Toralezingen

De Tora is verdeeld in 54 sidrot (enkelvoud sidra). Elke sidra is weer verdeeld in zeven parsjiot (enkelvoud parasja). Op elke sjabbat wordt in de synagoge een sidra gelezen, soms twee omdat een jaar maar 52 weken heeft. Ook valt soms een sjabbat uit, omdat die tevens een feestdag is waarop een speciaal gedeelte uit de Tora wordt gelezen. Daardoor wordt de wekelijkse volgorde onderbroken. De sjabbat daarna wordt de uitgestelde sidra dan "ingehaald". Tegenwoordig wordt de term parasja ook voor de hele sidra gebruikt.

In de lijsten hieronder zijn de verschillende sidrot opgenomen geordend naar volgorde in de Tora en alfabetische volgorde. Christenen die de joodse oorsprong van hun geloof een rol willen laten spelen in hun liturgie, kunnen de zondagse schriftlezingen doen aansluiten bij de sidra van de week. Voor het rooster van Toralezingen gedurende het jaar raadplege men de websites van de joodse kerkgenootschappen: de NIK of de LJG.

Sidra Toragedeelte Sidra Toragedeelte
Bereesjiet
Noach
Lech Lecha
Wajera
Chajee Sara
Toledot
Wajeetsee
Wajisjlach
Wajeesjev
Mikeets
Wajigasj
Wajechi
Sjemot
Wa'era
Bo
Besjalach
Jitro
Misjpatiem
Troema
Tetsavee
Kie Tisa
Wajakheel
Pekoedee
Wajikra
Tsav
Sjemini
Tazria
Metsora
Acharee Mot
Kedosjiem
Emor
Behar
Bechoekotaj
Bemidbar
Naso
Beha'alotecha
Sjelach Lecha
Korach
Choekat
Balak
Pinchas
Matot
Masee
Devariem
Eekev
Re'ee
Sjoftiem
Kie Tetsee
Kie Tavo
Nitsaviem
Wa'etchanan
Wajelech
Ha'azinoe
Gen. 1:1-6:8
Gen. 6:9-11:32
Gen. 12:1-17:27
Gen. 18:1-22:24
Gen. 23:1-25:18
Gen. 25:19-28:9
Gen. 28:10-32:3
Gen. 32:4-36:43
Gen. 37:1-40:23
Gen. 41:1-44:17
Gen. 44:18-47:27
Gen. 47:28-50:26
Ex. 1:1-6:1
Ex. 6:2-9:35
Ex. 10:1-13:16
Ex. 13:17-17:16
Ex. 18:1-20:23
Ex. 21:1-24:18
Ex. 25:1-27:19
Ex. 27:20-30:10
Ex. 30:11-34:25
Ex. 35:1-38:20
Ex. 38:21-40:38
Lev. 1:1 - 5:26
Lev. 6:1-8:36
Lev. 9:1-11:47
Lev. 12:1-13:59
Lev. 14:1-15:33
Lev. 16:1-18:30
Lev. 19:1-20:27
Lev. 21:1-24:23
Lev. 25:1-26:2
Lev. 26:3-27:34
Num. 1:1-4:20
Num. 4:21-7:89
Num. 8:1-12:16
Num. 13:1-15:41
Num. 16:1-18:32
Num. 19:1-22:1
Num. 22:2-25:9
Num. 25:10-30:1
Num. 30:2-32:42
Num. 33:1-36:13
Deut. 1:1-3:22
Deut. 7:12-11:25
Deut. 11:26-16:17
Deut. 16:18-21:9
Deut. 21:10-25:19
Deut. 26:1-29:8
Deut. 29:9-30:20
Deut. 3:23-7:11
Deut. 31:1-31:30
Deut. 32:1-52
Acharee Mot
Balak
Bechoekotaj
Beha'alotecha
Behar
Bemidbar
Bereesjiet
Besjalach
Bo
Chajee Sara
Choekat
Devariem
Eekev
Emor
Ha'azinoe
Jitro
Kedosjiem
Kie Tavo
Kie Tetsee
Kie Tisa
Korach
Lech Lecha
Masee
Matot
Metsora
Mikeets
Misjpatiem
Naso
Nitsaviem
Noach
Pekoedee
Pinchas
Re'ee
Sjelach Lecha
Sjemini
Sjemot
Sjoftiem
Tazria
Tetsavee
Toledot
Troema
Tsav
Wa'era
Wa'etchanan
Wajakheel
Wajechi
Wajeesjev
Wajeetsee
Wajelech
Wajera
Wajigasj
Wajikra
Wajisjlach
Lev. 16:1-18:30
Num. 22:2-25:9
Lev. 26:3-27:34
Num. 8:1-12:16
Lev. 25:1-26:2
Num. 1:1-4:20
Gen. 1:1-6:8
Ex. 13:17-17:16
Ex. 10:1-13:16
Gen. 23:1-25:18
Num. 19:1-22:1
Deut. 1:1-3:22
Deut. 7:12-11:25
Lev. 21:1-24:23
Deut. 32:1-52
Ex. 18:1-20:23
Lev. 19:1-20:27
Deut. 26:1-29:8
Deut. 21:10-25:19
Ex. 30:11-34:25
Num. 16:1-18:32
Gen. 12:1-17:27
Num. 33:1-36:13
Num. 30:2-32:42
Lev. 14:1-15:33
Gen. 41:1-44:17
Ex. 21:1-24:18
Num. 4:21-7:89
Deut. 29:9-30:20
Gen. 6:9-11:32
Ex. 38:21-40:38
Num. 25:10-30:1
Deut. 11:26-16:17
Num. 13:1-15:41
Lev. 9:1-11:47
Ex. 1:1-6:1
Deut. 16:18-21:9
Lev. 12:1-13:59
Ex. 27:20-30:10
Gen. 25:19-28:9
Ex. 25:1-27:19
Lev. 6:1-8:36
Ex. 6:2-9:35
Deut. 3:23-7:11
Ex. 35:1-38:20
Gen. 47:28-50:26
Gen. 37:1-40:23
Gen. 28:10-32:3
Deut. 31:1-31:30
Gen. 18:1-22:24
Gen. 44:18-47:27
Lev. 1:1 - 5:26
Gen. 32:4-36:43
This is the website of Peter van 't Riet