijken.


Nieuwsbrief 35

12-10-2021 - De 35ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 35.


Hebreeuwse en Aramese woorden in de evangeliën

11-10-2021 - Aan de website is een artikel toegevoegd over het belang van de betekenis van Hebreeuwse en Aramese woorden en namen voor de uitleg van evangelieverhalen. Het is te vinden in de rubriek Artikelen onder Nieuwe Testament.


Nieuwe brochure verschenen in de Folianti-reeks

16-08-2021 - In de Folianti-reeks is de 44ste brochure verschenen over de grote joodse geleerde Jochanan ben Zakkai. Jochanan leefde van ca. 0 tot 85 CJ en geldt als grondlegger van het huidige, rabbijnse Jodendom. Door zijn vredelievende en tollerante houding en door zijn helder inzicht in de politieke ontwikkelingen wist hij de brug te slaan tussen het Jodendom van vóór en van na de verwoesting van Jeruzalem en van de tempel in 70 CJ. Omdat Jochanan een tijdgenoot was van Jezus van Nazareth, de apostelen en de evangelisten, is zijn leven ook voor de studie van het Nieuwe Testament van groot belang. Voor meer informatie over deze brochure: klik hier.

De inhoud verscheen eerder als serie van drie korte artikelen in het Judaica Bulletin Jrg. 34.


Vraag en antwoord over de Stenen Tafels met de Tien Geboden

25-06-2021 - In de rubriek Vragen & Antwoorden is een nieuw item geplaatst over het contractkarakter van de Stenen Tafelen met de Tien Geboden.


Nieuw verschenen: Paul, Child of the Greek-Roman World

07-06-2021 - Vandaag verscheen op Amazon.com de vertaling van het boek Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld onder de Engelse titel Paul, Child of the Greek-Roman World. Daarin heb ik de invloed van de Romeinse cultuur, de Stoïsch en Platonistische filosofie en de mysteriereligies op Paulus' zeven authentieke brieven en op zijn theologie besproken. De voortreffelijke vertaling werd bezorgd door Dick Broeren Sr.


Nieuwsbrief 34

30-04-2021 - De 34ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 34.


Vragen over de videolezing "Is het vierde evangelie anti-joods?"

23-04-2021 - Over de videolezing "Is het vierde evangelie anti-joods" (te zien op de home-page) bereikten mij enkele vragen, die ik heb beantwoord in de rubriek Vragen & Antwoorden. Komen er meer vragen binnen dan zal ik vraag (anoniem) en antwoord eraan toevoegen.


Video-opname van de lezing "Is het vierde evangelie anti-joods?"

18-04-2021 - Voor de Arboretumkerk in Wageningen maakte ik een video-opname van mijn lezing "Is het vierde evangelie anti-joods". De opname is voorlopig te zien op de home-page. Over enige tijd zal hij verplaatst worden naar de rubriek 'Lezingen'.


Discussie over Paulus' gebruik van Genesis in Galaten 4

31-03-2021 - Toegevoegd aan de Engelse pagina Discussions is een korte discussie gevoerd op de website Academia.edu over Paulus' gebruik van Genesis in Galaten 3. Dit naar aanleiding van het artikel Abraham in the Greek East van Maren R. Niehoff.


Vragen en antwoorden over de tekst van de Hebreeuwse Bijbel

31-03-2021 - Ik had een kort "mailgesprek" over de tekst van de Hebreeuwse Bijbel met een lezer van deze website. Welke Bijbelhandschriften hebben daarbij een rol gespeeld en hoe moeten we het geïnspireerde karakter ervan zien


Nieuwsbrief 33

16-02-2021 - De 33ste nieuwsbrief van Folianti/Peter van 't Riet is verstuurd aan circa 1500 abonnees. De inhoud ervan is hier te lezen: Nieuwsbrief 33.


Nieuwe brochure verschenen in de Folianti-reeks

15-02-2021 - In de Folianti-reeks is de 43ste brochure verschenen over het Sjêma-gebed uit de joodse gebedspraktijk. Dat gebed is een vast onderdeel van het ochtend- en avondgebed. Na een beknopte inleiding volgen de teksten van het gebed en zijn inleidende en afsluitende lofzeggingen. Verscheidene woorden en woordgroepen worden aansluitend bij elk onderdeel toegelicht. Ook de wijze waarop de voorschriften die in het gebed vermeld staan, in praktijk worden gebracht, passeren de revue: de gebedsriemen (têfillien), de gebedsmantel (talliet) met kwasten (tsietsiet) en het kokertje aan de deurposten van het huis (mêzoezah). Zo ontstaat een goed beeld waarover het gaat in de joodse gebedspraktijk: God prijzen om wat Hij doet voor zijn volk en je als mens bezinnen op je taak in de wereld. Voor meer informatie over deze brochure: klik hier.

This is the website of Peter van 't Riet